N783: Oosterbeek - Planken Wambuis

Op de Wolfhezerweg (N783) tussen de aansluiting met de Amsterdamseweg (N224) en de Utrechtseweg (N225) gelden verschillende maximumsnelheden. Samen met de gemeente Renkum kiezen we voor een eenduidige snelheid binnen en buiten de bebouwde kom van Wolfheze. We voeren de werkzaamheden buiten de bebouwde kom van 4 tot en met 15 november 2019 uit. Hierdoor is de Wolfhezerweg (N783) vanaf de bebouwde kom van Wolfheze tot aan de Amsterdamseweg (N224) afgesloten voor doorgaand verkeer.

Werkzaamheden tot de bebouwde kom

Na de uitvoering van de werkzaamheden geldt op de Wolfhezerweg tot aan de bebouwde kom een snelheid van maximaal 60 kilometer. Hierdoor gaat de verkeersveiligheid omhoog.

  • de weg wordt geschikt voor 60 kilometer per uur, we leggen daarvoor een plateau aan op het kruispunt Wolfhezerweg – Het Hazeleger
  • het fietspad bij de uitrit van de carpoolplek langs de N224 wordt verhoogd, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken.
  • de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden
  • tijdens het plantseizoen (december 2019 en maart 2020) leggen we een bomenlaan in de oostelijke berm naast het fietspad aan.

Tijdelijke uitrit carpoolplek

We maken een tijdelijke uitrit van de carpoolplek. Deze sluit aan op de Amsterdamseweg (N224). Tijdens de wegwerkzaamheden aan de N783 verlaat het verkeer via die tijdelijke uitrit de carpoolplek. In de week van 21 oktober 2019 starten de werkzaamheden om de tijdelijke uitrit te maken. Vanwege de tijdelijke uitrit is er op de N224 slechts 1 rijstrook beschikbaar voor verkeer dat vanaf de A12 richting Arnhem gaat.

Afsluitingen

De Wolfhezerweg (N783) tot aan de komgrens van Wolfheze is van 4 tot en met 15 november 2019 afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om vanaf de Amsterdamseweg (N224) - Dreijenseweg – Stationsweg- Utrechtseweg (N225) - Wolfhezerweg (N783) en andersom. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Voor hulpdiensten en bewoners van de woonwijk Het Hazeleger blijft de weg bereikbaar.
Fietsers kunnen gewoon doorfietsen.

Kijk voor actuele werkzaamheden en wegomleidingen op Bereikbaar Gelderland.

Werkzaamheden in de bebouwde kom

De snelheden passen we aan naar 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Daarnaast verplaatsen we de grens van de bebouwde kom naar ‘Het Schild’ aan de Wolfhezerweg. De gemeente Renkum heeft besloten om zelf de bebouwde kom van Wolfheze te reconstrueren.

De werkzaamheden in de bebouwde kom houden onder andere in:

  • de gemeente legt bij tuincentrum 'Plant en Bloem Davidse' en 'Het Schild' een zebrapad en een voetpad aan
  • de vrijliggende fietspaden worden doorgetrokken van de oude grens van de bebouwde kom naar de nieuwe grens bij 'Het Schild'
  • de breedte van de weg wordt versmald van 7 meter naar 5,70 meter, waarbij we het asfalt vervangen door gebakken straatstenen
  • op de kruispunten in de bebouwde kom worden snelheidsremmende voorzieningen aangebracht.

Via de website van de gemeente Renkum blijft u op de hoogte van de voortgang van de bebouwde kom van Wolfheze.

Documenten

Verkeersbesluit instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u op de Wolfhezerweg in de gemeente Renkum

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.