N348 Zutphen-Eefde-Het Groene Kralensnoer

De beplanting langs de N348 verandert. Het Witte Lint verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt het Groene Kralensnoer. Het schetsontwerp is klaar. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Naar verwachting is het definitieve ontwerp in december klaar. Dan kunnen we tussen januari en maart 2019 al een groot deel planten.

Schetsontwerp

Bomen en lage beplanting wordt straks afgewisseld met meer open gedeelten waar het landschap goed te zien en te beleven is. We maken gebruik van de bestaande bomen en planten én er komen nieuwe bij. De karakteristieke wal blijft, maar wordt minder zichtbaar omdat de beplanting op de wal komt en meer langs de weg. We planten veel verschillende soorten groen, ook lage heester zodat van het vroege voorjaar tot het late najaar veel te zien is. Bijen, vlinders en andere insecten gaan het goed toeven vinden. Dit trekt ook weer veel verschillende vogels aan. Zo ontstaat er een rijke en diverse groene omgeving langs de weg.

Reacties van belangstellenden

De Bomenstichting, gemeente Zutphen en andere experts hebben het ontwerp besproken en hun ideeën meegegeven. Op 15 november konden belangstellenden reageren. De reacties zijn tot nu toe zeer positief. Mensen waarderen de grote aandacht voor insectenaantrekkende planten en planten en bomen die goed bestand zijn tegen de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst. Op de tekening bij dit artikel is het schetsontwerp te zien. De grond langs de weg is van de provincie. Het ontwerpbureau heeft in haar schets ook ideeën gegeven voor de grond die wat verder weg van de weg ligt. Deze grond is van de gemeente en die beslist daar uiteraard zelf over.

 

 

Wilt u nog reageren? Dat kan tot en met 25 november 2018 via het vragenformulier of neem telefonich contact op via 026 359 99 99. 

Planning

Het ontwerpbureau gaat het schetsontwerp nu verder uitwerken. Door de Universiteit Wageningen is een lange lijst gegeven van planten en bomen die goed bestand zijn tegen de klimaatveranderingen. Op basis van deze lijst gaan we nog kijken wat we precies gaan planten. Daarnaast is er nog uitzoekwerk en rekenwerk. En uiteraard kijken we welke ideeën en suggesties van belangstellenden we nog een plekje kunnen geven. Hierover meer in december of begin januari.