N836: Andelst - Elst

In 2020 voeren we onderhoud uit aan de N836 tussen Andelst (A15) en Elst. In 2018 keken we samen met de gemeente Overbetuwe en politie naar maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Een aantal daarvan gaan we gelijktijdig met het onderhoud uitvoeren. 

Kaartje van de plek van de werkzaamheden

Werkzaamheden

  • beton middengeleider ter hoogte van A15 (zuidzijde) vervangen door beplanting  
  • vernieuwen bovenste laag asfalt (vanaf Andelst tot rotonde bij Valburg)
  • aanpassen bushaltes bij kruising Lechstraat
  • aanbrengen bermbeton van kruising Moordakkerstraat tot rotonde bij Watergoed
  • diverse kleine onderhoudswerkzaamheden.

 Planning

  • 2019: maken van bestek (werkbeschrijving, tekeningen en voorwaarden)
  • 2020 (begin): aanbesteding
  • 2020 (medio): uitvoering

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.