N418: Klompersteeg - spooronderdoorgangen

Door de groei van het treinverkeer op de spoorlijn Utrecht - Arnhem is het de verwachting dat het wegverkeer op de Nieuweweg Noord in Veenendaal en de Klompersteeg (N418) in Ede steeds vaker voor gesloten overwegbomen komt te staan. Om dit te voorkomen werken we aan een plan om de bestaande overweg in de Nieuweweg Noord op te heffen en te vervangen voor 2 spooronderdoorgangen.

Traject N418

Door de aanleg van de onderdoorgangen ontstaat een nieuwe wegenstructuur en verliest een deel van de N418 Klompersteeg haar functie als provinciale ontsluitingsweg. We vervangen de gelijkvloerse kruising van het spoor door een fietsers- en voetgangerstunnel bij de Nieuweweg Noord en een autotunnel bij de Klompersteeg (Voorpoort). Hiermee verbeteren we de verkeerssituatie, vergroten we de veiligheid en kan het verkeer beter doorstromen. Ook draagt dit bij aan de leefbaarheid langs de Nieuweweg Noord.

Impressie aansluiting N418 richting tunnel 

Samenwerking

De spooronderdoorgangen in Veenendaal zijn een gezamenlijk project van de gemeenten Veenendaal, Ede en Renswoude, de provincies Gelderland en Utrecht, ProRail en het Ministerie van lnfrastructuur en Milieu.

Inloopavond N418 Voorpoort

Direct omwonenden en bedrijven houden we via inloopavonden en nieuwsbrieven op de hoogte. Meer informatie vindt u op de projectwebsite Voorpoort.

Planning

  • 2014 opstellen voorlopig ontwerp
  • december 2014 besluitvorming ontwerp
  • 2015 – 2017 voorbereiding realisatie, inclusief procedures
  • 2017 – 2020 uitvoering realisatie, bouw spoortunnels en herinrichten aansluitende wegen.

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.