N836: Andelst - Elst

In 2020 voeren we onderhoud uit tussen Andelst (A15) en Elst (van kilometer km 19.8 tot en met km 28.71). Tot eind maart 2018 onderzoeken we welke maatregelen we eventueel gelijktijdig kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderwerpen van de verkenning

  • onderzoek of de obstakelvrije ruimte naast de rijbaan voldoet aan de richtlijnen en zo nodig onderzoek naar mogelijkheden deze ruimte te verruimen
  • verkeersveiligheid in bocht na kruispunt Tielsestraat, met name of snelheid autoverkeer te hoog is
  • onderzoek naar de parkeersituatie langs de weg in de kom van Andelst en Valburg
  • in samenhang met asfaltonderhoud onderzoek naar haalbaarheid aanpassen markering conform richtlijnen van een 80-kilometerweg
  • onderzoek naar haalbaarheid oplossen van diverse kleinschalige knelpunten, zoals onder andere wateroverlast, bermschades, aanpassen trottoirs
  • onderzoek wordt gedaan naar haalbaarheid om bebouwde kom ingangen op het traject vorm te geven conform de richtlijnen
  • onderzoek naar verbeteren bushaltes en haalbaarheid om enkele bushaltes te laten vervallen vanwege het beperkte gebruik.

Planning

De maatregelen die in de verkenning worden uitgewerkt zijn voorstellen. Op basis van de beschikbare budgetten wordt besloten welke maatregelen we uitwerken tot een definitief plan. De uitvoering is in 2020.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.