N789: Loenen - N345

In 2021 hebben wij groot onderhoud gepland aan de N789 tussen Loenen en de Zutphenseweg (N345). We vervangen het asfalt en voeren enkele maatregelen uit die de verkeersveiligheid verbeteren.

Informatiebijeenkomst 7 september 2021

Op dinsdag 7 september tussen 15.30 en 21.15 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes. Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats in restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55 in Klarenbeek. Volgens de geldende COVID-19 maatregelen kunnen wij een beperkt aantal bezoekers ontvangen. We organiseren daarom deze bijeenkomst in 4 tijdsblokken en op aanmelding. Het aanmelden was mogelijk tot en met 31 augustus. De deelnemers ontvangen op 4 september per e-mail een definitieve ontvangstbevestiging met het tijdsblok waarop hij of zij is ingedeeld.   

Uitvoering werkzaamheden

We voeren de werkzaamheden aan de N789 in 4 fasen uit. We starten 20 september 2021 in Klarenbeek en ronden de laatste werkzaamheden naar verwachting op 13 mei 2022 af. We werken daarbij volgens onderstaande planning:

Fase 1 bebouwde kom Klarenbeek Woudweg – Heideparkweg

Van 20 september tot december 2021. De eerste 6 weken werken we aan de zijkant van de rijbaan. Verkeer ondervindt hier beperkt hinder van. Tijdens deze 6 weken is er geen omleiding. Tussen 1 november en december 2021 werken we aan de rijbaan. Dan leiden we het verkeer om via de N786, N348 en N345:

Fase 2, 3 en 4 Loenen – N345 (buiten de bebouwde kom)

In het voorjaar van 2022 starten we na de vorstperiode met de werkzaamheden van fase 2. We vervangen het asfalt op de N789 tussen Kanaal Zuid en Woudweg in Klarenbeek. Hier hebben we naar verwachting 2 weken voor nodig. Na afronding van de werkzaamheden uit fase 2 starten we met het vervangen van het asfalt tussen Loenen en Kanaal Zuid. Deze werkzaamheden nemen 6 weken in beslag. Als laatste werken we tussen de Heideparkweg in Klarenbeek en de N345. Deze werkzaamheden duren 2 weken. We verwachten in mei 2022 deze laatste fase af te ronden.

Klarenbeek

Samen met de gemeenten Apeldoorn, Voorst en de politie hebben we knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingen geschetst. Op de inloopavond van 11 februari 2019 presenteerden wij deze plannen. Die avond hebben wij verschillende reacties ontvangen, die we hebben samengevat in de reactienota Klarenbeek (PDF 230kB). Wij hebben het ontwerp Klarenbeek (PDF 8,1 MB) aangepast naar aanleiding van deze reacties en een aantal gesprekken met Klarenbeeksbelang, de ondernemersvereniging, de school en de brandweer.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De oversteek en parkeersituatie bij supermarkt Plus.
  • In het nieuwe ontwerp hebben we meer parkeerstroken ingetekend en minder groenvakken. De parkeerstroken liggen verdeeld over de totale afstand, zodat er op loopafstand vanaf elke woning voldoende parkeergelegenheid blijft. Daarbij hebben we rekening gehouden met de uitgevoerde parkeerdrukmeting.
  • Aansluiting de Korenbloem, bij de uitrit van de brandweer en OBS de Dalk.
  • Verschuiven komgrens tot voorbij de Goorweg.

Daarnaast brengen we opsluitbanden aan tussen de Kopermolenweg en de nieuwe komgrens bij de Goorweg. Dit deel lijkt dan meer op een bebouwde kom, waardoor weggebruikers minder hard rijden.

Loenen tot Kanaal Zuid

We verlagen de snelheid op de Hoofdweg (N789) tussen Loenen en de kruising Kanaal Zuid naar 60 kilometer per uur. Wij hebben deze plannen tijdens een inloopavond op 25 april 2019 voorgelegd. Hierop werd positief gereageerd. Aanwezigen stelden een aantal vragen, waarop wij in de reactienota inloopavond (PDF 118 kB) antwoord geven. In het ontwerp Loenen (PDF 8,1 MB) ziet u hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien.

Groot onderhoud

Op de N789 tussen Kanaal Zuid en Klarenbeek en tussen Klarenbeek en de rotonde bij de N345 vervangen we het asfalt. Daarnaast verwijderen we een aantal parkeerplaatsen en we maken de fietspaden rood ter hoogte van de kruisingen. In deze presentatietekening groot onderhoud (PDF 8,1 MB) staan de maatregelen die wij uitvoeren.

Verkeersbesluit

Voor de volgende veranderingen hebben Provinciale Staten een verkeersbesluit genomen:

  • Verlagen van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur
  • Opheffen van een aantal parkeerplaatsen
  • Verplaatsen van de noordelijke komgrens van Klarenbeek; hiervoor neemt de gemeente Voorst ook een zogenaamd kombesluit.

Bomen

Door de snelheid tussen Loenen en Kanaal Zuid te verlagen kunnen we meer bomen laten staan. Bij een snelheid van 80 kilometer per uur staan deze bomen te dicht op de weg, bij 60 kilometer per uur niet. We hebben in totaal 32 bomen gekapt. Hiervan stonden 6 bomen op een zogenaamde zichtlocatie. Deze bomen ontnamen het zicht van weggebruikers op de kruisende weg. De overige bomen hebben we gekapt, omdat deze niet meer vitaal waren. Aansluitend aan de werkzaamheden planten we nieuwe bomen aan tussen Loenen en Kanaal-Zuid(ZIP-bestand 28 MB) en in Klarenbeek (ZIP-bestand 29 MB). We zetten verschillende soorten neer voor meer biodiversiteit. Bovendien helpt dit om de kwetsbaarheid voor ziekten en plagen te verminderen. Tussen Loenen en het Kanaal Zuid verandert het beeld nauwelijks. Ter hoogte van Klarenbeek verandert het uiterlijk van de omgeving wel.

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem. De N789 is een van de wegen waaraan wij onderhoud uitvoeren. Doordat we de projecten op elkaar hebben afgestemd is de planning van de N789 verschoven.

Planning

  • 20 september – december 2021: uitvoering werkzaamheden tussen Woudweg en Heideparkweg (Klarenbeek).
  • voorjaar 2022: uitvoering werkzaamheden tussen Heideparkweg (Klarenbeek) en de N345 en tussen Horstweg (Loenen) en Woudweg (Klarenbeek). We starten de werkzaamheden na de vorstperiode en zijn in totaal 10 weken aan het werk.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.