N348: Eefde - A1: kruising Jodendijk - Scheuterdijk

Er zijn verkeersproblemen op de kruising van de N348 met de Jodendijk en Scheuterdijk bij Eefde. Het gaat om problemen met het afslaande verkeer en fietsers op het parallel gelegen fietspad. Bovendien kunnen fietsers niet veilig oversteken. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Actueel

In het voorjaar van 2020 verleggen we de kabels en leidingen, aansluitend voeren we de werkzaamheden uit. Voorafgaand aan de start organiseren we een inloopavond waar we informatie geven over de planning en bereikbaarheid.

Over het project

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossingen zijn voor de verkeersproblemen. Dat zijn:

 • een parallelweg voor de ontsluiting van aanliggende erven de Scheuterdijk
 • afsluiting van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer
 • een oversteek voor fietsers door de aanleg van een vluchtheuvel op de N348.

Planning

 • voorjaar 2020: start uitvoering 
 • 2019: grondverwerving
 • 2019: vergunningen een voorbereiden realisatie
 • voorjaar 2019: voorbereidende werkzaamheden (o.a. kappen bomen)
 • 2018: grondverwerving
 • 2018: vergunningen een voorbereiden realisatie
 • 2017: grondverwerving
 • 2017: inpassingsplan onherroepelijk
 • November 2016: terinzagelegging inpassingsplan en besluit PS inpassingsplan
 • 2016: terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan
 • 2015: besluit GS ontwerp-inpassingsplan
 • 2013: besluit GS voorontwerp-inpassingsplan
 • 2013: inloopbijeenkomst omwonenden en indienen reactie op maatregelen
 • 2013: besluit GS over opstellen inpassingsplan.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.