N835: Tiel - Maurik

De Rooyensteinse Brug (N835) over het Amsterdam Rijnkanaal heeft weinig ruimte voor fietsers. Het bromfietspad is te smal en ligt te dicht tegen de rijbaan aan. Wij onderzoeken daarom welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Solitaire verkenning

In 2016 hebben we groot onderhoud uitgevoerd aan de N835 tussen Tiel en Maurik. In de voorbereidingen hebben we de knelpunten verkend. Daarin is de brug ook genoemd, maar we konden de situatie niet verbeteren binnen de grenzen van dit project. We hebben daarom samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Buren een solitaire verkenning gestart op dit onderdeel.

Mogelijke oplossing

We hebben onderzocht hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hieruit komen drie mogelijke oplossingen naar voren, het verbreden van de bestaande brug ,het aanleggen van een nieuwe fietsbrug of het aanpassen van de indeling van de bestaande brug. Van alle varianten hebben we de voor- en nadelen onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verbeden van de brug niet mogelijk is. Een nieuwe brug is te kostbaar, daarom willen we de huidige indeling aanpassen. We willen zogenaamde halve step barriers op de brug aanbrengen om de scheiding tussen auto’s en fietsers veiliger te maken. Deze halve step barriers verhogen de belasting van de brug. We berekenen daarom nu of de constructie van de brug het extra gewicht aan kan. We verwachten in het voorjaar van 2020 de uitkomsten hiervan te hebben. Als blijkt dat het mogelijk is voeren we de aanpassingen aan de brug medio 2021 uit.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.