N348: Zutphen-Eefde-Het Groene Kralensnoer

N348 nieuwe situatie fietstunnel

Woensdag 6 februari 2019 start provincie Gelderland met de werkzaamheden voor de aanleg van het Groene Kralensnoer aan de N348 Zutphen-Eefde.


Nieuwe beplanting

De beplanting langs de N348 verandert. Het Witte Lint verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt het Groene Kralensnoer. Bomen en lage beplanting worden straks afgewisseld met meer open gedeelten waar het landschap goed te zien en te beleven is.
We gebruiken bestaande bomen en planten én er komen nieuwe bij. De karakteristieke wal blijft, maar wordt op een aantal plaatsen minder zichtbaar omdat daar beplanting op komt.

locatie Ooijerbrug, nieuw

Groene bermen

We planten veel verschillende soorten groen, ook lage heester, zodat van het vroege voorjaar tot het late najaar veel te zien is. Bijen, vlinders en andere insecten vinden het fijn om daar te zijn. Dit trekt weer veel verschillende vogels aan. Zo ontstaat er een rijke en diverse groene omgeving langs de weg.
Voor de beplanting zaaien we een strook in met een kruidenmengsel. In oktober planten we hierin nog 100.000 bloembollen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten 6 februari 2019 en als de weersomstandigheden goed blijven moet de beplanting 15 maart 2019 zijn aangeplant. Tot 30 april 2019 is de aannemer nog bezig met opruimwerkzaamheden en in oktober 2019 plant hij de bollen.
Voor de werkzaamheden hoeven er geen wegen afgezet te worden. Alle werkzaamheden voeren we vanuit de berm uit. We plaatsen alleen borden met daarop ‘werk in uitvoering’ en een snelheidsbeperking. Werkzaamheden die vanaf de rijbaan moeten worden uitgevoerd, zoals aan en afvoer van materialen gebeurd zoveel mogelijk op zaterdag om de doorstroming door de week zo min mogelijk te belemmeren.