N789: Loenen - N345

In 2021 staat groot onderhoud gepland aan de N789 tussen Loenen en de N345 (Zutphenseweg). Het asfalt van de hoofdrijbaan en het fietspad is toe aan vervanging. Tijdens het groot onderhoud voeren we ook maatregelen uit ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Inloopavond 11 februari 2019

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Voorst en de politie hebben we knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingen geschetst. Op de inloopavond van 11 februari 2019 konden aanwezigen reageren op deze plannen. In de reactienota (PDF 230 kB) geven wij een overzicht van de gestelde vragen en onze antwoorden.

Snelheidsverlaging tussen Loenen en Kanaal Zuid

Op de inloopavond van 11 februari 2019 toetsten wij of er draagvlak is voor het verlagen van de snelheid op de N789 tussen Loenen en Kanaal Zuid. Er werd positief gereageerd. Wij hebben daarom een voorlopig ontwerp (PDF 9 MB) gemaakt voor dit deel met een maximum snelheid van 60km/u. Op donderdag 25 april 2019 presenteerden wij dit ontwerp. Aan aanwezigen werden de volgende vragen gesteld:

  • Bent u voorstander van het verlagen van de maximum snelheid?
  • Wat vindt u van het ontwerp?
  • Verbeteren de voorgestelde oplossingen de verkeersveiligheid en de leerbaarheid?
  • Bij welke zijwegen/kruisingen ervaart u te weinig zicht?
  • Welke andere suggesties heeft u? 

Ook van deze inloopavond hebben we een reactienota (PDF 118 kB) gemaakt met de gestelde vragen en onze antwoorden.

Vergroening

Binnen de bebouwde kom van Klarenbeek is veel verhard oppervlak langs de provinciale weg. Hierdoor stijgt de temperatuur harder dan bij wegen met meer groen in de berm. Wij willen in overleg met direct aanwonenden bekijken welke verharding en parkeervakken wij kunnen verwijderen en vervangen door groene vakken met planten en struiken. We willen hiermee bijdragen aan het voorkomen van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. 

Mocht u een parkeervak of andere verharding voor uw woning hebben en bent u van mening dat deze vervangen zou kunnen worden door groen, dan horen we dat graag. 

Operatie Steenbreek

Het aanbrengen van meer groen langs de provinciale wegen is onderdeel van operatie steenbreek. Door heel Nederland worden maatregelen getroffen om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen (zie ook de website: http://www.operatiesteenbreek.nl).

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.