N786: A50 - Beekbergen

In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de Loenenseweg in de gemeente Apeldoorn (N786). Het gaat om het deel vanaf de aansluiting met de Rijksweg A50 tot de bebouwde kom van Beekbergen. Tegelijk met het onderhoud verlagen we de maximum snelheid buiten de bebouwde kom naar 60km/u.

Actueel

In 2019 maakten we een definitief ontwerp voor de Loenenseweg in de gemeente Apeldoorn (N786) (PDF 2,12MB). Op basis van dit ontwerp hebben we een verkeersbesluit gemaakt. Bekijk het definitieve verkeersbesluit N786: het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u in Beekbergen (PDF 171 kB).

Door de stikstofproblematiek kunnen we de voorgenomen verbreding van het fietspad aan beide zijden van de weg nu niet uitvoeren. We onderzoeken de mogelijkheden om deze maatregel op een later moment alsnog uit te voeren. We verlagen wel de maximumsnelheid naar 60 km/u. Daarom richten we de weg opnieuw in binnen het bestaande profiel (we passen met name de belijning aan).

Aanleiding onderzoek snelheidsverlaging

In 2017/2018 hebben wij samen met de gemeente Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een verlaging van de maximum snelheid naar 60 km/u. Aanleiding voor dit onderzoek was:

  • De N786 wegvak A50-Beekbergen heeft geen primaire verkeersfunctie in het wegennet.
  • De functie is niet in overeenstemming met gebruik.
  • De weginrichting voldoet niet aan de richtlijnen van een 80 km/u weg.
  • Er is sprake van hoog letselrisico.

Natuurlijk Sturen

We vervangen het asfalt op de N786. Daarnaast hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn om natuurlijk sturen toe te passen. Bij ‘Natuurlijk Sturen’ gaan we ervan uit dat de omgeving van een weg bepalend is voor de manier waarop het gebied wordt ‘beleefd’. Het doel van Natuurlijk Sturen is de directe omgeving van een bepaalde weg zó inrichten, dat het weggedrag positief beïnvloed wordt. Tijdens het vervangen van het asfalt voeren we enkele kleinschalige ‘Natuurlijk Sturen’ maatregelen uit.

Planning

De planning (onder voorbehoud van onder andere vergunningen) ziet er als volgt uit:

  • 2021: uitvoering.
  • Najaar 2019 – 2020: opstellen bestek en voorbereiden uitvoering.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.