N830: Waardenburg - Gorinchem

Op de Graaf Reinaldweg (N830) tussen Waardenburg en Gorinchem voeren we vanaf augustus 2018 groot onderhoud uit. Tijdens het onderhoud voeren we ook maatregelen uit die de verkeersveiligheid ter plaatse verbeteren. Zo wordt een rotonde aangelegd ter hoogte van de Nieuwe-Steeg in Herwijnen. We voeren deze werkzaamheden uit in het laatste kwartaal van 2018 en in 2019.

De veiligheid verbeteren

Om de veiligheid van de weg te verbeteren, voeren we de volgende extra werkzaamheden uit:

 • rotonde aanleggen bij Herwijnen
 • parkeersituatie ter hoogte van de begraafplaats bij Vuren verbeteren
 • het aantal inritten van en naar agrarische percelen beperken
 • instabiele duikers vervangen
 • ontsluiting Kortestraat in Tuil opheffen
 • bushaltes langs de route verbeteren of opheffen
 • fietsoversteek ter hoogte van de afrit A2 verbeteren
 • fietssuggestiestroken naar fietsstroken omzetten vanaf de grens van de bebouwde kom van Waardenburg tot aan rotonde ‘Achterweg’

Op de Graaf Reinaldweg (N830) wordt relatief hard gereden én het aantal ongevallen op deze weg is bovengemiddeld. Vaak gaat het dan om aanrijdingen waarbij een personenauto door slippen tegen een vast voorwerp botst, of omdat de chauffeur de macht over het stuur verliest. Daarom leent de Graaf Reinaldweg zich goed voor het toepassen van het principe van 'Natuurlijk Sturen'.

Werkzaamheden voorjaar 2019

Op maandag 18 maart zijn we gestart met de werkzaamheden tussen de Dalemse Zeiving en de Petersweg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden op 29 maart afgerond. De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Op onderstaande afbeelding geven wij de omleidingsroute weer. 

Op 25 maart zijn we gestart met de werkzaamheden tussen de Hertog Karelweg en de rotonde bij de Steenweg/Havenstraat in Tuil. De aansluiting van de Kortestraat in Tuil wordt gereconstrueerd en we vervangen het asfalt. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind april afgerond. In mei werken we aan de N830 tussen Waardenburg en de A2 en aan de N830 bij Hellouw. Begin juni voeren we de laatste werkzaamheden uit aan de N830 bij Haaften en de rotonde op de N848 bij Goudreinet Vuren.

Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingsroutes. Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen.

Ontsluiting Kortestraat Tuil

De nieuwbouwwijk in Tuil heeft een aansluiting op de Graaf Reinaldweg (N830) via de rotonde bij de Havenweg. De aanleg van deze rotonde is een onderdeel van de afspraak tussen de gemeente en de provincie. Er is in 2012 afgesproken de aansluiting van de Kortestraat te laten vervallen na de realisatie van de nieuwe rotonde. Wij streven naar zo min mogelijk aansluitingen op zogenaamde gebiedsontsluitingswegen. Tuil heeft nu 2 veilige aansluitingen op de N830. Naast de rotonde bij de Havenweg kan verkeer ook gebruik maken van de ontsluiting bij de Bouw/Melsinghdreef.  

In 2012 hebben de gemeente en de bewoners van Tuil samen de afsluiting van de Kortestraat en de veranderende verkeersstromen afgestemd. De gemeente heeft aanvullende maatregelen getroffen naar aanleiding van deze wijziging. Op de Melsinghdreef heeft de gemeente uitwijkplaatsen aangelegd. Hierdoor is het makkelijker om elkaar te passeren.

In het verkeersbesluit van 2012 (PDF 530 kB) is de aanleg van de rotonde in combinatie met de afsluiting van de Kortestraat geregeld. Omdat de nieuwbouwwijk al enige tijd klaar is en de Kortestraat niet meer gebruikt wordt als ontsluiting voor bouwverkeer voeren wij het verkeersbesluit in 2019 uit. Dit doen we tegelijk met de onderhoudswerkzaamheden op de Graaf Reinaldweg (N830). We sluiten de Kortestraat af voor gemotoriseerd verkeer. De kruising blijft wel toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers als oversteeklocatie van en naar de bestaande bushalte. Bekijk het ontwerp van de Kortestraat (PDF 4,9 MB).

Ontsluiting Hellouw

Er is nog geen definitieve oplossing voor de ontsluiting van Hellouw via de N830. We wachten met het uitvoeren van het groot onderhoud niet op deze oplossing. Lees de pagina over de ontsluiting van Hellouw voor meer informatie.

'Natuurlijk Sturen'

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van Natuurlijk Sturen is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat dit het weggedrag positief beïnvloed. We werken nu uit welke maatregelen we invoeren bij de N830. Naar verwachting organiseren we in mei 2019 een inloopavond waar we de maatregelen presenteren.

Ontwerptekeningen gepresenteerd

Bekijk de ontwerptekeningen van de N830 (ZIP 215 MB) die we op de inloopbijeenkomst van 1 februari 2017 presenteerden.

Planning

 • 25 februari 2019: Start werkzaamheden nabij Vuren
 • Maart 2019: Aanbrengen Landbouwsluizen bij de Wadesteinsesteeg en de Peersteeg
 • April 2019: Afsluiten Kortestraat en asfaltonderhoud Kerkewaard – rotonde Tuil
 • Begin mei 2019: Asfaltonderhoud Steenweg Waardenburg en wijzigen situatie fietsoversteek A2
 • Tweede helft mei: asfaltonderhoud bij Hellouw
 • Mei 2019: inloopavond Natuurlijk Sturen maatregelen
 • Juni 2019: Asfaltonderhoud bij Haaften en de rotonde N848 bij de Goudreinet

Bus

Wijzigingen in de dienstregeling van Arriva vanwege onze werkzaamheden staan op de site van Arriva. Het kan voorkomen dat een opstaplocatie tijdelijk is verplaatst of vervalt.

Verkeersbesluit

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.