N811: Lobith - Babberich

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N811 tussen Lobith en Babberich (N336). Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden.

Voorbereidingen

Tijdens de voorbereidingen kijken we wat de knelpunten rond de N811 tussen Lobith en Babberich zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. We gaan daarvoor in gesprek met onder andere de gemeente Zevenaar, Politie Oost Nederland, landbouworganisaties en de dorpsraden.

Wanneer we meer informatie hebben, plaatsen we dat op deze pagina. Mogelijk vinden er voor 2023 ook al kleine onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Proces

De verkenning en voorbereidingen voeren we uit in 2021 en in 2022. In 2022 starten we ook met de benodigde vergunningaanvragen en we selecteren in 2022 een aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren. Daarvoor maken we een bestek, waarin precies staat wat er op welke plek moet gebeuren. Alle aannemers die dat willen, kunnen daarvoor een werkplan en een prijsopgave voor maken. De provincie kiest uiteindelijk de aannemer met de beste kwaliteit/prijsverhouding. Die aannemer mag dan in 2023 aan de slag.

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N811 vervangen we de toplaag van het asfalt. Die laag slijt, door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de zoveel jaar groot onderhoud nodig is. Ook vervangen we het geluidreducerend asfalt op het Witte Kruis in Babberich. Dat betekent dat aanwonenden daarna weer minder weggeluid ervaren.

Als we groot onderhoud uitvoeren aan onze wegen, beginnen we 4 tot 5jaar van tevoren met voorbereidingen. Die tijd hebben we nodig om vast te stellen wat er precies moet gebeuren, om alle belanghebbenden op tijd te betrekken, om een aannemer te selecteren en om alle vergunningen te regelen.
Dit betekent dat we dus al vroeg een inschatting moeten maken of dat asfaltonderhoud ook echt nodig is. We schatten nu in dat dat voor de N811 in 2023 nodig is. En natuurlijk blijven we de kwaliteit van het huidige asfalt controleren. Als blijkt dat het onderhoud nog kan wachten, dan stellen we dat uit. We zijn zuinig met uw en ons belastinggeld. Maar voorlopig zetten we in op uitvoering van groot onderhoud in 2023.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.