N815: Wehl - A18

In 2022 voeren wij groot onderhoud uit aan de N815 tussen Wehl en de A18. Naast het vervangen van het asfalt voeren we enkele kleine aanpassingen uit aan de weg en de directe omgeving. Op deze pagina leest u welke werkzaamheden we uitvoeren en wat de planning is voor de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Naast het vervangen van asfalt tussen de Broekhuizerstraat (km 4,4) en Pannenkoekenhuis de Zon (km 6,0), voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • Aanbrengen kantbelijning fietspad
  • Aanpassen voorsorteervakken naar de A18 (richting Doetinchem) en richting Kilder)
  • Vervangen bewegwijzering (onderhoud)
  • Aanbrengen groen in middengeleider tussen Kryptonstraat en A18
  • Versterken laanstructuur (aanplanten bomen op lege plekken)

Stil asfalt

Bewoners van Wehl geven aan geluidsoverlast van de weg te ervaren. Dit heeft mogelijk te maken met de toename in verkeer. Volgens de wet Geluidshinder en ons actieplan geluid is het toepassen van stil asfalt doelmatig. We vervangen daarom het bestaande stille asfalt tussen de Broekhuizerstraat en Pannekoekenhuis de Zon. Als stil asfalt slijt, produceert het meer geluid. Door nieuw stil asfalt aan te leggen verwachten wij de geluidsoverlast van de weg weer te beperken. Ook zijn we in gesprek met Prorail over klachten over geluidsoverlast van de spoorwegovergang. 

Planning

  • Najaar 2021: voorbereiden bestek
  • Najaar 2021: voorbereiden werkzaamheden (waaronder planologische procedures)
  • Voorjaar 2022: uitvoer groot onderhoud

Mogelijk vinden er wel onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.