N346: Zutphen - Lochem

Maandag 20 maart 2017 is de provincie gestart met groot onderhoud aan de N346. Het gaat om het gedeelte vanaf de Den Elterweg in Zutphen tot aan de brug over het Twentekanaal bij Lochem. Het wegdek heeft een nieuwe laag asfalt en 3 kruispunten zijn aangepast zodat ze veiliger worden. Er vinden nog kleine afrondende werkzaamheden plaats.

Tussen april en eind juni 2017 is het asfalt op de N346 tussen Warnsveld en Lochem vervangen. Er zijn in het nieuwe asfalt echter oneffenheden voelbaar. De meest hinderlijke wil de provincie donderdag 17 mei a.s. laten verwijderen.

De oneffenheden bevinden zich vooral op het deel tussen de rotonde met de rondweg Leesten (Warnsveld) en zwembad de Beemd in Lochem. Op 7 locaties laat de provincie het asfalt vervangen zodat het wegdek weer vlak gemaakt kan worden. Daarnaast heeft er een ongeluk plaatsgevonden waardoor er ook schade aan de weg is ontstaan. Dit wordt ook hersteld.

Kruispunt Larenseweg

Als straks de nieuwe rondweg Lochem klaar is neemt de verkeersdruk rondom Lochem toe. Om dit verkeer goed te kunnen afwikkelen is het kruispunt Rondweg West -Larenseweg uitgebreid. Vanuit de richting Zutphen is een rechtsafstrook aangelegd. Vanaf de brug over het Twentekanaal gaan nu twee rijstroken linksaf richting Lochem. Ook op de Larenseweg zelf zijn extra rijstroken aangelegd. Hierdoor moesten er ook nieuwe verkeerslichten komen.  

Het kruispunt is hiermee voorbereid op de aanleg van de N346 Rondweg Lochem.

Kruispunten veiliger

De werkzaamheden aan de kruispunten met de Kapperallee en de Almensweg zijn inmiddels afgerond.

Op het kruispunt met de Kapperallee hebben we de linksafstrook vanuit Warnsveld richting de Kapperallee verwijderd en de rechter rijstrook van de Kapperallee iets naar links verlegd. Fietsers en rechtsafslaande auto’s vanuit de Kapperallee komen daardoor minder snel met elkaar in conflict.

Het kruispunt met de Almenseweg hebben we zo aangepast dat met name langzaam verkeer veilig kan oversteken.

Verkeersbesluiten

Bekijk de verkeersbesluiten:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.