N811: Lobith - Babberich

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N811 tussen Lobith en Babberich (N336). Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. In een korte presentatiefilm lichten we de plannen toe. In de ontwerptekeningen op deze pagina ziet u de voorgestelde maatregelen. 

Voorbereidingen

Tijdens de voorbereidingen kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N811 tussen Lobith en Babberich zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. We zijn daarvoor in gesprek met onder andere de gemeente Zevenaar, Politie Oost Nederland, landbouworganisaties en de dorpsraden van Herwen en Babberich.

Mogelijk vinden er voor 2023 ook al kleine onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Presentatiefilm

De voorbereidingen en gesprekken leiden tot plannen voor verbetering van en rond de weg. Deze plannen lichten we toe in een korte presentatiefilm. U kunt ook het transcript (PDF, 145 kB) van de film bekijken.

Ontwerptekeningen

In de ontwerptekeningen ziet u de uitwerking van de voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn nog niet definitief.

Digitale informatiesessies

We organiseerden in maart 2021 2 digitale bijeenkomsten over de N811. Geïnteresseerden konden naar aanleiding van de presentatiefilm vragen stellen. In deze reactienota (PDF 200 kB)   leest u een samenvatting van de gestelde vragen met de antwoorden. Was u niet bij 1 van de bijeenkomsten aanwezig en wilt u toch een vraag stellen? Stel uw vraag dan via het contactformulier onderaan deze pagina.

Planning

De voorbereidingen voeren we uit in 2021 en in 2022. In 2022 wordt duidelijk welke maatregelen we uit kunnen voeren. In 2022 starten we ook met de benodigde vergunningaanvragen en we selecteren in 2022 een aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren. Daarvoor maken we een bestek, waarin precies staat wat er op welke plek moet gebeuren. Alle aannemers die dat willen, kunnen daarvoor een werkplan en een prijsopgave voor maken. De provincie kiest uiteindelijk de aannemer met de beste kwaliteit/prijsverhouding. Die aannemer mag dan in 2023 aan de slag.

Het Gelders Eiland

De N811 ligt in het gebied ‘Gelders Eiland’. De gemeente Zevenaar werkt samen met de provincie en de verschillende dorpsraden aan plannen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Gelders eiland te verbeteren. We stemden de plannen voor de N811 met de gemeente Zevenaar, de politie en de dorpsraden van Herwen en Babberich af.

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N811 vervangen we de toplaag van het asfalt. Die laag slijt, door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de zoveel jaar groot onderhoud nodig is. Ook vervangen we het geluidreducerend asfalt op het Witte Kruis in Babberich. Dat betekent dat aanwonenden daarna weer minder weggeluid ervaren.

Als we groot onderhoud uitvoeren aan onze wegen, beginnen we 4 tot 5 jaar van tevoren met voorbereidingen. Die tijd hebben we nodig om vast te stellen wat er precies moet gebeuren, om alle belanghebbenden op tijd te betrekken, om een aannemer te selecteren en om alle vergunningen te regelen.

Dit betekent dat we dus al vroeg een inschatting moeten maken of dat asfaltonderhoud ook echt nodig is. We schatten nu in dat dat voor de N811 in 2023 nodig is. En natuurlijk blijven we de kwaliteit van het huidige asfalt controleren. Als blijkt dat het onderhoud nog kan wachten, dan stellen we dat uit. We zijn zuinig met uw en ons belastinggeld. Maar voorlopig zetten we in op uitvoering van groot onderhoud in 2023.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.