N834 Bebouwde kom Asch

Momenteel onderzoeken we de verkeerssituatie in Asch. We kregen klachten dat het verkeer te hard door de bebouwde kom rijdt. We verkennen maatregelen om de snelheid te verminderen van te hard rijdend verkeer. Na de zomer 2021 weten we welke maatregelen we uit kunnen voeren.

Onderzoek verkeerssituatie

In 2019 voerden we werkzaamheden van groot onderhoud uit aan de N834 tussen Buren en de kruising met de N320 (bij Zoelmond). Daarin waren geen aanvullende maatregelen voor de kom van Asch voorzien. Op verzoek van bewoners onderzoeken we alsnog de verkeerssituatie in de bebouwde kom van Asch. Hierbij zijn bewoners, gemeente Buren en de politie betrokken.

De belangrijkste knelpunten die naar voren komen, zijn: een te hoge snelheid, een te smal profiel en onveiligheid bij langzaam verkeer.

Maatregelen

We verkennen maatregelen waarmee we de snelheid van te hard rijdend verkeer kunnen verlagen. Voorbeelden van snelheidsremmende maatregelen zijn drempels en wegversmallingen. We maakten een ontwerp met de meest passende maatregelen voor de situatie in de bebouwde kom van Asch.

In de afbeelding hieronder ziet u de voorgestelde maatregelen inclusief locatie. In het ontwerp worden deze maatregelen toegelicht.

Ontwerp

We stellen 4 maatregelen voor, die we hieronder toelichten.

  • Kommaatregelen: Door de kommaatregelen willen we de grenzen van de bebouwde kom van Asch beter aangeven, zodat weggebruikers bewuster merken dat ze de bebouwde kom inrijden. Ook willen we met middengeleiders en verhoogde wegvlakken de snelheid verminderen.

  • Eenrichtingsverkeer: We stellen eenrichtingsverkeer naar de Krupheulstraat voor. Daarbij is het niet mogelijk om vanuit het zuidelijke deel van de Krupheulstraat de N834 (Culemborgseweg) op te rijden. Vlakbij dat kruispunt stellen we namelijk een verkeerssluis voor. Met eenrichtingsverkeer naar de Krupheulstraat is er een betere doorstroom van verkeer op de N834.

  • Verkeerssluis: Op de N834 Culemborgseweg willen we tussen de Krupheulstraat en de Meenstraat de rijbaan versmallen en verhogen. Fietsers rijden daarlangs.

  • Inhaalverbod: Tussen de Meentstraat en de Achterstraat stellen we een inhaalverbod voor. Het zicht is namelijk beperkt in de bocht. Daarnaast draagt een inhaalverbod bij aan het beheersen van de snelheid van verkeer.

Documenten

Het inhaalverbod staat in deze documenten niet aangegeven.

Omgeving

We onderzochten wat de inwoners in de omgeving van Asch van ons ontwerp vinden. Omdat er mogelijk overlast kan ontstaan naar aanleiding van de voorgestelde maatregelen. Daarom stelden we een aantal digitale vragen aan inwoners, omwonenden en weggebruikers van de N834 Asch.  

Planning

Na de zomer 2021 weten we welke maatregelen we uit kunnen voeren. Zodra dat bekend is, volgt meer informatie op deze website. 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99 .