N788: A50 Beekbergen – Viaduct A1

In 2020 voeren wij groot onderhoud uit aan de N788 tussen de A50 en het viaduct van de A1. Wij onderzoeken of het mogelijk is tegelijk met het onderhoud maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Onderwerpen van het onderzoek

Tijdens het onderzoek hebben we in het bijzonder aandacht voor:

  • Oversteek Schalterdalweg (aanleggen van een middenberm zodat fietsers en voetgangers veiliger, in twee keer, kunnen oversteken);
  • Maatregelen bushaltes (verwijderen ABRI bij Stoppelbergweg, halteplaats Berg en Dal opheffen en halteplaats Vossenfarm toegankelijker maken voor minder validen);
  • Vormgeving noordelijke bebouwde komgrens Beekbergen verbeteren;
  • Aansluiting Berg en Dalweg
  • Rijbaanscheiding (betonbanden) tussen Stoppelbergweg en camping Berkenrode;
  • toepassen ideeën ‘Natuurlijk Sturen’
  • benodigde onderhoudswerkzaamheden

Bij de noordelijke bebouwde komgrens was een aantal ongevallen. Wij hebben ook klachten ontvangen over de huidige inrichting. Daarom veranderen we deze inrichting al in het tweede kwartaal van 2019.

‘Natuurlijk Sturen’

Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van Natuurlijk Sturen is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het weggedrag positief beïnvloed wordt.

We moeten nog besluiten of en hoe we de maatregelen voor Natuurlijk Sturen gaan invoeren.

Kruising N788 - Dorpsstraat - Engelanderweg

Op de kruising N788 – Engelanderweg - Dorpsstraat stroomt het verkeer, met name tijdens de spits, minder goed door. Structurele oplossingen hiervoor zijn bijvoorbeeld het aanleggen van een rotonde of het toevoegen van extra opstelstroken. Hiervoor is binnen de bestaande situatie geen ruimte. De maatregelen waar wel ruimte voor is, met behoud van de bebouwing, hebben weinig invloed op de capaciteit van het kruispunt. Deze maatregelen verbeteren de doorstroming niet.

Reactienota

Van 2 maart tot en met 23 maart 2018 kon u via een reactieformulier reageren op de plannen. Van alle ontvangen reacties stellen wij een zogenaamde reactienota op. Hierin beantwoorden wij schriftelijk alle binnengekomen vragen en opmerkingen. Deze reactienota staat vanaf eind mei 2018 op deze website.

Planning

De maatregelen die in de verkenning worden uitgewerkt zijn voorstellen. Op basis van de beschikbare budgetten besluiten we medio 2018 welke maatregelen we uitwerken tot een definitief plan. Voor de zomer van 2019 veranderen wij de noordelijke komgrens bij Beekbergen. De uitvoering van de overige maatregelen is gepland voor 2020.

Documenten