N811: Lobith - Babberich

We zijn bezig met de voorbereidingen van groot onderhoud uit aan de N811 tussen Lobith (rotonde Halve Maan) en Babberich (rotonde Dorpsstraat/N336). In een korte presentatiefilm lichten we de plannen toe. In de ontwerptekeningen op deze pagina ziet u de voorgestelde maatregelen. 

Voorbereidingen

Tijdens het groot onderhoud voeren we asfaltonderhoud uit en passen we eventuele knelpunten aan. Tot die tijd zijn we bezig met de voorbereidingen daarvoor. We kijken bijvoorbeeld hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N811 tussen Lobith en Babberich zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. We zijn daarvoor in gesprek met onder andere de gemeente Zevenaar, Politie Oost Nederland, landbouworganisaties en de dorpsraden van Herwen en Babberich.

Groot onderhoud

Het groot onderhoud staat gepland voor het jaar 2023. Maar we gaan pas echt onderhoud uitvoeren als dat nodig is. Dat moment is lastig te voorspellen, omdat dat ook afhangt van de weersinvloeden op het asfalt. Daarom monitoren we jaarlijks de kwaliteit van het asfalt op de N811.

Op basis van onze monitoring verwachten we nu dat het asfalt nog wel langer mee kan dan 2023. Daardoor kunnen we de onderhoudswerkzaamheden misschien doorschuiven naar 2025. Dat is op dit moment nog niet zeker.

We onderzoeken ook of er werkzaamheden zijn die niet uitgesteld kunnen worden. Deze werkzaamheden voeren we dan alsnog in 2023 uit. Houd daarom voor de actuele informatie deze projectwebsite in de gaten. 

Mogelijk vinden er al eerder kleine onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Presentatiefilm

De voorbereidingen en gesprekken leiden tot plannen voor verbetering van en rond de weg. Deze plannen lichten we toe in deze korte presentatiefilm. U kunt ook het transcript (PDF, 145 kB) van de film bekijken.

Ontwerptekeningen

In de ontwerptekeningen ziet u de uitwerking van de voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn nog niet definitief.

Verkeersbesluit landbouwverkeer op hoofdrijbaan

Momenteel geldt er een verbod voor landbouwverkeer op de N811 Batavenweg, tussen de rotonde Halve Maan bij Lobith en de aansluiting op de Brugweg (kilometer 1,730 tot kilometer 4,300) in de gemeente Zevenaar. Landbouwvoertuigen moeten rijden via lokale wegen, zoals de Polderdijk in Herwen. Maar daar fietsen ook aanwonenden, scholieren en toeristen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Om die reden willen we het landbouwverkeer toch toestaan op de N811. Daar nemen we een verkeersbesluit over. Dat lag vanaf 8 juli 2021 ter inzage. Belanghebbenden konden een bezwaar indienen. Meer informatie over het verkeersbesluit en het indienen van bezwaar leest u in de Kennisgeving (PDF 92 kB) en het Verkeersbesluit (PDF 167 kB).

Digitale informatiesessies

We organiseerden in maart 2021 2 digitale bijeenkomsten over de N811. Geïnteresseerden konden naar aanleiding van de presentatiefilm vragen stellen. In deze reactienota (PDF 200 kB)   leest u een samenvatting van de gestelde vragen met de antwoorden. Was u niet bij de bijeenkomsten aanwezig en wilt u toch een vraag stellen? Stel uw vraag dan via het contactformulier onderaan deze pagina.

Planning

De voorbereidingen voeren we uit in 2021 en in 2022. In 2022 wordt duidelijk welke maatregelen we uit kunnen voeren. Als duidelijk is wanneer we de werkzaamheden uit kunnen voeren, dan maken we een bestek, waarin precies staat wat er op welke plek moet gebeuren. Alle aannemers die dat willen, kunnen daarvoor een werkplan en een prijsopgave voor maken. De provincie kiest uiteindelijk de aannemer met de beste kwaliteit/prijsverhouding. Die aannemer mag dan aan de slag.

Het Gelders Eiland

De N811 ligt in het gebied ‘Gelders Eiland’. De gemeente Zevenaar werkt samen met de provincie en de verschillende dorpsraden aan plannen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Gelders eiland te verbeteren. We stemmen de plannen voor de N811 af met de gemeente Zevenaar, de politie en de dorpsraden van Herwen en Babberich

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.