N348: Zutphen (Gelreziekenhuis - rotonde Pollaan)

Op maandag 27 augustus 2018 starten we met groot onderhoud gepland aan de N348 (Den Elterweg) in Zutphen vanaf het Gelreziekenhuis tot de rotonde bij de Pollaan. Daarbij treffen we ook maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.

De N348 is een belangrijke regionale verbindingsweg. Het verkeer op deze weg moet veilig en vlot kunnen doorstromen.

Werkzaamheden

  • we vernieuwen het asfalt op de weg
  • de buisleidingen (duikers) onder de weg krijgen een onderhoudsbeurt
  • de verkeerslichten worden opnieuw afgesteld zodat het verkeer vooral tijdens de spits beter kan doorrijden
  • ter hoogte van de aansluiting Kleine Omlegging worden aan de zuidzijde de twee rijstroken die daar samen komen, verlengd en verlegd
  • aan de zuidzijde van kruising Kleine Omlegging wordt het fietspad verbreed en verlegd zodat er meer ruimte tussen rijbaan en fietspad komt.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk de N348 een aantal keren voor meerdere weken af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt tijdens deze afsluitingen omgeleid via N314 rondweg Warnsveld - N346 Kleine omlegging en omgekeerd. De afsluitingen staan vanaf 13 augustus langs de weg aangegeven.

Bomen verplanten

Om de maatregelen bij het kruispunt met de Kleine Omlegging uit te kunnen voeren is ruimte nodig. In januari 2018 verplaatsten we daarom alvast de verhoogde wal met bomen over een lengte van 28 bomen. Deze werkzaamheden hebben we in de winter uitgevoerd zodat de bomen hier in hun groei geen last van hebben.

Planning

De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 9 november 2018 klaar. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.zijn