N835: Tiel - Maurik

De Rooyensteinse Brug (N835) over het Amsterdam Rijnkanaal heeft weinig ruimte voor fietsers. Het (brom)fietspad is te smal en ligt te dicht tegen de rijbaan aan. Wij onderzoeken daarom welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers te verbeteren.

Solitaire verkenning

In 2016 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de N835 tussen Tiel en Maurik. In de voorbereidingen hebben we de knelpunten verkend. Daarin is de brug ook genoemd, maar we konden de situatie niet verbeteren binnen de grenzen van dit project. We zijn als wegbeheerder daarom samen met Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug) en de gemeente Buren een apart project gestart op dit onderdeel.

Mogelijke oplossing

We hebben onderzocht hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hieruit komen drie mogelijke oplossingen naar voren, het verbreden van de bestaande brug, het aanleggen van een nieuwe fietsbrug of het aanpassen van de indeling van de bestaande brug. Van alle varianten hebben we de voor- en nadelen onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verbeden van de brug niet mogelijk is. Een nieuwe brug is te kostbaar, daarom willen we de huidige indeling aanpassen. We willen zogenaamde halve step barriers op de brug aanbrengen om de scheiding tussen auto’s en fietsers veiliger te maken. Een halve step barrier is een soort betonnen afscheiding. Landbouwverkeer en (vracht)auto’s zijn zo fysiek gescheiden van de (brom)fietser. De halve step barriers verhogen de belasting van de brug. We hebben berekend of de brug dit extra gewicht aankan. Rijkswaterstaat voert nu vervolgonderzoeken uit op basis van deze berekeningen. De uitkomsten van deze onderzoeken verwachten wij in het voorjaar van 2021. Als blijkt dat het mogelijk is voeren we de aanpassingen aan de brug naar verwachting medio 2022 uit.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.