N783: Oosterbeek - Planken Wambuis

Door veranderingen moet de provincie een verkeersbesluit nemen. Het gaat om het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op de Wolfhezerweg bij de noordelijke komgrens van Wolfheze. Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van 6 februari tot en met 19 maart 2020 ter inzage.
Het treedt in werking zodra gemeente Renkum de komgrens verplaatst.

Maatregelen

Samen met gemeente Renkum kiezen we voor een eenduidige snelheid binnen en buiten de bouwde kom op de Wolfhezerweg (N783). Zo hebben we eind 2019 op de N783 (Wolfhezerweg), tussen Wolfheze en de N224, de maximumsnelheid verlaagd naar 60 kilometer per uur. Ook hebben we diverse wegaanpassingen gedaan om de weg geschikt te maken voor deze maximumsnelheid.

Gemeente Renkum wil de noordelijke komgrens op de Wolfhezerweg 150 meter verplaatsen richting de bebouwde kom van Wolfheze. Hierdoor verandert dit weggedeelte van een gemeentelijke weg in een provinciale weg met daarbij de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. 

Verkeersbesluit ter inzage

Het ontwerp-verkeersbesluit ‘instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u op de Wolfhezerweg in de gemeente Renkum’ ligt van 6 februari 2020 tot en met 19 maart 2020 ter inzage. Ook ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 6 februari 2020 tot en met 19 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Renkum, Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek.

Inbrengen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking een zienswijze indienen iover het voorgenomen ontwerp-verkeersbesluit.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.