N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 doorsnijdt de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. De toekomstige rondweg die wordt aangelegd ten westen van De Hoven verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.

Actueel februari 2020

Sloopwerkzaamheden Weg naar Voorst 225

Maandag 24 februari 2020 starten we met de werkzaamheden om de boerderij, schuur en stal aan de Weg naar Voorst 225 te verwijderen. Deze gebouwen staan op de beoogde locatie van de nieuwe rondweg. We kunnen deze gebouwen slopen, omdat de bijbehorende vergunning Wet Natuurbescherming is verleend. Ook gaf de Omgevingsdienst Achterhoek akkoord om deze gebouwen af te breken.

De werkzaamheden voeren we in 2 fasen uit. Eerst verwijderen we de daken van de 3 gebouwen (week van 24 februari 2020). Daarna breken we de gebouwen af. De werkzaamheden duren tot en met 20 maart 2020. De weg blijft open voor verkeer. 

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven.  Deze rondweg wordt vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) ontsloten via een nieuw aan te leggen turborotonde. Aan de noordzijde van de nieuwe rondweg wordt deze ook ontsloten via een rotonde die uitkomt op de N345 Weg naar Voorst. Verder worden er twee fietstunnels gemaakt.

Kaart van het inpassingsontwerp N345

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De weg is daarbij te gast in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dit. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Met beplanting aan de zijkant en een groene middenberm gaat de weg straks op in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

De spooronderdoorgang is in 2018 gebouwd en in december ingeschoven. Najaar 2020 sluiten we de tunnel naar verwachting aan op de rondweg.

Rotondes

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van km-paal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar het verkeer al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel. Het midden van de rotonde is open zodat er daglicht op het fietspad valt.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Rotonde Weg naar Voorst

Op de Weg naar Voorst ter hoogte van de Tondensestraat komt een rotonde. Deze rotonde sluit aan op de nieuwe rondweg. Op deze wijze zal verkeer vanuit Voorst via de rotonde op de rondweg naar Zutphen komen en andersom.

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt.
Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018 (langste dag). Door dit op deze manier uit te werken hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Voorbereiding rondweg

Ondertussen werken we verder aan het ontwerp van de rondweg. Het ontwerp werken we uit tot een bestek waar straks een aannemer mee aan de slag kan. Het ontwerp van de fietstunnels en de zonnewijzer worden tot in detail uitgewerkt. Daarna toetsen we het ontwerp op technische uitvoerbaarheid en kijken we of de landschappelijke inpassing volgens afspraak is verwerkt.

Planning

  • Medio februari tot en met medio maart 2020: verwijderen boerderij, stal en schuur Weg naar Voorst 225.
  • Tot begin maart 2020: Quick scan naar flora en fauna bij de schuur langs de Baankstraat
  • Medio maart tot en met medio april 2020: uitvoeren grondwerkzaamheden ter voorbereiding op het verleggen van kabels en leidingen voor de rotonde aan de Weg naar Voorst.
  • April 2020: Grondonderzoek over het volledige trace van de nieuwe rondweg om te bepalen of de grond vervuild is met PFAS of andere stoffen
  • Medio april tot en met eind mei 2020: verleggen kabels en leidingen bij de rotonde aan de Weg naar Voorst.
  • Na grondverwerving: Onderzoek op diverse percelen naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
  • September 2020: start uitvoering werkzaamheden. Aanbrengen voorbelasting op de Kanonsdijk. Aanleg rotonde bij de Weg naar Voorst, deel van de rondweg richting de spooronderdoorgang, onderdoorgang voor fietsers op de Baankstraat, turborotonde Kanonsdijk met onderdoorgang voor fietsers en ontbrekende delen van de rondweg.
  • Eind 2021: openstelling nieuwe rondweg.

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl