N348: Eefde - A1: kruising Jodendijk - Scheuterdijk

Er zijn verkeersproblemen op de kruising van de N348 met de Jodendijk en Scheuterdijk bij Eefde. Het gaat om problemen met het afslaande verkeer en fietsers op het parallel gelegen fietspad. Bovendien kunnen fietsers niet veilig oversteken. Daarom gaan we de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Over het project

Samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden hebben we bekeken wat de beste oplossingen zijn voor de verkeersproblemen. Dat zijn:

  • een parallelweg voor de ontsluiting van aanliggende erven de Scheuterdijk
  • afsluiting van de Jodendijk voor gemotoriseerd verkeer
  • een oversteek voor fietsers door de aanleg van een middengeleider op de N348.

Werkzaamheden in fasen

Wij hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen. Zo proberen we de hinder tot een minimum te beperken. We leggen eerst de nieuwe parallelweg aan tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg. Aansluitend passen we de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 aan. Als laatste werken we aan de kruising Jodendijk – Scheuterdijk.  

Parallelweg

Tussen 19 april en 27 juli 2021 werken we aan de aanleg van de parallelweg tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg. Tijdens deze werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid via borden langs de weg. Gemotoriseerd verkeer heeft geen hinder van deze werkzaamheden.

Zutphenseweg

Tussen 24 mei en 25 juni richten we de aansluiting van de Zutphenseweg op de N348 opnieuw in. Ook tijdens deze werkzaamheden leiden we fietsers lokaal om. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer staat op borden langs de weg en loopt via de N348, N339, Joppelaan, Dortherdijk en Schurinklaan.

Jodendijk – Scheuterdijk

Tussen 23 augustus en 12 september 2021 werken we aan de Jodendijk en de Scheuterdijk. We sluiten de Jodendijk af van de N348 en de Scheuterdijk krijgt een aansluiting op de parallelweg. Tijdens deze werkzaamheden leiden we fietsers lokaal om. Gemotoriseerd verkeer leiden we om via de Quatre Brasweg, Lindeboomweg en Dortherdijk.

N348

In september brengen we een middengeleider aan op de kruising Jodendijk – Scheuterdijk. Daarnaast brengen we ook een nieuwe deklaag van het asfalt aan. Voor deze werkzaamheden is het nodig de N348 één weekend af te sluiten. Dit doen we van 10 t/m 12 september 2021. Tijdens de werkzaamheden leiden we verkeer om via de A1, N332, N346 en N348:

Op www.bereikbaargelderland.nl staan alle actuele afsluitingen en omleidingen.

Planning

  • Parallelweg: 19 april t/m 27 juli 2021
  • Zutphenseweg: 24 mei t/m 25 juni 2021
  • Kruising Jodendijk – Scheuterdijk: 23 augustus – 12 september
  • N348: 10 t/m 12 september

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.