N786: Apeldoorn - Dieren

De provinciale weg N786 ligt tussen Apeldoorn en Dieren en loopt door en/of langs de kernen Laag Soeren, Eerbeek, Loenen en Dieren. De N786 nemen we mee in de cyclus van trajectaanpak. Het onderhoud is gepland in 2021 en 2022.

Aanvullende maatregelen

Tegelijk met dit onderhoud voeren we in de kern Loenen en op de Harderwijkerweg Eerbeek enkele maatregelen door voor verbetering van de verkeersveiligheid. In Loenen verbeteren en verplaatsen we de oversteekplaats bij de supermarkt en brengen we op een aantal plekken geel asfalt aan. In Eerbeek plaatsen we bij de komgrens op de Harderwijkerweg een komslinger. Daarnaast veranderen we de rood-licht regeling van de verkeerslichten bij het kruispunt Harderwijkerweg met de Veldkantweg-Boshoffweg. Voor deze en andere maatregelen hebben we overlegd met direct aanwonenden en vertegenwoordigers van de dorpen.

Fasering

Het onderhoud aan de N786 tussen Apeldoorn en Dieren pakken we gefaseerd op. Op deze kaart geven we de planning weer.

Per fase geldt op dit moment de volgende planning:

Fase

Omschrijving

Planning

1

Van A50 tot bebouwde komgrens Loenen,
afrit 23 Loenen

Week 34 2021

2

Van bebouwde komgrens Loenen tot Hoofdweg

Week 36 t/m 37 2021

3

Van Hoofdweg tot en met Droefakkers

Weekend 17 t/m 20 sept 2021

4a

Van Droefakkers tot Bergakkerweg

Week 38 t/m 39 2021

4b

Van Bergakkerweg tot rotonde bij
Loenenseweg/ Harderwijkerweg

Week 40 t/m 41 2021

5

Rotonde Loenensweg, Harderwijkerweg,
Eerbeekseweg

15 t/m 18 oktober 2021

6

Van rotonde rotonde Loenenseweg/
Harderwijkerweg/Eerbeekseweg tot
rotonde Coldenhove

Deels asfaltonderhoud weekend 4 t/m 6 juni 2021 (Hmp. 9.5 t/m 10.2)

Overig week 42-43 (herfstvakantie)

Oplossen wateroverlast vanaf maart 2022.

7

Rotonde Coldenhove en Harderwijkerweg
tot Doonweg

Week 42-43 (herfstvakantie)

8

Kanaalweg van Laag-Soeren naar Dieren

Ca. 2 dagen, week 34

9

Kanaalweg Dieren

Week 34

10

VRI Boshoffweg Dieren

In 2022

Let op: deze planning kan gedurende de uitvoering worden bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer een aannemer eerder klaar is dan verwacht.

Programma Eerbeek-Loenen 2030

Het onderhoud aan de N786 behoort tot de trajectaanpak van de provincie Gelderland. De N786 is daarnaast ook onderdeel van het project Wegennet binnen programma Eerbeek-Loenen 2030. Eén van de doelstellingen van dit programma is het realiseren van een duurzame goede ontsluiting van de bedrijven en papierindustrie in het gebied. Tegelijkertijd willen we met dit programma de leefbaarheid in de dorpen verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite https://www.eerbeekloenen2030.nl/

Groot onderhoud Apeldoorn – Zutphen – Arnhem

We voeren in 2021 en 2022 groot onderhoud uit aan verschillende wegen tussen Apeldoorn, Zutphen en Arnhem. We stemmen de planning, afsluitingen en omleidingsroutes op elkaar af. Een overzicht van deze werkzaamheden vindt u op de pagina Bereikbaarheid driehoek Apeldoorn – Zutphen - Arnhem.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.