N830: Ontsluiting Hellouw

De gemeente Neerijnen heeft besloten te investeren in een veilige ontsluiting van Hellouw op de N830 (Graaf Reinaldweg). Dit kan bereikt worden door het aanleggen van een rotonde, het aanpassen van de oversteek bij de Irenestraat en het afsluiten van de Oudenhof op de N830. Gemeente en provincie Gelderland hebben overeenstemming over deze maatregelen.  

Aanleiding

Er wordt al vele jaren discussie gevoerd over een veilige ontsluiting van Hellouw op de N830. Op verzoek van de gemeente is in samenwerking met provincie Gelderland in 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. De gemeente heeft als uitgangspunt gesteld dat een eventuele rotonde aangelegd moet worden tussen de aansluiting van de Korfgraaf op de parallelweg en de Irenestraat. Dit op basis van de ‘visie Graaf Reinaldweg’, vastgesteld op 20 maart 2008. 

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Neerijnen en de provincie Gelderland hebben overeenstemming over het maatregelenpakket en de financiële bijdrage van de provincie. De samenwerkingsovereenkomst is op 10 januari 2018 ondertekend. De provincie gaat de maatregelen uitvoeren.

Maatregelen

Op basis van het resultaat van de verkenning in 2012 zijn gemeente en provincie overeengekomen de volgende maatregelen uit te voeren: 

Rotonde

Ter hoogte van Korfgraaf komt een rotonde. Alle bestaande aansluitingen op de N830 worden op deze rotonde gebundeld tot één veilige aansluiting. 

Kruising Graaf Reinaldweg - Irenestraat

De kruising van de Irenestraat met de Graaf Reinaldweg wordt veranderd in een rechte oversteek (‘koude oversteek’). Door deze oversteek is het niet meer mogelijk om links- of rechtsaf de Graaf Reinaldweg op of af te rijden.

Er komt een middengeleider bij deze oversteek. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in twee keer oversteken. Deze maatregel beperkt het aantal oversteekbewegingen over de Graaf Reinaldweg. De leefbaarheid in de Irenestraat verbetert. 

Door het aanleggen van een landbouwsluis in de Irenestraat (net voor de kruising met de Paalgraaf) zorgen we ervoor dat de Irenestraat alleen door landbouwverkeer gebruikt wordt als doorgaande route. Aanwonenden van de Irenestaat tussen de N830 en Paalgraaf, rijden naar Hellouw via de nieuwe rechte oversteek.

Oudenhof

Meer dan de helft van het verkeer in Hellouw rijdt via de N830 richting de A2. Voor een deel van dit verkeer is de route via de Oudenhof korter dan via de nieuwe rotonde. Gevolg is een grotere belasting voor de aansluiting Oudenhof op de N830. Vanuit verkeersveiligheid en effectiviteit van de nieuwe rotonde is dit niet wenselijk. Daarom is besloten beide zijden van de Oudenhof af te sluiten van de N830. 

Bushaltes

De bushaltes aan beide zijden van de Irenestraat worden een klein stukje verplaatst. Zo ontstaat er ruimte voor het aanleggen van de middengeleider.

Bovenstaande maatregelen hebben als gevolg dat alle verkeer uit Hellouw de nieuwe rotonde moet gebruiken om de N830 richting A2 of A15 op te kunnen rijden. Hierdoor ontstaat één veilige aansluiting op de N830 (Graaf Reinaldweg).

Planning

10 januari 2018

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Voorjaar 2018

Op 30 januari 2018 heeft de gemeente Neerrijnen een inloopbijeenkomst georganiseerd.

2018-2019

Voorbereidingen voor de uitvoering (ontwerp uitwerken, planologische procedures, gronden aankopen, vergunningen aanvragen etc.)

Eind 2019/begin 2020

Start uitvoering, afhankelijk van de procedures (grond aankopen, planologische procedures, vergunningen en ontheffingen)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Neerijnen, per mail gemeente@neerijnen.nl of via telefoon 140418.

Informatie over dit project is ook te vinden op de website van de gemeente Neerijnen.