N834: Zoelmond - Tiel West

Voor 2019 staat groot onderhoud gepland op de N834 in de bebouwde kom van Asch, op de Dreef tussen de Bernardlaan en Buitenhuizenpoort en op de Tielseweg vanaf de rotonde in Buren, tot en met de zuidelijke bebouwde kom Buren en tussen kilometer 7.15 en 8.90. Er staan ook onderhoudswerkzaamheden gepland voor het fietspad langs de Culemsborgseweg en Tielseweg.

Verkeerslichten N834

De verkeerslichten ter hoogte van de A15 zijn eveneens aan onderhoud toe. Naast het onderhoud zijn er voorstellen gedaan voor verbetering van de doorstroming ter hoogte van de aansluiting Hamse Biezen/Bergakker. Onderzoek wijst uit dat het kruispunt het beste voorzien kan worden met verkeerslichten.

80-kilometerweg

De N834 is een verbindingsweg tussen de N320 ter hoogte van Zoelmond en de A15. De weg ontsluit Tiel West met de A15. Het verkeer op deze weg moet veilig en vlot kunnen doorstromen. Daarom is de weg ingericht als 80-kilometerweg met uitzondering van de bebouwde kom van Asch en Buren.

Verkenning

In het kader van trajectaanpak van provinciale wegen deed de provincie Gelderland in 2016 onderzoek naar de verbetering van de verkeersveiligheid op de N834, in overleg met de gemeentes Tiel en Buren. In 2012 heeft de provincie de weg al aangepast. Vanuit doorstroming is vastgesteld dat het kruispunt Bergakker/Hamse Biezen in de nabije toekomst de verkeersstromen niet aan kan. We stellen voor om het kruispunt aan te passen en verkeerslichten te plaatsen. Verdere aanpassingen aan de weg zijn niet noodzakelijk.

Planning

De plannen zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten en opgenomen in het programma Mobiliteit van 2019. De gemeente Tiel stemde in 2018 met de aanpassing van het kruispunt Hamse Biezen/Bergakker in. Om de aanleg mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden, moeten gronden aangekocht worden en moet er een verkeersbesluit worden genomen.

De aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden staan gepland voor 2019.

Informatie

Actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.