N797: Putten - Garderen

In 2023 staat groot onderhoud gepland aan de provinciale weg N797 van Putten naar Garderen. Groot onderhoud van een provinciale weg vindt elke 9 - 10 jaar plaats. We combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Groot onderhoud 2015

In 2015 hebben we het vorige groot onderhoud afgerond op de N797. De belangrijkste werkzaamheden waren:

  • asfaltonderhoud
  • Snelheidsverlaging van 80km/h naar 60km/h op een deel van de weg
  • Verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers
  • Aanleg van een dassentunnel

Voorbereiden

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost veel tijd. Daarom zijn we dit voorjaar gestart met het inventariseren van aandachtspunten aan de weg. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren, en door overleg met andere partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbond et cetera.

Meedenken

De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van de Gelderse wegen. Door het inzetten van een enquête hebben we deze zomer aan inwoners en weggebruikers gevraagd welke aandachtspunten zij voor deze weg hebben. Alle aangedragen aandachtspunten nemen we mee in de afweging voor het nemen van maatregelen aan de weg.

Vervolg

Met de resultaten van de enquête, de informatie van andere partijen en ons eigen onderzoek maken we een totaalbeeld. Kleinere, eenvoudig te realiseren, aanpassingen hoeven niet te wachten tot 2023. Grotere of complexere aandachtspunten werken we samen met de betrokken gemeente(n) uit tot verschillende oplossingsrichtingen. De presentatie hiervan vindt plaats op een informatiebijeenkomst.

Trajectprogrammering

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een goed en bereikbaar wegennet binnen Gelderland.

Om dit gestructureerd te laten verlopen hebben we een onderhoudscyclus ontwikkeld voor de provinciale wegen. Deze onderhoudscyclus noemen we de trajectprogrammering. Op verschillende momenten in dit proces vragen we de omgeving mee te denken.

Planning

  • 2019: voorbereiding onderzoek
  • 2020: uitvoering onderzoek
  • 2021: informatiebijeenkomst
  • 2022: technische uitwerking oplossingsrichting
  • 2023: uitvoering werkzaamheden

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.