N345: Rondweg Voorst

Archeologie

Eind 2016 is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan op de plek van de beoogde rondweg. In totaal zijn 54 proefsleuven gegraven met een oppervlakte van circa 4500 m2. Er zijn vele archeologische vondsten gedaan uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Christus) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Christus). De resten van aardewerk, steen, bot en metaal en crematieresten geven informatie over hoe men in het verleden leefde.

Hoewel de rondweg klaar is, is het archeologisch onderzoek nog in volle gang. Alle vondsten die tijdens het veldwerk zijn gedaan, alle sporen die zijn opgetekend en alle inzichten over de bodem worden uitgewerkt door archeologen. Door al die puzzelstukjes met elkaar te verbinden ontstaat een compleet verhaal over het verleden. Het onderzoeksrapport is naar verwachting uiterlijk 2021 klaar.

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorst is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Deze rondweg zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbetert. In opdracht van de gemeente Voorst wordt de oude Rijksstraatweg gereconstrueerd. Met de aanleg van de rondweg en heringerichte Rijksstraatweg daalt naar verwachting het aantal voertuigen die via de Rijksstraatweg dwars door Voorst gaan van gemiddeld 14.000 voertuigen per dag naar 2.500 à 3.000 voertuigen.

N345

De provincie Gelderland heeft 1.400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorkruiste de kern van Voorst. Dat is nu niet meer het geval. De rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

Planning

  • December 2018: Openstelling tracé
  • Voorjaar 2019: Aanbrengen beplanting en herstelwerkwerkzaamheden (werkzaamheden aan de bermen, herstel hekwerken en bestratingen)
  • Najaar 2019: vervangen slechte beplanting (inboet)

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.