N835: Tiel - Maurik

De Rooyensteinse Brug (N835) over het Amsterdam Rijnkanaal heeft weinig ruimte voor fietsers. Het (brom)fietspad is te smal en ligt te dicht tegen de rijbaan aan. Wij onderzoeken daarom welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers te verbeteren.

Apart project

In 2016 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de N835 tussen Tiel en Maurik. In de voorbereidingen hebben we de knelpunten verkend. Daarin is de brug ook genoemd, maar we konden de situatie niet verbeteren binnen de grenzen van dit project. We zijn als wegbeheerder daarom samen met Rijkswaterstaat (eigenaar van de brug) en de gemeente Buren een apart project gestart op dit onderdeel.

Mogelijke oplossing

We hebben onderzocht hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hieruit kwamen drie mogelijke oplossingen naar voren: het verbreden van de bestaande brug, het aanleggen van een nieuwe fietsbrug of het aanpassen van de indeling van de bestaande brug. Van alle varianten hebben we de voor- en nadelen onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verbreden van de brug niet mogelijk is. Een nieuwe brug is te kostbaar, daarom willen we de huidige indeling aanpassen.

Aanpassen brug

De indeling op de bestaande brug aanpassen kan bijvoorbeeld door een fysieke afscheiding te maken tussen de rijbaan en het fietspad. Hiervoor gebruiken we normaal gesproken zogenaamde halve step barriers. Dit is een betonnen afscheiding. Uit onderzoek is gebleken dat betonnen barriers te zwaar zijn voor de brug. Daarom zoeken we nu naar een lichtere constructie, waarmee we de veiligheid kunnen verbeteren. Daarbij overwegen wij ook innovatieve oplossingen. We verwachten eind 2021 duidelijk te hebben of lichtere varianten mogelijk zijn en welke optie we dan kiezen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.