N348 Eefde - A1: kruising Quatre Bras

Er zijn verkeersproblemen op de kruising Quatre Bras - Flierderweg met de N348 in Eefde. Het gaat om problemen met het oversteken van Zutphenseweg en met het opdraaien vanaf de zijwegen. Daarnaast leveren afslaande auto’s een gevaar op voor fietsers. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeteren.

Actueel

Op 31 januari 2019 is N348; ontwerp-verkeersbesluit reconstructie N348 – Quatre Brasweg – Flierderweg in de gemeente Lochem ter inzage gegaan. In februari en maart 2019 kappen we een aantal bomen. In april verplaatsen we de grondwal en in mei 2019 verleggen we kabels en leidingen. In het najaar van 2019 starten we met de werkzaamheden. Voor de start van de werkzaamheden organiseren we een inloopavond. Tijdens deze avond vertellen we meer over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Inpassingsplan

Provinciale Staten (PS) stelden op 9 november 2016 het inpassingsplan vast (PDF 615 kB). Hierop is 1 beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State verklaarde dit beroep in april 2017 ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden. De afgelopen periode is gewerkt aan de nadere detaillering (o.a. de groeninrichting) van het ontwerp. Gesprekken over de grondverwerving worden gevoerd en onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie. Afhankelijk van procedures (zoals vergunningen) kunnen we in de winter 2018/2019 met de voorbereidende werkzaamheden beginnen.

Over het project

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossing is voor de verkeersproblemen. Dat is een middengeleider vanuit de richting Gorssel en een middengeleider vanuit de richting Eefde. In de middengeleider vanuit de richting Eefde komt een oversteekvoorziening voor fietsers. Het fietspad dat parallel langs de N348 loopt, wordt aan de kant van de Flierderweg uitgebogen en krijgt rood asfalt. Daarnaast verwijderen we de meest zichtbeperkende bomen.

Planning

 • najaar 2019: start uitvoering
 • Winter 2017/2018: voorbereidende werkzaamheden zoals sloop woning, kappen bomen en verleggen kabels en leidingen
 • 2018: vergunningen een voorbereiden realisatie
 • 2018: afronden grondverwerving
 • 2017: grondverwerving
 • 2016: besluit PS inpassingsplan
 • 2015: besluit GS ontwerp-inpassingsplan
 • 2014: vaststellen voorkeursoplossing
 • 2013: studie naar varianten kruispunt Quatre Bras
 • 2011 - 2012: onderzoek naar langetermijnoplossing N348 Eefde-A1
 • 2011: stopzetten procedure bestemmingsplan Quatre Bras

 Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.