N346: Zutphen - Lochem

Maandag 20 maart 2017 is de provincie gestart met groot onderhoud aan de N346. Het gaat om het gedeelte vanaf de Den Elterweg in Zutphen tot aan de brug over het Twentekanaal bij Lochem. Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt en 3 kruispunten worden aangepast zodat ze veiliger worden. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2017 gereed.

Rotonde Lochem (Beemd) - kruispunt Larenseweg

Maandag 9 oktober starten we met het deel tussen de rotonde Lochem (De Beemd) en het kruispunt Larenseweg. We brengen nieuw asfalt aan en het kruispunt Larenseweg bereiden we voor op de aanleg van de rondweg Lochem.

Tussen dinsdagochtend 17 oktober 6.00 uur en woensdag 18 oktober 20.00 uur is dit deel volledig afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via Zutphen - Vorden - Ruurlo - Borculo -  Lochem (vice versa).

Kruispunt Larenseweg

Op het kruispunt Larensweweg komen extra rijstroken en verkeerslichten. Vanuit de richting Zutphen wordt een rechtsafstrook aangelegd. Vanaf de brug over het Twentekanaal gaan straks twee rijstroken linksaf richting Lochem. Ook op de Larenseweg zelf komen extra rijstroken. Het kruispunt wordt hiermee voorbereid op de aanleg van de N346 Rondweg Lochem.

Bereikbaarheid

Tussen maandag 9 oktober en maandag 23 oktober 6.00 uur is de N346 afgesloten vanaf de rotonde de Beemd tot aan het kruispunt Larenseweg.

In het weekend van 20, 21 en 22 oktober is ook het gehele kruispunt Larenseweg afgesloten. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de A1, ander doorgaand verkeer via de Zutphenseweg door Lochem.

Voorbelasting kruispunt Larenseweg Lochem

Om extra rijstroken aan te kunnen leggen is grond nodig. Deze grond  hebben we gedurende 4 maanden voorbelast om sterk genoeg te zijn om verkeer te kunnen dragen. Daarvoor hebben we afgelopen april een dikke zandlaag (voorbelasting) aangebracht.  

Deze zandlaag beperkte het zicht voor de automobilisten op het kruispunt. Voor de veiligheid zijn daarom tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Deze blijven staan tot en met eind oktober 2017. Eind oktober plaatsen we de definitieve verkeerslichten.

Fietstunnel

De fietstunnel bij de Larenseweg wordt verlengd. Daarom komt ook bij de fietstunnel een dikke zandlaag (voorbelasting). De werkzaamheden aan de fietstunnel vinden plaats in de zomervakantie tussen 8 juli en 8 september 2017. Vanwege de veiligheid van de fietsers blijft de fietstunnel tot en met 23 oktober 2017 afgesloten. We leiden het fietsverkeer om via de Kanaaldijk. 

Kruispunten veiliger

De werkzaamheden aan de kruispunten met de Kapperallee en de Almensweg zijn inmiddels afgerond.

Op het kruispunt met de Kapperallee hebben we de linksafstrook vanuit Warnsveld richting de Kapperallee verwijderd en de rechter rijstrook van de Kapperallee iets naar links verlegd. Fietsers en rechtsafslaande auto’s vanuit de Kapperallee komen daardoor minder snel met elkaar in conflict.

Het kruispunt met de Almenseweg hebben we zo aangepast dat met name langzaam verkeer veilig kan oversteken.

Verkeersbesluiten

Bekijk de verkeersbesluiten:

Informatie

Actuele werkzaamheden en omleidingen vindt u op Bereikbaar Gelderland

Ook via de BouwApp kunt u actuele informatie krijgen. Download de BouwApp in de App Store of Google Play, zoek op N346 en blijf op de hoogte van de werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.