N348 Eefde - A1: kruising Quatre Bras

Er zijn verkeersproblemen op de kruising Quatre Bras - Flierderweg met de N348 in Eefde. Het gaat om problemen met het oversteken van Zutphenseweg en met het opdraaien vanaf de zijwegen. Daarnaast leveren afslaande auto’s een gevaar op voor fietsers. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeteren.

Actueel

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door deze uitspraak moeten we opnieuw onderzoeken wat de stikstofproductie is van de werkzaamheden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een landelijke rekenmodule om de gevolgen van de werkzaamheden in beeld te brengen. Zodra deze module beschikbaar is kunnen wij de berekeningen opnieuw uitvoeren. In afwachting daarvan stellen we de werkzaamheden voorlopig uit.

Inpassingsplan

Provinciale Staten (PS) stelden op 9 november 2016 het inpassingsplan vast (PDF 615 kB). Hierop is 1 beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State verklaarde dit beroep in april 2017 ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden.

Over het project

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossing is voor de verkeersproblemen. Dat is een middengeleider vanuit de richting Gorssel en een middengeleider vanuit de richting Eefde. In de middengeleider vanuit de richting Eefde komt een oversteekvoorziening voor fietsers. Het fietspad dat parallel langs de N348 loopt, wordt aan de kant van de Flierderweg uitgebogen en krijgt rood asfalt. Daarnaast verwijderen we de meest zichtbeperkende bomen.

Planning

De eerste stap in het vervolg van dit proces is berekenen wat de stikstofproductie is bij de reconstructie van dit kruispunt. De berekening wijst uit wat het effect is van de werkzaamheden op de omliggende natuur. Aan de hand daarvan weten we wat er nodig is om de juiste vergunningen te krijgen. 

 Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.