N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaand verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Ten westen van De Hoven leggen we een nieuwe rondweg aan om doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven en de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De openstelling van de rondweg is gepland voor eind 2021.

Actueel september 2020

Nieuwe aansluiting De Teuge

We maken een nieuwe blijvende aansluiting voor woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen. Hiermee verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer tussen De Teuge en de N345. Hiermee komt er een 2e ontsluiting van de wijk De Teuge. De huidige ontsluiting vanaf de Oude Kanonsdijk op de N345 blijft bestaan. Tussen dinsdag 29 september 2020 en woensdag 7 oktober 2020 vinden er werkzaamheden plaats om aansluiting De Teuge aan te sluiten op de N345. Dit heeft de gevolgen voor het verkeer.

Overdag halve rijbaan beschikbaar: tussen 29 september en 7 oktober 2020

Tussen dinsdag 29 september en vrijdag 2 oktober 2020, en op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020 is er overdag 1 rijbaan beschikbaar. We sluiten de rijbaan richting Brummen af. Via verkeerslichten en verkeersregelaars leiden we verkeer tussen 09.30 uur tot 15.00 uur beurtelings over 1 rijbaan. Dit geldt voor al het verkeer ter hoogte van de nieuwe aansluiting De Teuge. Deze rijbaan afzetting is nodig zodat werkverkeer veilig het werk kan uitvoeren. Deze werkzaamheden hebben we bewust overdag gepland om verkeer tijdens de ochtend- en avondspits zo min mogelijk te hinderen.

Nachtelijke wegafsluiting: 5 op 6 oktober 2020

Van maandag 5 oktober 19.00 uur tot dinsdagochtend 6 oktober 05.30 uur sluiten we de Wapsumsestraat (N345) af ter hoogte van de nieuwe aansluiting woonwijk De Teuge.Dit is nodig om asfalt aan te brengen op de Zutphensestraat en om een middengeleider met een voorsorteervak te plaatsen op de Wapsumsestraat. Via borden leiden we verkeer om. Woonwijken De Hoven en De Teuge zijn bereikbaar via de N345 vanuit Voorst. En vanuit Zutphen via de Oude IJsselbrug. Omleidingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl. Houd rekening met extra reistijd.

Zodra de werkzaamheden op woensdag 7 oktober 2020 klaar zijn, is de N345 weer in 2 rijrichtingen open voor verkeer. Kort daarna kan de aansluiting De Teuge worden gebruikt.

Start werkzaamheden nieuwe rondweg

Tussen 7 september en 31 december 2020 voeren we werkzaamheden uit aan beide uiteinden van de nieuw aan te leggen rondweg om De Hoven/Zutphen; de N345. We beginnen met de voorbelasting van de Kanonsdijk en de bouw van de rotonde aan de Weg naar Voorst. Aannemer NTP voert deze werkzaamheden uit. De bouw van 2 fietstunnels bij de Baankstraat en Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf, besteden we rond november 2020 aan. Naar verwachting gaat de rondweg eind 2021 open voor verkeer.

Aanleg rotonde Weg naar Voorst

We maken langs de Weg naar Voorst, ter hoogte van de Tondensestraat, een rotonde. Deze rotonde sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat aan op de nieuwe rondweg. Op 7 september 2020 starten de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde. Uiterlijk 31 december 2020 zijn de werkzaamheden klaar. Het verkeer kan de rotonde pas gebruiken als de hele rondweg klaar is.

Voorbelasting Kanonsdijk

Op de Kanonsdijk brengen we 50.000 kubieke meter zand aan. Hierdoor klinkt de ondergrond in. Dit voorkomt dat de rotonde die we daar aanleggen, gaat verzakken. 2500 vrachtwagens zijn nodig om dit zand aan te voeren. De transportbewegingen vinden op werkdagen plaats en starten op 7 september 2020. Het opbrengen van het zand moet vóór 1 november 2020 klaar zijn. Dit omdat het hoogwaterseizoen dan begint en daardoor de kans op mogelijke schades aan de dijk aanwezig is. De ondergrond moet vervolgens 4 maanden inklinken voordat we de rotonde kunnen bouwen.

Wegafsluiting Tondensestraat tot eind 2020

Vanwege de werkzaamheden aan de rotonde Weg naar Voorst is de Tondensestraat vanaf huisnummer 2 tot aan de Weg naar Voorst tussen 7 september en uiterlijk eind 2020 afgesloten voor doorgaand verkeer.

Wegafsluiting parallelweg tot 1 november 2020

Vanwege de werkzaamheden aan de Kanonsdijk is de Zutphensestraat vanaf De Reuvershoeve tot aan de kruising Kanon/Kanonsdijk in De Hoven tussen 7 september en uiterlijk 1 november 2020 afgesloten voor doorgaand verkeer. De Hoven en De Teuge zijn alleen via de N345 bereikbaar. Pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden van de Zutphensestraat zijn wel bereikbaar.

Omleiding (brom)fietsers

Ook voor (brom)fietsers is de Zutphensestraat vanaf De Reuvershoeve tot aan de kruising Kanon/Kanonsdijk in De Hoven afgesloten tot 1 november 2020. Fietsers worden via de Baankstraat omgeleid. Bij de Weg naar Voorst geldt ook een omleiding voor (brom)fietsers. Zij kunnen daar gebruik maken van het fietspad aan de overzijde van de Tondensestraat. Dit fietspad wordt tijdelijk ingericht als een 2-richting fietspad. De omleidingsroutes staan op de borden.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven. Deze rondweg ontsluiten we vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) via een nieuw aan te leggen turborotonde. Aan de noordzijde van de nieuwe rondweg maken we ook een rotonde die uitkomt op de N345 Weg naar Voorst. En we maken 2 fietstunnels.

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De weg is daarbij te gast in het landschap. Ook de spooronderdoorgang benadrukt dit. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Met beplanting aan de zijkant en een groene middenberm gaat de weg straks op in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

De spooronderdoorgang is in 2018 gebouwd en in december 2018 ingeschoven. Najaar 2021 sluiten we de tunnel naar verwachting aan op de rondweg.

Rotondes

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van kilometerpaal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Rotonde Weg naar Voorst

Op de Weg naar Voorst ter hoogte van de Tondensestraat komt een rotonde. Deze rotonde sluit aan op de nieuwe rondweg. Op deze wijze zal verkeer vanuit Voorst via de rotonde op de rondweg naar Zutphen komen en andersom.

Visualisatie van de rotonde

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV Delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt. Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018, dat is de langste dag. Door deze werkwijze hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Planning

  • 7 september 2020: start voorbelasting Kanonsdijk.Uiterlijk 1 november 2020 zijn de werkzaamheden klaar.
  • 7 september 2020: start aanleg rotonde bij de Weg naar Voorst. Uiterlijk 31 december 2020 zijn de werkzaamheden klaar.
  • Rond november 2020: aanbesteding overig werk van de rondweg, namelijk de fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf.
  • April 2021: start werkzaamheden fietstunnels Baankstraat en Kanonsdijk. Ook bouwen we dan de turborotonde aan de Kanonsdijk en leggen we de rondweg aan. De rondweg sluiten we aan op de turborotonde Kanonsdijk en rotonde Weg naar Voorst. De bouw van de 2 fietstunnels en de turborotonde is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 maanden.
  • Eind 2021: openstelling nieuwe rondweg

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl