N785: Arnhem - Velp

Voor 2023 staat onderhoud gepland op de N785 tussen de Apeldoornseweg (N784) en de A348 bij Velp. Tussen oktober 2020 en eind 2021 doen we onderzoek naar mogelijke knelpunten op dit wegvak. Naast het reguliere asfaltonderhoud kijken we naar het onderhoud van verlichting en bewegwijzering en naar viaducten en duikers (buizen die 2 watergangen met elkaar verbinden). Ook onderzoeken we hoe we de landschappelijke kwaliteit in de omgeving van de weg kunnen verbeteren en versterken, voor wateroverlast en voor verkeerskundige knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid.

Planning

Onderzoek naar verkeerskundige knelpunten op  de Schelmseweg, Ringallee, Beukenlaan,  Beekhuizenseweg en Zutphensestraatweg tot april 2022
Onderzoek naar het oplossen van wateroverlast tijdens extreme buien op de Beukenlaan en Beekhuizensweg tot april 2022
Informeren belanghebbenden 1e kwartaal 2022
Werkvoorbereiding  november 2022 – december 2023
Uitvoering werkzaamheden 2024

Onderzoek naar knelpunten

Het onderzoek van de N785 splitsen we in 3 deelgebieden met eigen specifieke knelpunten.

Schelmseweg

Het onderzoek van de knelpunten op de Schelmseweg begint ter hoogte van de Waterbergseweg in Arnhem en eindigt bij de rotonde Daalhuizerweg in Rozendaal.

We onderzoeken:

 • De verkeersdoorstroming ter hoogte van de verkeerslichten op de Schelmseweg bij de op- en afritten naar de Apeldoornseweg.
 • De fietspadenstructuur langs de Schelmseweg vanaf de Waterbergseweg tot en met de rotonde Kerklaan in Rozendaal en langs de Monnikensteeg.
 • Hoe we de landschappelijke kwaliteit tussen het viaduct over de A12 en de bebouwde kom van Rozendaal kunnen versterken.
 • Hoe de bebouwde komingang van Rozendaal te verbeteren.

Ringallee – Beukenweg - Beekhuizenseweg

Het onderzoek op de Ringallee, Beukenweg en Beekhuizenseweg, gelegen tussen de rotonde Daalhuizerweg en Zutphensestraatweg, richt zich voornamelijk op:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, door te kijken hoe we 2 beken die ondergronds liggen (Rozendaalsebeek en de Beekhuizensebeek), boven de grond zichtbaar kunnen maken. Ook kijken we naar het uiterlijk van lichtmasten en verlichting.
 • Oplossingen om wateroverlast te beperken op de Beukenlaan, Beekhuizenseweg en bij de rotonde Zutphensestraatweg.
 • Herinrichting van de weg zodat fietsers meer ruimte krijgen.
 • Onderzoek naar de haltevoorzieningen van het openbaar vervoer.

Zutphensestraatweg  - aansluiting A348

Het onderzoek op Zutphensestraatweg richt zich voornamelijk op:

 • Het functioneren van de verkeerslichten op de Zupthensestraatweg
 • Wateroverlast op de Zutphenstraatweg met name bij hevige regenval.
 • Versterking van het landschap.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99