N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

Zevenheuvelenweg

In 2022 vindt er onderhoud plaats aan de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal, de provinciale weg N841. De provincie voert ter voorbereiding een onderzoek uit. In deze verkennende fase wordt er informatie opgehaald uit de omgeving aan de hand van een peiling. Daarbij onderzoeken we de maximumsnelheid.

Enquête

In mei/juni 2019 vragen we aan inwoners en weggebruikers hun mening over de aanpassingen aan de N841. Daarbij wordt onderzocht of de omgeving 60 of 80 km per uur wil op een specifiek deel van dat traject. De mening van weggebruikers en bewoners is voor de provincie van groot belang. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van een bredere inventarisatie. Niet alleen inwoners en omwonenden worden ondervraagd, er zijn ook gesprekken met gemeentes, samenwerkende partijen, politie en andere organisaties. Daarnaast wordt social media ingezet.

Na deze bredere inventarisatie koppelt de provincie de resultaten terug.