N786: A50 - Beekbergen

In 2020 staat er groot onderhoud gepland aan de Loenenseweg in de gemeente Apeldoorn (N786). Het gaat om het deel vanaf de aansluiting met de rijksweg A50 tot de bebouwde kom van Beekbergen. We onderzoeken of het mogelijk is tegelijk met het onderhoud maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid vergroten.

Aanleiding onderzoek

  • Geen primaire verkeersfunctie in het wegennet
  • Functie niet in overeenstemming met gebruik
  • Weginrichting voldoet niet aan de richtlijnen van een 80 km/u weg
  • Hoog letselrisico

Snelheid verlagen

Op het wegvak tussen de A50 en de komgrens bij Beekbergen geldt een maximum snelheid van 80 km/u. Samen met de gemeente Apeldoorn onderzoeken we of het haalbaar is op dit deel van de weg de snelheid te verlagen naar 60 km/u. Verbeterd dit de veiligheid en is er draagvlak voor?

Uw mening

Op dinsdag 12 december 2017 hebben wij een inloopavond gehouden in De Hoge Weije in Beekbergen. Samen met de gemeente Apeldoorn hebben wij hier de plannen over het onderzoek naar het verlagen van de snelheid naar 60 km/u toegelicht en vragen beantwoord. Tijdens de inloopavond was het ook mogelijk een reactieformulier in te vullen. Op basis van de ontvangen reacties hebben wij een reactienota opgesteld. Deze nota en de ontwerptekeningen vindt u in onderstaande links.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.