N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De toekomstige rondweg die wordt aangelegd ten westen van De Hoven verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.

Actueel mei 2019

Goedbezochte Archeologiedag De Hoven in Zutphen

Bijna 200 liefhebbers bezochten woensdag 15 mei de Archeologiedag in De Hoven in Zutphen. Archeologen gaven die dag meerdere rondleidingen met een uitgebreide uitleg over hun werk. Ook explosievenspecialisten vertelden over hun werk en lieten zien wat er inmiddels is opgegraven op het terrein van de toekomstige rondweg (N345).  

Vol belangstelling luisterden de bezoekers naar de verhalen van de archeologen. In de bodem zijn (nog) geen archeologische vondsten gedaan. Wel zijn er sporen in de aarde gevonden die aanwijzingen geven over de geschiedenis van het landschap. Zo geven de verkleuringen in de bodem aan dat er vroeger kwekerijen zijn geweest op dit terrein en dat een meander van de IJssel in een ruime boog om Zutphen stroomde (900-1200 na Christus). Ook zijn overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog gevonden: fragmenten van bommen, rookgranaten en veel scherven van andere gesprongen explosieven.

Voorzorgsmaatregel oeverzwaluw

De grote berg zand aan de Baankstraat is ingepakt met folie. Hiermee voorkomen we dat de oeverzwaluw zich in het zandlichaam nestelt. Deze vogel maakt namelijk graag een nesthol in een kale zandige helling. De oeverzwaluw is een beschermde diersoort. Als hij daar een nest bouwt, mogen we dat niet verstoren. Dit betekent dat we geen werkzaamheden mogen uitvoeren zolang de oeverzwaluw daar zit.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven.  Deze rondweg wordt vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) ontsloten via een nieuw aan te leggen turborotonde. Aan de noordzijde van de nieuwe rondweg wordt deze ook ontsloten via een rotonde die uitkomt op de N345 Weg naar Voorst. Verder worden er twee fietstunnels gemaakt.

Kaart van het inpassingsontwerp N345

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

Rotondes

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van km-paal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar het verkeer al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel. Het midden van de rotonde is open zodat er daglicht op het fietspad valt.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Rotonde Weg naar Voorst

Op de Weg naar Voorst ter hoogte van de Tondensestraat komt een rotonde. Deze rotonde sluit aan op de nieuwe rondweg. Op deze wijze zal verkeer vanuit Voorst via de rotonde op de rondweg naar Zutphen komen en andersom.

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt.
Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018 (langste dag). Door dit op deze manier uit te werken hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Voorbereiding rondweg

Ondertussen werken we verder aan het ontwerp van de rondweg. Het ontwerp werken we uit tot een bestek waar straks een aannemer mee aan de slag kan. Het ontwerp van de fietstunnels en de zonnewijzer worden tot in detail uitgewerkt. Daarna toetsen we het ontwerp op technische uitvoerbaarheid en kijken we of de landschappelijke inpassing volgens afspraak is verwerkt.

Planning

Juni 2019:

 • Archeologisch onderzoek en onderzoek naar explosieven
 • Uitvoering voorbelasting naast het fietspad Baankstraat/ spooronderdoorgang
 • Verplaatsen fietspad langs de voorbelasting
 • Sloopbestek opstellen voor de boerderij aan de Weg naar Voorst 225. Dat is de plek waar de nieuwe  rotonde wordt aangelegd die de Weg naar Voorst verbindt met de nieuwe rondweg.
 • Gunning aannemer sloopbestek

Augustus/September 2019:

 • Kabels en leidingen verleggen ter plaatse van de rotonde aan de Weg naar Voorst.
 • Sloop boerderij Weg naar Voorst 225

Najaar 2019:

 • Aanleg rotonde bij de Weg naar Voorst
 • Aanleg deel van de rondweg richting de spooronderdoorgang

2020:

 • Aanleg rotonde op de Kanonsdijk
 • Aanleg twee onderdoorgangen voor fietsers en de ontbrekende delen van de rondweg
 • Openstelling nieuwe rondweg: eind 2020

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl