N811: Lobith - Babberich

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N811 tussen Lobith en Babberich (N336). Op dit moment zijn we bezig met de verkenning voor de werkzaamheden.

Verkenning

In de verkenning kijken we wat de knelpunten rond de N811 tussen Lobith en Babberich zijn, welke oplossingen we daarvoor hebben en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. We gaan daarvoor in gesprek met onder andere de gemeente Zevenaar, Politie Oost Nederland, landbouworganisaties en de dorpsraden.

Wanneer we meer informatie hebben dan plaatsen we dat op deze pagina.

Mogelijk vinden er voor 2023 ook al kleine onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.