N346: Zutphen - Lochem

Maandag 20 maart 2017 is de provincie gestart met groot onderhoud aan de N346. Het gaat om het gedeelte vanaf de Den Elterweg in Zutphen tot aan de brug over het Twentekanaal bij Lochem. Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt en 3 kruispunten worden aangepast zodat ze veiliger worden. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2017 gereed.

Voorbereidingen kruispunt Larenseweg Lochem

Vooruitlopend op de aanleg van de nieuwe rondweg om Lochem passen we na de zomer het kruispunt met de Larenseweg aan. Het kruispunt krijgt extra rijstroken en verkeerslichten. Om extra rijstroken aan te kunnen leggen is grond nodig. Deze grond wordt gedurende 4 maanden voorbelast om straks sterk genoeg te zijn om verkeer te kunnen dragen. Daarvoor hebben we een dikke zandlaag (voorbelasting) aangebracht.

De dikke zandlaag beperkt het zicht voor de automobilisten op het kruispunt Larenseweg. Voor de veiligheid zijn daarom tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Die blijven staan tot en met eind oktober 2017. Eind oktober plaatsen we de nieuwe definitieve verkeerslichten.

Werkzaamheden na de zomer

Vanaf juli werken we aan het deel tussen de rotonde Lochem en het kruispunt Larenseweg. De voorbelasting op het kruispunt wordt verwijderd en de nieuwe rijstroken aangelegd. Het kruispunt Larenseweg sluiten we begin oktober één weekend af.

Fietstunnel

De fietstunnel bij de Larenseweg wordt verlengd. Hierom komt ook bij de fietstunnel een dikke zandlaag (voorbelasting). De fietstunnel is tot en met de zomervakantie afgesloten. We leiden het fietsverkeer om via de Kanaaldijk. De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie tussen 8 juli en 8 september 2017.

Rotonde De Beemd Lochem

Na de zomer vervangen we het asfalt op de rotonde bij De Beemd.

Bebouwde kom Warnsveld

In juni vinden er werkzaamheden plaats aan de hoofdrijbaan en de parallelweg in Warnsveld. We asfalteren de weg opnieuw en herstraten de trottoirs. De hoofdrijbaan is afgesloten van 6 juni tot en met 23 juni 2017. De parallelweg is afgesloten van 6 juni tot en met 3 juli 2017. Woningen en bedrijven langs de parallelweg zijn beperkt bereikbaar.

Aanpassen kruispunt Kapperallee

We passen het kruispunt met de Kapperallee aan zodat het veiliger wordt. Daarvoor verwijderen we de linksafstrook vanuit Warnsveld richting de Kapperallee. Ook verleggen we de rechter rijstrook van de Kapperallee iets naar links. Fietsers en rechtsafslaande auto’s vanuit de Kapperallee komen daardoor minder snel met elkaar in conflict.

Verkeersbesluiten

Bekijk de verkeersbesluiten:

Informatie

Actuele werkzaamheden en omleidingen vindt u op Bereikbaar Gelderland

Ook via de BouwApp kunt u actuele informatie krijgen. Download de BouwApp in de App Store of Google Play, zoek op N346 en blijf op de hoogte van de werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.