N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

Zevenheuvelenweg

In 2022 staat groot onderhoud gepland aan de N841 tussen Berg en Dal en Groesbeek. In voorbereiding hierop voeren we samen met gemeente Berg en Dal en politie een verkenning uit. Doel hiervan is in beeld brengen van eventuele knelpunten die tegelijk met het onderhoud kunnen worden aangepakt. Hierbij is ook de vraag welk snelheidsregime in de toekomst moet gelden aan de orde geweest. 

De N841 is een erftoegangsweg en niet bedoeld voor het ontsluiten van een gebied. Bij een erftoegangsweg past een snelheid van 60 km/u. Op basis van standpunten van betrokken partijen, waaronder ook aanwonenden en weggebruikers, hebben provincie, gemeente Berg en Dal en politie toch besloten om de maximumsnelheid op de Zevenheuvelenweg 80 kilometer per uur te laten.

Inventarisatie standpunten

In de eerste fase van de verkenning inventariseerde de provincie de standpunten over het snelheidsregime bij verschillende partijen, zoals gemeente en politie. Met een (online) enquête is aanwonenden en weggebruikers naar hun mening gevraagd. Ook de Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen gaf haar mening.

Hier leest u de resultaten van de enquête (PDF 680kB).

Afweging van standpunten

De provincie en een deel van de aanwonenden wilden de snelheid verlagen naar 60 km/u omdat dit beter past bij onder meer de functie van de weg. De N841 is immers niet bedoeld  voor ontsluiting van een gebied.

Veel weggebruikers en de buurtbusvereniging gaven echter aan de huidige snelheid van 80 kilometer per uur te willen aanhouden. Ook de gemeente Berg en Dal geeft hier de voorkeur aan. De politie is van mening dat het  heel moeilijk is de weg zo in te richten om een snelheid van 60 kilometer per uur te kunnen afdwingen en gaat te hard rijden niet bekeuren. Op basis van bovenstaande standpunten en afwegingen hebben provincie, gemeente en politie besloten de maximumsnelheid op de Zevenheuvelenweg 80 km per uur te laten.

De weg veiliger maken

We maken nu verdere plannen voor de aanpak van de weg bij 80 kilometer per uur. In het voorjaar van 2020 komt meer duidelijkheid over welke onderdelen van de weg we gaan aanpassen en op welke manier we dat van plan zijn te doen. U leest dit dan op deze pagina.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.