N840: Beek - Millingen aan de Rijn

In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn. We vervangen het asfalt van deze rijbaan. Dit combineren we met aanpassingen en vergroening van de rotonde in Leuth. Ook voeren we werkzaamheden uit aan de 2 bruggen. Mogelijk vervangen we de brug ter hoogte van km 0.40. Gelijktijdig voeren we enkele aanpassingen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Onderzoek naar verkeersveiligheid en doorstroming

Samen met de gemeente Berg en Dal deden we onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op en langs de N840. Ook keken we naar de doorstroming van het verkeer. Hierbij keken we naar de situatie in Leuth, de fietspadenstructuur tussen Groesbeek - Leuth en de situatie bij restaurant De Thornsche Molen. Dit onderzoek eindigde op 1 april 2019. Samen met de Dorpsraad van Leuth en de Thornsche Molen bespraken we de resultaten. In juni 2019 stellen we het definitieve maatregelenpakket vast. 

 • Onderzoek snelheden in Leuth
  In de zomervakantie 2018 en in oktober 2018 deden we snelheidsmetingen in de bebouwde kom. De maximale snelheid is op 2 plaatsen gemeten. Namelijk ter hoogte van de slinger in de weg aan de westzijde van het dorp. En op het rechte gedeelte van de weg ter hoogte van de kerk. De gemiddelde snelheid bedraagt 50 km/uur respectievelijk 57 km/uur. Dit houdt in dat er wel hard wordt gereden, maar niet bovengemiddeld. Voorstel is dan ook om geen maatregelen te treffen.
   
 • Overige maatregelen in Leuth 
  De dorpsraad maakt een wensenlijst voor verbeteringen in Leuth (juni 2019). Deze wensen bespreken we met elkaar. Tijdens een inloopbijeenkomst krijgen de bewoners van Leuth inzicht in de uitkomst.

 • Fietsoversteek Kapitteldijk 
  Uit tellingen in juli en oktober 2018 blijkt dat dagelijks zo’n 100 tot 190 fietsers de oversteek in de bocht van de Kapitteldijk in de richting van Zyffich gebruiken. Wij wachten het onderzoek van de gemeente Berg en Dal af over de mogelijkheden om ten zuiden van Leuth een alternatieve fietsroute te realiseren.

 • Situatie restaurant Thornse Molen 
  De veiligheid voor overstekende fietsers ter hoogte van de Thornse Molen is te verbeteren door het fietsverkeer en de inrit van de parkeerterreinen te scheiden. Het plan is om een nieuwe fietsoversteek aan te leggen en om de middengeleider te verbreden. Hierbij vervalt de linksaf strook. In de voorgenomen plannen is het in de toekomst mogelijk 2 auto’s elkaar te laten passeren tussen de middengeleiders, zonder dat het doorgaande verkeer moet stoppen.

 • Toeristisch OverstapPunt Beek 
  Er zijn plannen om een Toeristisch OverstapPunt (TOP) te maken nabij de verkeerslichten in Leuth. Namelijk op het voormalig terrein van het tuincentrum. Dit ‘natuurlijke’ knooppunt vormt het startpunt voor diverse fiets-, vaar-, skate- en wandelroutes. Als de plannen doorgaan, kijken we samen met de gemeente en de projectontwikkelaar welke impact dit heeft op de doorstroming op de N840 en op de verkeersveiligheid.

Planning

September 2019 - december 2020 Plan voorbereidingsfase
2021 Uitvoeren werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.