N348 Eefde - A1: kruising Quatre Bras

Er zijn verkeersproblemen op de kruising Quatre Brasweg - Flierderweg met de N348 in Eefde. Het gaat om problemen met het oversteken van Zutphenseweg en met het opdraaien vanaf de zijwegen. Daarnaast leveren afslaande auto’s een gevaar op voor fietsers. Daarom verbeteren we de verkeersveiligheid op dit kruispunt door enkele aanpassingen.

Aangepaste kruising

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we de beste oplossing gezocht. Het kruispunt krijgt twee middengeleiders, één aan de kant van Gorssel en één aan de kant van Eefde. De middengeleider aan de kant van Eefde krijgt een opstelruimte voor fietsers. Zo kunnen fietsers veilig in twee keer oversteken. In de huidige situatie moeten ze nog in een keer beide rijstroken oversteken.

Automobilisten die af willen slaan kunnen straks tussen de middengeleiders in veilig wachten tot tegemoetkomend verkeer voorbij is. Het fietspad bij de kruising met de Flierderweg maken we betere zichtbaar door rood asfalt toe te passen.

Actueel

Ter hoogte van de Zutphenseweg 25 ligt een grondwal. We verplaatsen deze grondwal om ruimte te maken voor het fietspad en de middengeleider aan de kant van Eefde. Aannemer NTP B.V. voert deze werkzaamheden uit tussen 18 november en 6 december 2019. Tijdens deze werkzaamheden is de Flierderweg afgesloten voor verkeer. In 2020 passen we de kruising aan. U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Inpassingsplan

Provinciale Staten (PS) stelden op 9 november 2016 het inpassingsplan vast (PDF 615 kB). Hierop is 1 beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State verklaarde dit beroep in april 2017 ongegrond. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden.

Planning

  • voorjaar 2020: aanpassen kruising Quatre Brasweg / Fliederweg
  • november - december 2019: verplaatsen grondwal ter hoogte van Zutphenseweg 25

 Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.