N839: Huissen - Bemmel

Impressie van de A15 en de N839 vanuit de lucht

In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 passen we de N839 (Van Elkweg/Karstraat) aan. Wij verwachten meer verkeer in de regio, onder andere door de geplande doortrekking van de A15 en het verbreden van de A12. We leggen daarom nu twee extra rijstroken aan tussen de Papenstraat in Bemmel en de Lingewal in Huissen.

Reconstructie Van Elkweg

Tussen 8 juli en 6 december 2019 werken we aan de reconstructie van de Van Elkweg (N839). We leggen een extra rijbaan aan in beide richtingen tussen de A15 en Haalderen. Naast de asfaltwerkzaamheden passen we de verkeerslichten bij de kruising Papenstraat aan en we plaatsen een nieuwe duiker (constructie voor water naast de Van Elkweg). Daarnaast leggen we de Nieuwe Baalsestraat aan tussen Baal en de kruising Van Elkweg/Houtakker. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op, verkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de Van Elkweg (N839).

Reconstructie Karstraat

In het voorjaar van 2020 werken we aan de Karstraat (N839) tussen de Nijverheidsstraat in Huissen en de A15. De aannemer maakt eind 2019 de planning voor deze werkzaamheden. Zodra deze planning gereed is informeren wij u onder andere via de website over de werkzaamheden en de omleidingsroutes.

Bestaande situatie in beeld

Nieuwe situatie in beeld

Wij tonen de nieuwe situatie op een kaart (PDF 6 MB), via een film en een visualisatie.

Wat ging hieraan vooraf?

Eind 2016 lagen de ontwerp-inpassingsplannen ter inzage. We ontvingen 10 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan. We hebben alle ontvangen zienswijzen bestudeerd en samengevat in een zienswijzennota die ook bij het besluit zijn gevoegd.

Planning

De werkzaamheden aan de Van Elkweg (N839) zijn naar verwachting op 6 december 2019 afgerond.

Informatie

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen tussen Huissen en Bemmel in de gemeente Lingewaard

Contact over de uitvoering?

Stel uw overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.