N839 Huissen - Bemmel

Impressie van de A15 en de N839 vanuit de lucht

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 passen we de N839 (Van Elkweg/Karstraat) aan. Wij verwachten meer verkeer in de regio, onder andere door de geplande doortrekking van de A15 en het verbreden van de A12. We leggen daarom nu twee extra rijstroken aan tussen de Papenstraat in Bemmel en de Lingewal in Huissen.

Reconstructie Van Elkweg

Tussen 8 juli en 6 december werken we aan de reconstructie van de Van Elkweg (N839). We leggen een extra rijbaan aan in beide richtingen tussen de A15 en Haalderen. Naast de asfaltwerkzaamheden passen we de verkeerslichten bij de kruising Papenstraat aan en we plaatsen een nieuwe duiker (constructie voor water naast de Van Elkweg).

Tijdens deze werkzaamheden laten we het verkeer tot en met 13 oktober 2019 over de bestaande weg rijden. Vanaf 14 oktober rijdt het verkeer in twee richtingen over de nieuwe weg. Zo maken we voldoende ruimte voor de aanleg van de rijbaan aan de andere kant (richting A15).

Inloopavond 12 september 2019

Samen met de gemeente Lingewaard en de aannemer organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze bijeenkomst geven wij meer informatie over de werkzaamheden, bereikbaarheid en planning van het tweede deel van de reconstructie. Belangstellenden zijn tussen 18.00 uur en 20.00 uur welkom bij OBC Bemmel Essenpas, Drieske 4 in Bemmel.

Wegafsluiting 11 t/m 14 oktober 2019

Tussen vrijdag 11 oktober 20.00 uur en maandag 14 oktober 05.00 uur is de Van Elkweg (N839) in beide richtingen afgesloten voor het verkeer tussen de rotonde Van Nispenlaan en de aansluiting A15. Verkeer vanuit Haalderen kan wel via de rotonde Van Nispenlaan naar de wijk Essenpas en vice versa.

Bij slecht weer kan een deel van de werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Daarom reserveren wij de maandagnacht en dinsdagnacht na het weekend als uitloopmomenten.

Wegafsluiting 17 en 18 oktober 2019

Van donderdag 17 oktober 20.00 uur tot vrijdag 18 oktober 20.00 uur is de Van Elkweg (N839) afgesloten tussen de rotonde Van Nispenlaan en de aansluiting met de A15. Deze afsluiting geldt alleen voor verkeer vanuit Haalderen/Gent richting Bemmel en de A15/Huissen. Verkeer vanaf de A15/Huissen kan wel richting Bemmel en Haalderen/Gendt. Vanuit de Papenstraat kan verkeer naar Haalderen/Gendt rijden en via de rotonde Van Nispenlaan kan verkeer richting de wijk Essenpas en vice versa.

Wegafsluiting 18 t/m 21 oktober 2019

Tussen vrijdag 18 oktober 20.00 uur en maandag 21 oktober 05.00 uur is de Van Elkweg (N839) dicht vanaf de rotonde Van Nispenlaan tot de aansluiting met de A15. Verkeer uit beide richtingen kan dan geen gebruik maken van de weg. De rotonde Van Nispenlaan is volledig afgesloten, ook de wijk Essenpas is niet via de rotonde te bereiken. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid.

Bij slecht weer kan een deel van de werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Daarom reserveren wij de maandagnacht en dinsdagnacht na het weekend als uitloopmomenten.

Openbaar vervoer en (brom)fietsers

Op de Van Elkweg (N839) rijden twee buslijnen, lijn 33 en lijn 300. Tijdens de werkzaamheden rijden de bussen een aangepaste route. Kijk op www.9292.nl voor de actuele reis- en vertrektijden. Fietsers en bromfietsers rijden tot en met 21 oktober om via Drieske (langs OBC Bemmel). Vanaf 22 oktober 2019 kunnen zij gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de Van Elkweg. 

Reserveweekend 25 tot en met 28 oktober 2019

Wegwerkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slecht weer kunnen we niet asfalteren. Daarom hebben we een reserveweekend gepland van 25 tot en met 28 oktober 2019.

Vervolg werkzaamheden

Na de afsluitweekenden tot begin december werken we aan de Van Elkweg (N839). Dan wordt de nieuwe rijbaan richting de A15 (oostzijde) bij Houtakker gemaakt. Verder leggen we de Nieuwe Baalsestraat aan tussen Baal en de kruising Van Elkweg/Houtakker. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op, verkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de Van Elkweg (N839). Begin december is de reconstructie van de Van Elkweg (N839) klaar.

Werkzaamheden Baalsestraat en Carpoolterrein Bemmel

Tussen 2 september 2019 en medio oktober werken we aan de Baalsestraat en Carpoolterrein Bemmel. We verplaatsen de Baalsestraat en vervangen de riolering en bestrating bij de carpoolplaats. Tussen de Van Elkweg (N839) en de Baalsestraat is de weg afgesloten. Ook de carpoolplaats blijft dicht. De parkeerplaats bij Drieske richten we in als tijdelijke carpoolplaats.

Reconstructie Karstraat

In het voorjaar van 2020 werken we aan de Karstraat (N839) tussen de Nijverheidsstraat in Huissen en de A15. De aannemer maakt eind 2019 de planning voor deze werkzaamheden. Zodra deze planning gereed is informeren wij u onder andere via de website over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Bestaande situatie in beeld

Nieuwe situatie in beeld

Wij tonen de nieuwe situatie op een kaart (PDF 6 MB), via een film en een visualisatie.

Wat ging hieraan vooraf?

Eind 2016 lagen de ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. We ontvingen 10 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan. We hebben alle ontvangen zienswijzen bestudeerd en samengevat in een zienswijzennota die ook bij het besluit zijn gevoegd.

Planning

De werkzaamheden aan de Van Elkweg (N839) zijn naar verwachting op 6 december 2019 afgerond.

Documenten

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen tussen Huissen en Bemmel in de gemeente Lingewaard

Contact over de uitvoering?

Stel uw overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.