N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

Zevenheuvelenweg

In 2022 vindt er onderhoud plaats aan de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal, de provinciale weg N841. In voorbereiding hierop voeren we een verkenning uit, zodat we eventuele overige knelpunten tijdens het onderhoud kunnen meenemen. De inwoners en weggebruikers willen we graag mee laten denken over de toekomst van de Zevenheuvelenweg. Daarom hebben we in mei en juni 2019 via een enquête de mening van de omgeving over de maximumsnelheid op de Zevenheuvelenweg onderzocht. De resultaten vindt u op deze pagina.

Enquête Zevenheuvelenweg 60 of 80 km/uur

Op een deel van de Zevenheuvelenweg is de maximumsnelheid 80 km/ uur. Uit vooronderzoek blijkt dat de inrichting van de weg niet past bij de huidige snelheid van de weg. Aan de omgeving hebben we daarom gevraagd welke maximale snelheid in de toekomst moet gelden. Moet de hele weg 60 km/u worden, of blijft de weg 80 km/u? En als de weg 80 km/u blijft, laten we de weg dan zoals die is, of passen we die aan?

In mei en juni 2019 is de online enquête: ‘Zevenheuvelenweg N841: 60 of 80?’ door 410 belangstellenden ingevuld. De resultaten vindt u hier (PDF 680 kB).

Hoe verder?

De resultaten van de enquête wegen we mee in het vervolg van het project. Naast de informatie die is opgehaald uit deze enquête betrekken we de standpunten van de politie, de gemeente Berg en Dal en vervoersbedrijven in het plan voor de Zevenheuvelenweg. Een eerste voorstel voor snelheid en inrichting van de weg ronden we najaar 2019 af. Een uitgewerkt advies is april 2020 beschikbaar.

We houden u daarna op de hoogte via deze website.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.