N348: Dieren-Spankeren

Op de N348 (Zutphensestraatweg) bij Spankeren zijn wij in september 2017 een proef gestart met het verlagen van de snelheid. We verlagen de snelheid van 80 naar 70 km/u vanaf de bebouwde kom van Dieren tot net voorbij Herberg de Luchte.

Bewoners uit Spankeren en de gemeente Rheden hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de N348 (Zutphensestraatweg) bij Spankeren. Uit de proef moet blijken of het verlagen van de snelheid het aantal ongevallen vermindert en het verkeer toch vlot kan blijven doorrijden.

Uw mening telt

Wij willen graag van bewoners en weggebruikers weten hoe deze snelheidsverlaging wordt ervaren. Wij hebben daarom gevraagd of er mensen mee willen werken aan ons onderzoek door een paar keer een enquête in te vullen. Hiervoor hebben zich bijna 300 mensen aangemeld.

Overige maatregelen

Naast de proef om de snelheid tijdelijk te verlagen treffen we enkele maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door de bewegwijzering naar bedrijventerrein IJsselsteyn te optimaliseren en met beplanting de wegbeleving verbeteren.

Evaluatie

De proefperiode duurt één jaar. Na afloop van de proef wordt op basis van een evaluatie gekeken hoe we verder gaan met de snelheid op dit deel van de N348. Onderdeel van de proef evaluatie is het monitoren van diverse aspecten, zoals snelheid, inhaalgedrag en beleving van aanwonenden en weggebruikers.

Planning

  • Zomer 2017: procedure verkeersbesluit
  • Najaar (oktober) 2017: plaatsen 70 km/u-borden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.