N841: Zevenheuvelenweg - Groesbeek en Berg en Dal

Zevenheuvelenweg

In 2022 vindt er onderhoud plaats aan de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal, de provinciale weg N841. De provincie voert ter voorbereiding een onderzoek uit. In deze ‘verkennende fase’ wordt er informatie opgehaald uit de omgeving aan de hand van een peiling. Daarbij onderzoeken we de maximumsnelheid: Zevenheuvelenweg 60 of 80?

Enquête

Iedereen heeft tot 14 juni 17.00 de mogelijkheid gehad een enquête in te vullen via deze website. Na 14 juni worden alle resultaten geanalyseerd.

Achtergrond Zevenheuvelenweg 60 of 80?

In mei/juni 2019 onderzocht de provincie de mening van de omgeving over de maximumsnelheid op de N841: 60 of 80 km per uur? De mening van de buitenwereld is voor de provincie van belang.

Enquête en bredere inventarisatie

Inwoners, weggebruikers en omwonenden zijn inmiddels uitgenodigd een enquête in te vullen of te reageren op de stelling op social media. De provincie voert ook gesprekken met de gemeente, politie en andere organisaties. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van een brede inventarisatie.

Direct omwonenden van het traject hebben een persoonlijke brief ontvangen van de provincie voor een toelichting.

Terugkoppeling

In juli worden de enquêteresultaten bekend gemaakt via deze website. Iedereen die de enquête heeft ingevuld ontvangt persoonlijk via een e-mail een terugkoppeling.

Aan de hand van de resultaten van de enquête, de stelling op social media, de gesprekken met de diverse partijen, de technische (on)mogelijkheden van de weg en de visies van de provincie, gemeente en politie wordt er een vervolgplan gemaakt.

We houden u daarna op de hoogte via deze website.