N794: Heerderweg - Epe

De Heerderweg (N794) verbindt Epe en Heerde en is een belangrijke verbinding met de A50. In oktober 2018 is de Heerderweg met nieuw aangelegde en vrijliggende fietspaden geopend.
Een deel van de werkzaamheden is nog niet uitgevoerd. De aanpassingen die nodig zijn om de kruising N794 ( Eperweg) met Zwarteweg voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen zijn uitgesteld. 

Onderzoek zijwegen/inritten

De fietsersbond Epe heeft ons gevraagd om de zichthoeken bij enkele zijwegen te controleren. Bij enkele uitritten zetten we zelf vraagtekens bij het zicht op de weg. We hebben bureau Goudappel Coffeng gevraagd hier objectief onderzoek naar te doen. De uitkomst van dit onderzoek hebben we met de fietsersbond bekeken. Ons voorstel is een extra spiegel te plaatsen bij een enkele zijweg/uitrit. U kunt het rapport lezen (PDF 996 kB) en de (gefaseerde) maatregelen (197 kB) die we willen treffen.

Fietsers langs de N794

Planning

De Provincie is verplicht bijzondere natuurgebieden beschermen. Te veel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden vormt een bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit. We moeten aantonen dat de uitstoot bij dit project geen negatieve effecten op de natuur heeft. Lees hier meer over op de pagina Stikstof. Wij onderzoeken hoe we aan deze eisen kunnen voldoen in dit project.

Documenten

Informatie

Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen. Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.