N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De toekomstige rondweg die wordt aangelegd ten westen van De Hoven verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.

Actueel juli 2020

EOD vernietigt brisantgranaat raket uit Tweede Wereldoorlog bij De Hoven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) vernietigde woensdag 1 juli een brisantgranaat raket uit de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde op het terrein waar de nieuwe turborotonde van de rondweg De Hoven in Zutphen wordt aangelegd, ter hoogte van de Kanonsdijk. De raket is uitgerust met een gevaarlijke ontsteker. Om deze reden is er in overleg met de EOD besloten de raket te vernietigen.

Bijzondere vondst

Om de rondweg aan te kunnen leggen vonden er opsporingswerkzaamheden plaats. Tijdens deze werkzaamheden stuitte Euroradar Explosieven op deze bijzondere vondst. Het betreft een brisantgranaat raket van 21 cm Nebelwerfer. Het explosief van Duitse makelij heeft een lengte van 1,25 meter, weegt 110 kilo en bevat 10 kilo springstof. De raket werd tijdens de Tweede Wereldoorlog afgevuurd door een meervoudige raketwerper met de naam Nebelwerfer 42. Deze raketten hebben een bereik van 7.850 meter. De Geallieerde troepen noemden hem ook wel Screaming Mimi of Moaning Minnie vanwege het geluid dat hij produceerde.

Actueel juni 2020

Aanbesteding Kanonsdijk en Weg naar Voorst gestart

Op 28 mei 2020 hebben we een deel van de werkzaamheden aan de rondweg De Hoven via een aanbesteding op de markt gezet. Het gaat hierbij om de voorbelasting van de Kanonsdijk en de bouw van de rotonde aan de Weg naar Voorst. Het overige werk besteden we rond september 2020 aan, namelijk de bouw van 2 fietstunnels bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf.

De werkzaamheden aan de Kanonsdijk moeten vóór 1 november 2020 klaar zijn. Dit vanwege de start van het hoogwaterseizoen en daarmee de kans op hoog water en mogelijke schades aan de dijk. Daarom hebben we dit deel van het contract al aanbesteed. De bouw van de rotonde aan de Weg naar Voorst nemen we daarin meteen mee. We dagen de markt uit om met slimme oplossingen te komen om de werkzaamheden uit te voeren. Met name bij de transportbewegingen die nodig zijn om zand aan te voeren voor de voorbelasting. Vandaar dat we het werk gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. We beoordelen de kwaliteit op basis van zo min mogelijk transportbewegingen en CO2-uitstoot. Op 22 juli 2020 gunnen we de aanbesteding aan een aannemer, zodat deze direct na de bouwvak met de werkzaamheden kan starten.

Voorbelasting Kanonsdijk

De Kanonsdijk is niet sterk genoeg om de (turbo)rotonde op aan te leggen. Daarom versterken we de dijk met 50.000 kubieke meter zand. Dit heet ook wel voorbelasten. Onder druk van deze grote berg zand klinkt de grond de komende maanden in. Dit voorkomt verzakking na de aanleg van de rotonde. Om het gewenste resultaat te halen, blijft het zand ongeveer 4 maanden liggen. De werkzaamheden aan de dijk vinden plaats tussen eind augustus en 1 november 2020.

Aanleg rotonde Weg naar Voorst

Eind augustus/begin september 2020 starten de werkzaamheden om de nieuwe rotonde bij de Weg naar Voorst te bouwen. De huidige Weg naar Voorst blijft daarbij open voor verkeer, omdat we de rotonde naast de Weg naar Voorst bouwen. Alleen de Tondensestraat sluiten we af. De nieuwe rotonde is naar verwachting eind 2020 klaar. Deze kan pas gebruikt worden nadat de rotonde op de nieuwe rondweg is aangesloten. Tot die tijd rijdt het verkeer gewoon over de huidige Weg naar Voorst.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven.  Deze rondweg wordt vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) ontsloten via een nieuw aan te leggen turborotonde. Aan de noordzijde van de nieuwe rondweg wordt deze ook ontsloten via een rotonde die uitkomt op de N345 Weg naar Voorst. Verder worden er 2 fietstunnels gemaakt.

Kaart van het inpassingsontwerp N345

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De weg is daarbij te gast in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dit. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Met beplanting aan de zijkant en een groene middenberm gaat de weg straks op in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

De spooronderdoorgang is in 2018 gebouwd en in december 2018 ingeschoven. Najaar 2021 sluiten we de tunnel naar verwachting aan op de rondweg.

Rotondes

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van km-paal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde, waar het verkeer al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel. Het midden van de rotonde is open zodat er daglicht op het fietspad valt.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Rotonde Weg naar Voorst

Op de Weg naar Voorst ter hoogte van de Tondensestraat komt een rotonde. Deze rotonde sluit aan op de nieuwe rondweg. Op deze wijze zal verkeer vanuit Voorst via de rotonde op de rondweg naar Zutphen komen en andersom.

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV Delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt.
Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018 (langste dag). Door dit op deze manier uit te werken hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Planning

  • Juni 2020: Onderzoek op diverse percelen naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
  • 22 juli 2020: gunning contract voorbelasten Kanonsdijk en bouwen Weg naar Voorst.
  • Eind augustus/begin september 2020: start voorbelasting Kanonsdijk en de aanleg van de Rotonde bij de Weg naar Voorst. Uiterlijk 1 november 2020 zijn de werkzaamheden klaar.
  • Rond september 2020: aanbesteding overig werk van de rondweg, namelijk de fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf.
  • April 2021: start werkzaamheden fietstunnels Baankstraat en Kanonsdijk. Ook bouwen we dan de turborotonde aan de Kanonsdijk en leggen we de rondweg aan. De rondweg sluiten we aan op de turborotonde Kanonsdijk en rotonde Weg naar Voorst. De bouw van de 2 fietstunnels en de turborotonde is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 maanden.
  • Eind 2021: openstelling nieuwe rondweg.

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl