N836: Randwijk - Andelst

Op de provinciale weg N836 ligt een brug over de Linge, de Zettensebrug. Deze brug uit 1931 gaan we vervangen. Ook voor de fietsers op houten fietsbruggen, die er vanaf 1992 naast liggen, komt een nieuw pad.

Huidige situatie Zettensebrug:
meerdere onderdelen

 

Nieuwe brug: één geheel

De huidige brug bestaat uit 2 overspanningen die rusten op een midden eiland. Hierbij stroomt het water aan weerszijde van het midden eiland. Om de doorstroming van het water te verbeteren maken we de nieuwe brug uit 1 overspanning. Op de nieuwe brug komt er een grotere afstand tussen fietspad n de weg. Met geleiderail ertussen verbeteren we de verkeersveiligheid.

Ecologie

Het waterschap Rivierenland heeft ons gevraagd om de taluds van de watergang ecologisch verantwoord in te richten. Daarom laten we de oevers onder de burg doorlopen zodat de dieren gemakkelijk onder de brug door kunnen.

Vaarhoogte

De vrije doorvaarhoogte moet minimaal 1,25m zijn ten opzichte van het huidige streefpeil +5,95m NAP. De onderkant van de brug is gemaakt voor minimaal +7,20m NAP. Dit geldt ook voor de tijdelijke brug (tijdens de werkzaamheden).

Planning

2020: voorbereiding vervangen burg, aanvraag vergunningen

2021 (2e half jaar): uitvoering

Uitvoering in fases

Voor fietsers en hulpdiensten plaatsen we een tijdelijke brug naast de bestaande. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. De manier waarop dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

Tijdens de werkzaamheden is er een alternatieve busroute, de bus rijdt dan via Hemmen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.