N831: Velddriel - Rossum

De gemeente Maasdriel en provincie Gelderland willen de N831 tussen Velddriel en Rossum verkeersveiliger inrichten, onder meer door de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Fietspad en rotonde

Naast onderhoud aan de weg en snelheidsremmende maatregelen krijgt het traject betere voorzieningen voor fietsers, waaronder een vrijliggend fietspad in twee richtingen aan de oostzijde van de weg. Met het oog op de toekomst, en met een financiële bijdrage van de gemeente Maasdriel, leggen we bovendien een rotonde aan richting Hoorzik. Daarnaast wordt tussen Velddriel en Hoorzik de bebouwde kom verlengd. De weg krijgt aanliggende fietspaden, wat een snelheidsremmende werking heeft. Op deze manier willen we het toenemend fietsverkeer in goede banen leiden. 

Inpassingsplan N831

De aanpassingen op de N831 tussen Velddriel en Rossum vallen buiten de huidige bestemmingsplangrenzen. Om de werkzaamheden toch mogelijk te maken is er gewerkt aan een provinciaal inpassingsplan (gemeentelijk bestemmingsplan). Provinciale Staten hebben dat plan op 28 september 2016 vastgesteld. Als gevolg van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 29 maart 2017 (201608664/1/R6) hebben Provinciale Staten het inpassingsplan gerepareerd, wat betreft het planonderdeel met de bestemming ‘verkeer’, en op 28 juni 2017 opnieuw vastgesteld. Via de website Ruimtelijke Plannen kunt u de plannen inzien. De officiële publicatie staat op de site met Officiële Bekendmakingen.

Documenten

Meer informatie

Esther Beugelink
Telefoon: (026) 359 82 07
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.