N794: Heerderweg - Epe

De Heerderweg (N794) verbindt Epe en Heerde en is een belangrijke verbinding met de A50. We maken deze weg veiliger voor automobilisten en fietsers die dagelijks gebruik maken van deze weg.

Aannemer Van Gelder voert de werkzaamheden aan de Heerderweg voor ons uit. Tijdens de uitvoering kunt u uw vragen stellen aan omgevingsmanager Paulien Bisschop, 0525 659 888 of per mail: N794@vanGelder.com.

Iedere donderdagochtend is er van 10.00 - 11.00 uur een spreekuur in de uitvoerderskeet (terrein McDonald's).

Heerderweg open

Doorgaand verkeer kan weer gebruik maken van de N794 Heerderweg. Er zijn nog wel afrondende werkzaamheden nodig. Tijdens deze werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn de weg af en toe tijdelijk half af te zetten. Zo kan de aannemer op een veilige manier zijn werk uitvoeren.

Uitgeschreven tekst

Complex werk

De werkzaamheden aan de Heerderweg hebben uiteindelijk langer geduurd dan we hadden verwacht. Het behoud van extra bomen, de complexe ondergrondse infrastructuur en het voortdurend afstemmen met betrokken partijen maakte dit project erg complex.

Aangepaste busdienst

Vanaf dinsdag 16 oktober 2008 rijdt de bus weer zijn normale route. Syntus rijdt tijdens de afsluitingen een alternatieve route vanuit Epe-zuid via de N309 en A50 naar Transferium Horsthoek (Heerde) en vice versa. In Epe zelf wordt een pendelbus ingezet. In Epe-zuid is een tijdelijke overstapplek ter hoogte van de bushalte Klaarbeek aan de Hoofdstaat in Epe-zuid.  

Kijk voor actuele informatie op de website van Syntus.

Aanpassen wegontwerp kruising Zwarteweg tot A50

In overleg met de gemeente Heerde en grondeigenaren is het wegontwerp van de Eperweg tussen de Zwarteweg en de inrit bij de Keet/McDonald’s aangepast. De situatie wordt daarmee veiliger.

U kunt hier de tekening van deze aanpassingen (PDF 2,8 MB) bekijken. 

Werkzaamheden

  • we leggen fietspaden aan beide kanten van de weg
  • voor een groot deel van de weg brengen we de snelheid terug naar 60 kilometer per uur
  • er komen verkeersremmende maatregelen, zoals plateaus en snelheidsremmers (uitbuigingen) bij kruispunten. Specifieke materialen en kleuren stimuleren weggebruikers om snelheid te minderen
  • we brengen variatie aan in de breedte van de berm en fietspad voor boombehoud
  • we plaatsen nieuwe lantaarnpalen langs de weg
  • we brengen nieuw geluidsarm asfalt aan en bouwen het fietspad in betonelementen
  • we verbeteren de waterafvoer
  • we verbeteren enkele duikers in watergangen onder de weg
  • we leggen een dassentunnel aan.

Documenten

Raadpleeg documenten over het oorspronkelijke plan en planbijstelling van de Heerderweg. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Nieuwsbrief en contact

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen over dit project? Stuur dan een mail naar e.beugelink@gelderland.nl. Meer weten over dit project? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.

Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen.