N348: Eefde - A1: kruising Jodendijk - Scheuterdijk

In het voorjaar en zomer van 2021 hebben wij de verkeersveiligheid op de kruising van de N348 met de Jodendijk en Scheuterdijk bij Eefde verbeterd. Er waren verkeersproblemen op deze kruising. Het ging om problemen met het afslaande verkeer en fietsers op het parallel gelegen fietspad. Bovendien kunnen fietsers niet veilig oversteken.

Het resultaat

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossingen waren voor de verkeersproblemen. Dat heeft de volgende oplossingen opgeleverd:

  • een parallelweg voor de ontsluiting van aanliggende erven de Scheuterdijk
  • afsluiting van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer
  • een oversteek voor fietsers door de aanleg van een middengeleider op de N348.

Documenten

Contact

De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland. Als u vragen heeft over onze werkzaamheden, bel dan met ons Provincieloket (026 – 359 99 99) of stel uw vraag via ons vragenformulier