N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

Tussen november 2021 en december 2022 voeren we de laatste werkzaamheden uit om een nieuwe rondweg ten zuidwesten van De Hoven (N345) aan te leggen. De huidige N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. Naar verwachting is de rondweg in december 2022 open voor verkeer.

Werkzaamheden 17,18 en 19 januari 2022

Maandag 17  januari 2022 zijn er werkzaamheden langs de Wapsumsestraat (N345) tussen Brummen en Zutphen ter hoogte van woonwijk De Teuge. Tussen 9.00 en 15.00 uur is er dan 1 rijbaan open voor doorgaand verkeer uit beide rijrichtingen. Verkeer wordt om de beurt langs de wegafzetting geleid op aanwijzing van verkeersregelaars. In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 januari tussen 23.00 en 02.00 uur is de weg in beide rijrichtingen 15 tot 20 minuten afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden geven we aan met borden langs de weg. Verkeersregelaars zijn overdag en ’s nachts aanwezig. Voor hulpdiensten blijft de weg bereikbaar.

We maken een installatie waarmee grondwater uit de bouwput wordt onttrokken en afgevoerd naar de Tichelbeek. Dat is nodig zodat we daar droog kunnen werken aan de bouw van de rotonde Kanonsdijk en de fietstunnel. Op 4,5 meter hoogte boven de provinciale weg komt een buis om het water af te voeren. Deze buis wordt in de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 januari aangebracht, waardoor de rijbaan even afgesloten is.

Actueel januari 2022

 • Maandag 10 januari 2022 start aannemer Van Spijker met werkzaamheden om de turborotonde aan de Kanonsdijk te maken met daaronder een fietstunnel.
 • De bouw van de fietstunnel en de turborotonde is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 tot 10 maanden.
 • Bouwverkeer rijdt via de Wapsumsestraat (provinciale weg N345) en de vorig jaar nieuw aangelegde aansluiting “De Teuge” de Zutphensestraat in.
 • De provinciale weg (N345) tussen Brummen en Zutphen, namelijk de Wapsumsestraat, is gewoon open voor verkeer.
 • Wegafsluiting doorgaand verkeer: De Zutphensestraat vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge is tijdens de gehele bouwperiode afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wel bereikbaar voor bezoekers van  pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.
 • Omleiding fietsers en wandelaars: via de Baankstraat.

Filmpje rondweg

We maakten een filmpje over de nieuwe rondweg. Bent u benieuwd hoe de nieuwe rondweg eruit komt te zien? Bekijk dan het filmpje.

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven. Deze rondweg ontsluiten we vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) via een nieuw aan te leggen turborotonde op de Kanonsdijk. De noordzijde van de nieuwe rondweg laten we aansluiten op de rotonde Weg naar Voorst. We maken 2 fietstunnels bij de Baankstraat en onder de turborotonde, zodat fietsers veilig de provinciale weg kunnen passeren. Verder maken we een ontsluitingsweg zodat gemotoriseerd verkeer vanaf woonwijk De Teuge via de Baankstraat en de Zutphensestraat naar de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk kan en omgekeerd.  

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug). Daardoor neemt de belasting op de Oude IJsselbrug af. De binnenstad van Zutphen blijft goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit:

 • Fase 1: aanleg Spooronderdoorgang, voorbelasting Kanonsdijk, aanleg rotonde Weg naar Voorst en aansluiting woonwijk De Teuge. Deze werkzaamheden zijn klaar; 
 • Fase 2: ontsluitingsweg voor bouwverkeer, bouw van de rondweg, aanleg fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en aansluiten van de rondweg op de rotonde Weg naar Voorst.

De werkzaamheden voor fase 1 zijn klaar:

 • Op de Zutphensestraat brachten we 50.000 kubieke meter zand aan. De ondergrond moest 4 maanden inklinken voordat daarop de rotonde gebouwd mag worden.
 • We maakten een nieuwe blijvende aansluiting voor woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen, namelijk vanuit de Zutphensestraat bij De Teuge. Woonwijk De Teuge wordt daarmee via 2 wegen ontsloten op de N345 Wapsumsestraat, namelijk vanaf de Zutphensestraat en vanaf de Oude Kanonsdijk. Hiermee verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer tussen De Teuge en de N345.
 • We maakten een rotonde langs de Weg naar Voorst, ter hoogte van de Tondensestraat. Deze rotonde sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat aan op de nieuwe rondweg. Het verkeer kan de rotonde pas gebruiken als de hele rondweg klaar is. Tot die tijd kan verkeer alleen de aansluiting met de Tondensestraat gebruiken.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De spooronderdoorgang benadrukt dat de weg te gast is in het landschap. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Door beplanting aan de zijkant en een groene middenberm past de weg straks in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

Rotonde Kanonsdijk

Op de provinciale weg tussen Brummen en Zutphen maken we een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden weef- en snijconflicten op de rotonde voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde maken we een fietstunnel.

Fietstunnels

Er komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene hellingen de tunnel in. Zodoende past deze tunnel zoveel mogelijk in het landschap.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift hieroverheen en geeft daarmee de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV Delft is door adviesbureau Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt. Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op de langste dag van het jaar, 21 juni. Door deze werkwijze hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk

Nieuwe ontsluitingsweg De Teuge 1

Tussen de Baankstraat en de Zutphenstraat bij woonwijk De Teuge maken we een ontsluitingsweg. Deze weg komt parallel te liggen aan de toekomstige rondweg en sluit aan op de Wapsumsestraat/ Kanonsdijk. Hier kan vervolgens gekozen worden voor de richting Zutphen of de richting Brummen. Deze weg mag  pas door bestemmingsverkeer van De Teuge gebruikt worden nadat de gehele rondweg klaar.

Tijdens de werkzaamheden aan de rondweg is deze weg uitsluitend bestemd voor bouwverkeer. En niet voor bestemmingsverkeer voor de woonwijk. Dit in tegenstelling tot wat we eerder communiceerden. Daarmee scheiden we het bouwverkeer van het  woon-werk verkeer uit de woonwijk en dat komt de verkeersveiligheid ten goede.  

Klik op de foto voor vergroting 

Aanplant groen

Rondom de nieuwe rondweg planten we ongeveer 35 bomen. Bij de keuze van het type bomen houden we rekening met inheemse bomen die een ecologische waarde hebben en niet zo gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Met deze bomen versterken we de aanwezige lanen in het gebied. Daarnaast leggen we 2 fruitboomgaarden aan. Hiermee vergroten we de ecologische waardes in het gebied. Daar waar het kan, planten we alvast bomen en hagen voor het broedseizoen in maart 2022. Het planten van groen ter plaatse van de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk doen we pas eind 2022. 

Omleidingen fietsers en wandelaars

Op de Baankstraat maken we een fietstunnel, zodat fietsers en wandelaars tussen De Hoven en Brummen veilig de rondweg kunnen kruisen. Om die werkzaamheden veilig uit te voeren, leiden we hen ter hoogte van de toekomstige fietstunnel om via een tijdelijk (fiets)pad. De omleiding geldt totdat de rondweg open is. 

Wegafsluitingen

 • Tijdens de gehele periode is de Zutphensestraat vanaf de Windheuvelstraat tot aan woonwijk De Teuge afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wel bereikbaar voor bezoekers van het pannenkoekenrestaurant De Reuvershoeve en aanwonenden.
 • Zodra de werkzaamheden starten aan de Baankstraat sluiten we de Baankstraat af voor al het verkeer. Het wandel-/ fietspaadje tussen De Teuge 1 en De Teuge is dan open voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten. Op dit paadje, met de naam straatje Kanon en straatje De Teuge, verwijderen we tijdelijk de paaltjes.
 • 2 maanden voor de openstelling van de weg geldt er een wegafsluiting van de provinciale weg (Wapsumsestraat) tussen Brummen en Zutphen. Dat is nodig om beide rotondes (Weg naar Voorst en de Wapsumsestraat) op de nieuwe rondweg aan te sluiten. Ruim voor de wegafsluiting maken we de bijbehorende omleidingsroutes bekend op deze website en via de (sociale) media.

Planning

 • 10 januari 2022: start werkzaamheden bouw turborotonde aan de Kanonsdijk en fietstunnel Kanonsdijk (8 tot 10 maanden) .
 • Januari/ februari 2022: aanleg ontsluitingsweg en aansluitend bouw fietstunnel Baankstraat.
 • Tot maart 2022: planten van bomen en hagen diverse plekken
 • Na april 2022: aanleg ontbrekende delen van de rondweg en aansluiten van de rondweg op de turborotonde Kanonsdijk en op de rotonde Weg naar Voorst
 • Eind 2022: planten van groen rondom de bouwlocaties van de fietstunnels en bij de rotonde aan de Kanonsdijk
 • December 2022: openstelling nieuwe rondweg.

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl