N789: Loenen - N345

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N789 tussen Loenen en de N345 (Zutphenseweg). Het asfalt van de hoofdrijbaan en het fietspad is toe aan vervanging. Tijdens het groot onderhoud voeren we ook maatregelen uit ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Inloopavond

Samen met de gemeenten Voorst en Apeldoorn en de politie onderzoeken we welke maatregelen gewenst zijn. Begin 2019 organiseren wij een inloopavond over de uitkomsten van dit onderzoek. Wij informeren u op een later moment over de datum, het tijdstip en de locatie van de inloopavond.

Vergroening

Binnen de bebouwde kom van Klarenbeek is veel verhard oppervlak langs de provinciale weg. Hierdoor stijgt de temperatuur harder dan bij wegen met meer groen in de berm. Wij willen in overleg met direct aanwonenden bekijken welke verharding en parkeervakken wij kunnen verwijderen en vervangen door groene vakken met planten en struiken. We willen hiermee bijdragen aan het voorkomen van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. In het najaar van 2018 vervangen wij de eerste verharding op plekken die door aanwonenden zijn aangemeld. Mocht u een parkeervak of andere verharding voor uw woning hebben en bent u van mening dat deze vervangen zou kunnen worden door groen, dan horen we dat graag. 

Het aanbrengen van meer groen langs de provinciale wegen is onderdeel van operatie steenbreek. Door heel Nederland worden maatregelen getroffen om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen (zie ook de website: http://www.operatiesteenbreek.nl).

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.