N348 Zutphen - Eefde: Het Witte Lint

Het Witte Lint is een landschapskunstwerk langs de nieuwe weg N348 bij Zutphen. Het ontwerp én de naam verwijzen naar het karakteristieke witte stadsfront van Zutphen langs de IJssel, de sluizen en bruggen van het Twentekanaal en de meidoornvlechtcultuur in de regio.

Meidoorn

Wit lint van meidoornbomen

Vanaf 2012 zijn op een kwekerij in Brabant 1.300 meidoornbomen opgekweekt. De meidoornbomen kregen in december 2016 hun eindbestemming langs de N348. Het Witte Lint van meidoornbomen loopt vanaf het Gelre-ziekenhuis in Zutphen tot aan de rotonde bij Eefde.

Weg met eigen gezicht

Het Witte Lint is een ontwerp van beeldend kunstenaar Erick de Lyon en landschapsarchitect Ronald Rietveld. Het ontwerp én de naam verwijzen naar het karakteristieke witte IJsselfront van Zutphen, de sluizen en bruggen van het Twentekanaal en de meidoornvlechtcultuur in de regio.

Met betrekkelijk simpele middelen zoals dijkjes en bomen krijgt de weg een heel duidelijk eigen karakter en tegelijkertijd vormt het ook een eenheid met het landschap. Weg en landschap winnen daardoor aan uitstraling. Het Witte Lint loopt van de rotonde bij Brummen tot de rotonde bij Eefde. Het Rijk heeft, vanuit het Innovatieprogramma Mooi Nederland, deze vorm van landschapskunst in november 2010 beloond met een bedrag van €800.000.

Dijkjes

90 cm hoge dijkjes verbergen deel van het verkeer terwijl de automobilist van het landschap kan genieten. Met de dijkjes wordt tevens lichtvervuiling voorkomen. De dijkjes refereren aan de dijkjes die op verschillende plekken langs de IJssel te vinden zijn.

De Mars

Bij bedrijventerrein De Mars kan Het Witte Lint niet worden doorgezet langs de weg, in verband met kabels en leidingen. Daarom is besloten om hier hagen te planten, in dezelfde sfeer als Het Witte Lint.

Twentekanaal

De brug over het Twentekanaal verbindt het noorden van Zutphen met het buitengebied. Bij de aanloop naar de brug blijft de beplanting op het bestaande maaiveldniveau, waardoor de brug oprijst uit het groen.

Opnieuw aarden na storm

De pas geplante bomen zijn door de storm in december 2016 losgewoeld. Zo kort na het planten is de aangevulde grond in het plantgat nog niet gezet. Door een storm of stevige wind is het mogelijk dat een pas geplante boom dan losgewoeld wordt. Dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Er is geen schade aan de bomen, wel moeten de bomen opnieuw worden aangeaard. Er is in april een tijdelijke ondersteuning aangebracht om het loswoelen door storm te voorkomen. Na 2 à 3 jaar moet het wortelstelsel voldoende ontwikkeld zijn om zelf de krachten van een storm op te nemen en wordt de ondersteuning verwijderd.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.