N348: Eefde - A1: kruising Jodendijk - Scheuterdijk

Er zijn verkeersproblemen op de kruising van de N348 met de Jodendijk en Scheuterdijk bij Eefde. Het gaat om problemen met het afslaande verkeer en fietsers op het parallel gelegen fietspad. Bovendien kunnen fietsers niet veilig oversteken. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Over het project

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossingen zijn voor de verkeersproblemen. Dat zijn:

  • een parallelweg voor de ontsluiting van aanliggende erven de Scheuterdijk
  • afsluiting van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer
  • een oversteek voor fietsers door de aanleg van een middengeleider op de N348.

Werkzaamheden in fasen

Wij hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken. We leggen eerst de nieuwe parallelweg aan tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg. Aansluitend passen we de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 aan. Als laatste werken we aan de kruising Jodendijk – Scheuterdijk.  

Parallelweg

Tussen 19 april en 27 juli 2021 werken we aan de aanleg van de parallelweg tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg. Tijdens deze werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid via borden langs de weg. Gemotoriseerd verkeer heeft geen hinder van deze werkzaamheden.

Zutphenseweg

Tussen medio mei en medio juni richten we de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 opnieuw in. Ook tijdens deze werkzaamheden leiden we fietsers lokaal om. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer stemmen we de komende weken af met hulpdiensten en wegbeheerders. Zodra deze route bekend is informeren wij belangstellenden via de website bereikbaargelderland.nl. Daarnaast plaatsen we borden langs de weg.

Jodendijk – Scheuterdijk

Tussen medio augustus en eind september werken we aan de Jodendijk en de Scheuterdijk. We sluiten de Jodendijk af van de N348 en de Scheuterdijk krijgt een aansluiting op de parallelweg. Tijdens deze werkzaamheden is leiden we fietsers lokaal om. Ook voor deze werkzaamheden stemmen wij de omleiding voor gemotoriseerd verkeer af met de hulpdiensten en wegbeheerders. Zodra deze route bekend is informeren wij u via deze pagina en via de website bereikbaargelderland.nl. Daarnaast plaatsen we borden langs de weg.

N348

In september brengen we een middengeleider aan op de kruising Jodendijk – Scheuterdijk. Daarnaast brengen we ook een nieuwe deklaag van het asfalt aan. Voor deze werkzaamheden is het nodig de N348 één weekend af te sluiten. Het is nog niet bekend welk weekend dit wordt. Wij informeren u hierover via onze site gelderland.nl/N348-Eefde-A1-kruising-Jodendijk-Scheuterdijk. Planning

  • Parallelweg: 19 april t/m 27 juli 2021
  • Zutphenseweg: 24 mei t/m 25 juni 2021
  • Kruising Jodendijk – Scheuterdijk: medio augustus – eind september
  • N348: weekend in september

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.