N794: Heerderweg - Epe

De Heerderweg (N794) verbindt Epe en Heerde en is een belangrijke verbinding met de A50. In oktober 2018 is de Heerderweg met nieuw aangelegde en vrijliggende fietspaden geopend.

Complex werk

De werkzaamheden aan de Heerderweg hebben uiteindelijk langer geduurd dan we hadden verwacht. Het behoud van extra bomen, de complexe ondergrondse infrastructuur en het voortdurend afstemmen met betrokken partijen maakte dit project erg ingewikkeld. Samen met bewoners en genodigden hebben we bij de opening in de bermen narcissen gepoot onder het motto: Geef kleur aan de Heerderweg! De bermen tussen rijbaan en fietspaden kondigen het voorjaar aan.

Fietsers langs de N794

Onderzoek zijwegen/inritten

De fietsersbond Epe heeft ons gevraagd om de zichthoeken bij enkele zijwegen te controleren. Bij enkele uitritten zetten we zelf vraagtekens bij het zicht op de weg. We hebben bureau Goudappel Coffeng gevraagd hier objectief onderzoek naar te doen. De uitkomst van dit onderzoek hebben we met de fietsersbond bekeken. Ons voorstel is een extra spiegel te plaatsen bij een enkele zijweg/uitrit. U kunt het rapport lezen (PDF 996 kB) en de (gefaseerde) maatregelen (197 kB) die we willen treffen.

Eperweg (kruising Zwarteweg – A50)

Het laatste stuk van de N794 ( Eperweg) vanaf de kruising Zwarteweg – A50 ligt in Heerde. Hier gaan we nog aan het werk. In de hoek Eperweg – Zwarteweg moet een rioolgemaal worden verplaatst. Daarnaast passen we de kruising aan, maken een fietsoversteek en passen de ligging van de fietspaden aan. De gemeente Heerde voert voor het rioolgemaal capaciteitsberekeningen uit. Mogelijk dat de rioolleidingen worden vergroot.

Kabels en leidingen

De aanwezige kabels en leidingen op de kruising Zwarteweg-A50 moeten verlegd te worden. Dit vraagt veel tijd en een ruime planning. Daarom willen we dat deze werkzaamheden klaar zijn voordat we beginnen met onze werkzaamheden. We hebben de nutsbedrijven daarom gevraagd hier binnenkort mee te starten. Planning is de 1e week van september 2019.

Planning

De aanbesteding om een aannemer te kunnen contracteren start na de zomer van 2019. De aannemer die het werk mag uitvoeren, gaat dan de pompput en andere benodigde materialen bestellen. Daar zit een ruime levertijd op. Daarom voeren we deze werkzaamheden uit in het voorjaar van 2020. Dit geeft voldoende tijd om ook met omliggende bedrijven en gemeente Heerde de werkzaamheden en omleiding van het verkeer vooraf te bespreken.

Documenten

Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen. Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.