N783: Oosterbeek - Planken Wambuis

Op de Wolfhezerweg (N783) tussen de aansluiting met de Amsterdamseweg (N224) en de Utrechtseweg (N225) gelden verschillende maximumsnelheden. Samen met de gemeente Renkum kiezen we voor een eenduidige snelheid binnen en buiten de bebouwde kom van Wolfheze.

Werkzaamheden

De snelheden passen we aan naar 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, en naar 60 kilometer per uur buiten de bebouwde kom. Daarnaast verplaatsen we de grens van de bebouwde kom naar ‘Het Schild’ aan de Wolfhezerweg. De gemeente Renkum heeft besloten om zelf de bebouwde kom van Wolfheze te reconstrueren.

De werkzaamheden in de bebouwde kom houden onder andere in:

  • de gemeente legt bij tuincentrum 'Plant en Bloem Davidse' en 'Het Schild' een zebrapad en een voetpad aan
  • de vrijliggende fietspaden worden doorgetrokken van de oude grens van de bebouwde kom naar de nieuwe grens bij 'Het Schild'
  • de breedte van de weg wordt versmald van 7 meter naar 5,70 meter, waarbij we het asfalt vervangen door gebakken straatstenen
  • op de kruispunten in de bebouwde kom worden snelheidsremmende voorzieningen aangebracht. We werken verder deze voorzieningen verder uit.

De provincie Gelderland past tegelijkertijd het gedeelte tussen de bebouwde kom en de Amsterdamseweg (N224) aan:

  • de weg wordt afgewaardeerd van 80 naar 60 km/uur
  • de markering op de weg wordt aangepast, de middenasstreep vervalt
  • ter ondersteuning planten we in de oostelijke berm bomen
  • bij 'Het Hazeleger' maken we een plateau. In de oostelijke berm met het fietspad leggen we een bomenlaan aan. De middenstreep vervangen we door kantstrepen.

Planning

Op 14 februari 2019 is het Ontwerp verkeersbesluit instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u op de Wolfhezerweg in de gemeente Renkum ter inzage gegaan.

Om alle werkzaamheden voor de reconstructie van de bebouwde kom van Wolfheze mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan veranderen, gronden worden aangekocht, verkeersbesluiten worden genomen en de nieuwe komgrenzen worden vastgesteld.

Voor de verdere voortgang van de bebouwde kom van Wolheze kunt u de website van de gemeente Renkum raadplegen: https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Projecten/Wolfhezerweg

Documenten

Verkeersbesluit instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u op de Wolfhezerweg in de gemeente Renkum

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.