N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De toekomstige rondweg die wordt aangelegd ten westen van De Hoven verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven.  Deze rondweg wordt vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) ontsloten via een nieuw aan te leggen turborotonde. Aan de noordzijde van de nieuwe rondweg wordt deze ook ontsloten via een rotonde die uitkomt op de N345 Weg naar Voorst. Verder worden er twee fietstunnels gemaakt.

Kaart van het inpassingsontwerp N345

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

Rotondes

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van km-paal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar het verkeer al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel. Het midden van de rotonde is open zodat er daglicht op het fietspad valt.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Rotonde Weg naar Voorst

Op de Weg naar Voorst ter hoogte van de Tondensestraat komt een rotonde. Deze rotonde sluit aan op de nieuwe rondweg. Op deze wijze zal verkeer vanuit Voorst via de rotonde op de rondweg naar Zutphen komen en andersom.

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt.
Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018 (langste dag). Door dit op deze manier uit te werken hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Voorbereiding rondweg

Ondertussen werken we verder aan het ontwerp van de rondweg. Het ontwerp werken we uit tot een bestek waar straks een aannemer mee aan de slag kan. Het ontwerp van de fietstunnels en de zonnewijzer worden tot in detail uitgewerkt. Daarna toetsen we het ontwerp op technische uitvoerbaarheid en kijken we of de landschappelijke inpassing volgens afspraak is verwerkt.

Planning

  • 2018/2019: Procedures, o.a. aanbesteding en grond verwerven
  • 2019: Contractering en voorbereiding aannemer
  • 2019: Start aanleg rondweg
  • 2020: Openstelling tracé

Documenten

Contact

Wilma Middelkoop Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.