N348: Dieren-Spankeren

In 2018 onderzochten we de effecten van een snelheidsverlaging op de Zutphensestraatweg (N348) bij Spankeren. De voorlopige conclusie van de proef is dat een snelheidsverlaging van 80 naar 70 km/u geen verbetering geeft voor de verkeersveiligheid. In overleg met de gemeente onderzoeken we de komende periode welke andere mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Groot onderhoud

Een keer per negen jaar voeren we groot onderhoud uit aan provinciale wegen. Het onderhoud aan de N348 staat gepland voor 2022. Tijdens de voorbereidingen van het groot onderhoud onderzoeken we hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. We onderzoeken nu of het aanpassen van de weginrichting of het verlagen van de snelheid naar 50km/u hieraan bijdraagt. Eventuele maatregelen aan de Zutphensestraatweg nemen we mee bij het groot onderhoud.

Inloopavond 9 december 2019

Samen met de gemeente Rheden en de Belangengroep N348 Spankeren organiseerden wij een inloopavond. Aan de hand van een presentatie met 4 verschillende schetsen kregen aanwezigen informatie over de mogelijkheden die wij onderzoeken. Wij vroegen of we alle knelpunten in beeld hebben en of we de goede beoordelingscriteria gebruiken. De presentatie kunt u opvragen bij het provincieloket. Onderaan deze pagina staan de contactgegevens. 

Vervolg

Samen met de gemeente en de belangengroep werken we de schetsen verder uit. Daarna vergelijken we de varianten op basis van de criteria en effecten. In het voorjaar van 2020 organiseren we een tweede inloopavond waarin we de resultaten met u delen. De uitkomst van het onderzoek leggen we daarna voor ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.