N345: Rondweg Voorst

De drukke N345 loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast, barrièrewerking en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Een westelijke omleiding moet de leefbaarheid in Voorst verbeteren.

Sinds vorig jaar oktober is er door aannemer Liebregts/BAM had gewerkt aan de aanleg van de N345 Rondweg Voorst. En het einde is in zicht. Zaterdag 1 december 2018 kan de rondweg open voor verkeer.

Feestelijke opening

Vrijdag 30 november 2018 opent gedeputeerde Conny Bieze samen met burgemeester Jos Penninx de N345 Rondweg Voorst.

De officiële opening vindt plaats tussen 14.00 en 14.30 uur.

Tussen 13.30 en 16.00 uur zijn inwoners van Voorst welkom op de feestlocatie.

De feestlocatie is bereikbaar via de fietstunnel aan de Klarenbeekseweg. In de feesttent zijn archeologische vondsten te bekijken die tijdens de werkzaamheden zijn opgegraven. Ook wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Voor onze kleine gasten staan buiten springkussens, een draaimolen en een poffertjeskraam.

Laatste loodjes

Tijdens de laatste weken voor de opening zijn er nog diverse werkzaamheden te verrichten. Zo gaat de aannemer zijn bouwterrein met bouwketen afbreken en opruimen, verlichting aansluiten, een geleiderail aanbrengen en de bermen afwerken. De geluidswal die langs de rondweg loopt kan dan doorgetrokken worden tot aan de rotonde. 

Contactgegevens Liebregts/BAM

Iedere donderdagochtend is er een inloopspreekuur in de bouwkeet van Liebregts/BAM. Dit spreekuur is van 11.00 tot 12.00 uur aan de Rijksstraatweg (tussen Garage Vos en Machinehandel Bruntink). 

Bekijk het filmpje om de rondweg van boven te zien.

Archeologie

Het speuren naar restanten uit oude beschavingen maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit is gedaan door ‘proefsleuven’ te graven. In totaal zijn er 54 proefsleuven gegraven met een oppervlakte van circa 4500 m2. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). De resten van aardewerk, steen, bot en metaal en crematieresten geven informatie over hoe men in het verleden leefde.

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorst is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Deze westelijke variant zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid zullen verbeteren. Om ervoor te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, nemen we een aantal maatregelen. Zo komt er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg. Verder zorgen we voor een goede inpassing van de rondweg in het landschap: de N345 komt ter hoogte van de kruisende Enkweg verlaagd te liggen. Zo kan het geplande viaduct in de Enkweg ook lager blijven en verstoort daardoor het landschap minder.

N345

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst.  Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

Planning

  • 2010: Start verkenning
  • 2012: GS-besluit voorkeursoplossing
  • 2013: PS-besluit inpassingsplan
  • 2014: Inpassingsplan onherroepelijk en start (voorbereiding) uitvoering
  • 2016: Aanbestedingsprocedure aannemer
  • 2017: Contracteren aannemer
  • Begin 2018: Start aanleg rondweg
  • Eind 2018: Openstelling tracé

Documenten

Documenten over het vastgestelde inpassingsplan N345 Rondweg Voorst staan op ruimtelijkeplannen.

Raadpleeg de overige documenten van N345 Rondweg Voorst. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Contact

Jan van de Wouw
Telefoon: (026) 359 84 91
E-mail: j.vande.wouw@gelderland.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief Rondweg N345 Voorst.