N797: Putten - Garderen

In 2023 staat groot onderhoud gepland aan de provinciale weg N797 van Putten naar Garderen. Groot onderhoud van een provinciale weg vindt elke 9 - 10 jaar plaats. We combineren groot onderhoud met maatregelen om de snelheid te verlagen naar 60 km/uur. We passen de inrichting van de weg daarop aan.

Voorbereiden

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost veel tijd. Daarom begonnen we in het voorjaar van 2019 met het inventariseren van aandachtspunten aan de weg. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren, en door overleg met andere partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbond et cetera.

Klankbordgroep

De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van de Gelderse wegen. Vandaar dat we samen met een klankbordgroep onderzoek hebben gedaan naar de knelpunten van de N797 en hoe we deze kunnen verbeteren. De gesprekken richtten zich vooral op maatregelen om de toekomstige snelheid van 60 km/u op de N797 te beheersen. Daarnaast leggen we focus op de schoolomgeving, het Klimbos en het voorkomen van bosbranden. Onderaan op deze pagina kunt u bij het kopje ‘documenten’ de verslagen van deze bijeenkomsten teruglezen. Interesse in de PowerPoint presentaties die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomsten? U kunt deze opvragen via het vragenformulier op deze site.  

Vervolg

We doen een aantal voorstellen om de knelpunten te verbeteren. Deze voorstellen worden na de zomer in 2021 beoordeeld. Er wordt dan gekeken of er voldoende budget beschikbaar is om de voorstellen uit te voeren tijdens het groot onderhoud. Naar verwachting weten we eind van het jaar wat we precies uit kunnen voeren. Daarna gaan we de werkzaamheden voorbereiden. We werken dan bijvoorbeeld ontwerpen uit.

Trajectprogrammering

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een goed en bereikbaar wegennet binnen Gelderland. Om dit gestructureerd te laten verlopen hebben we een onderhoudscyclus ontwikkeld voor de provinciale wegen. Deze onderhoudscyclus noemen we de trajectprogrammering. Op verschillende momenten in dit proces vragen we de omgeving mee te denken.

Planning

  • 2021: klankbordgroep, beeldvorming knelpunten
  • 2022: technische uitwerking oplossingsrichting
  • 2023: uitvoering werkzaamheden

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.