N348: Zutphen-Epse

In 2021 staat groot onderhoud gepland op een deel van de provinciale weg N348, namelijk op de Rondweg Eefde; het bestaande stil asfalt is toe aan vervanging. Van januari 2020 tot en met april 2021 doet Provincie Gelderland verder onderzoek naar verbeteringen op het gebied van de verkeersveiligheid. In 2023 voeren we de verkeersveiligheidswerkzaamheden en de overige onderhoudsmaatregelen uit.

Huidige projecten op de N348

De afgelopen jaren zijn er veel studies gedaan naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N348 tussen Eefde en de A1. Daaruit staan 2 projecten op de planning om begin 2020 uit te voeren.

Daarnaast onderzoekt provincie Gelderland samen met de regio Cleantech en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen wat de mogelijkheden zijn van een snelle fietsroute tussen Zutphen en Deventer. Indien nodig stemmen we de plannen van deze snelle fietsroute en het verkeersonderzoek van de N348 op elkaar af. 

Onderzoek naar knelpunten

Vanaf januari 2020 tot en met april 2021 doen we onderzoek naar de verkeersveiligheid op de N348 tussen Zutphen en Epse. Voor het deel tussen Eefde en Gorssel nemen we de uitkomsten van de snelheidsproeven, gelderland.nl/snelheidsproefeefde mee om te komen tot een breed gedragen oplossing.

De grootschalige aanpassingen tussen Epse en Gorssel en de aansluiting op de A1 maken geen deel uit van het verkeersveiligheidsonderzoek dat we uitvoeren in 2020/2021.

Onderhoud

Met het groot onderhoud van de N348 tussen Zutphen en Epse richten we ons op de volgende knelpunten:

Kruispunt Kleine Omlegging tot en met rotonde Eefde Noord:

  • Geluidsreducerende deklaag vervangen.
  • Draagkracht van de berm verbeteren en de waterhuishouding op de rondweg om de Polbeek.
  • Maatregelen doorvoeren om de bebouwde kom op de rondweg om de Polbeek te benadrukken.

Tussen Eefde en Gorssel (Hoofdstraat Zuid):

  • Verkeersveiligheidsmaatregelen
  • Onderhoud verkeerslicht Hoofdstraat

Bebouwde kom Gorssel:

  • Verkeersveiligheid N348 met de Groeneweg en Nijenbeeksepad

Planning

2020 / 2021 Onderzoek knelpunten N348 tussen Zutphen en Epse
2021 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden rondweg Eefde
2023 Uitvoeren overige werkzaamheden tussen Zutphen en Epse

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.