N345: Rondweg De Hoven/Zutphen

De N345 heeft een belangrijke functie voor het doorgaand verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De N345 loopt door de dorpskern van De Hoven in de gemeente Zutphen. Ten westen van De Hoven leggen we een nieuwe rondweg aan om doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven en de regionale bereikbaarheid te verbeteren. De openstelling van de rondweg is gepland voor eind 2021.

Actueel februari 2021

  • Aannemer NTP is bezig met groot grondverzet. Deze graafwerkzaamheden hebben als doel om het nieuwe tracé van de rondweg op de juiste hoogte te brengen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart 2021 klaar.

Actueel januari 2021

Verkeersbesluit

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor de aanleg van de N345 rondweg De Hoven in de gemeenten Zutphen en Brummen. Het verkeersbesluit ligt van 21 januari tot en met 4 maart 2021 ter inzage en is via deze pagina te raadplegen.

Rotonde Weg naar Voorst klaar

We maakten langs de Weg naar Voorst, ter hoogte van de Tondensestraat, een rotonde. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Deze rotonde sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat aan op de nieuwe rondweg. De rotonde is opengesteld voor verkeer van en naar de Tondensestraat. Verkeer tussen De Hoven en Voorst leiden we via de huidige provinciale weg (N345) langs de rotonde. Zodra de hele rondweg er ligt, sluiten we de rotonde op de rondweg aan. Vanaf dat moment wordt de gehele rotonde gebruikt.  

Over het project

Er komt een westelijke rondweg om De Hoven. Deze rondweg ontsluiten we vanaf de provinciale weg N345, Wapsumsestraat (tussen Brummen en Zutphen) via een nieuw aan te leggen turborotonde. De noordzijde van de nieuwe rondweg laten we aansluiten op de rotonde Weg naar Voorst. En we maken 2 fietstunnels.

Klik op de foto voor een vergroting

De rondweg zorgt voor een goede verbinding met de nieuwe IJsselbrug (Cortenoeversebrug) waardoor de belasting op de Oude IJsselbrug afneemt. De binnenstad van Zutphen blijft daarbij goed bereikbaar. De plannen houden eveneens rekening met een goede toegang tot de wijk De Teuge.

De werkzaamheden voeren we in 2 fasen uit:

  • Fase 1: Voorbelasting Kanonsdijk, aanleg rotonde Weg naar Voorst en aansluiting woonwijk De Teuge
  • Fase 2: bouw van de rondweg, aanleg fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk, aansluiten van de rondweg op de rotonde Weg naar Voorst.

De werkzaamheden voor fase 1 zijn klaar:

  • Op de Zutphensestraat brachten we 50.000 kubieke meter zand aan. De ondergrond moet 4 maanden inklinken voordat daarop de rotonde gebouwd mag worden.
  • We maakten een nieuwe blijvende aansluiting voor woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen, namelijk vanuit de Zutphensestraat bij De Teuge. Woonwijk De Teuge wordt daarmee via 2 wegen ontsloten op de N345 Wapsumsestraat, namelijk vanaf de Zutphensestraat als vanaf de Oude Kanonsdijk. Hiermee verbetert de bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer tussen De Teuge en de N345.
  • We maakten een rotonde langs de Weg naar Voorst, ter hoogte van de Tondensestraat. Deze rotonde sluit de wijk De Hoven en de Tondensestraat aan op de nieuwe rondweg. Het verkeer kan de gehele rotonde pas gebruiken als de hele rondweg klaar is. Tot die tijd kan verkeer alleen de aansluiting met de Tondensestraat gebruiken.

Spooronderdoorgang

Belangrijk bij het ontwerp van de rondweg is de inpassing in het landschap. De weg is daarbij te gast in het landschap. Ook de spooronderdoorgang benadrukt dit. Het maaiveld rondom de weg loopt zo ver mogelijk door naar de tunnelbak. Met beplanting aan de zijkant en een groene middenberm gaat de weg straks op in het landschap. Tegelijk geeft de doorgang in de spoordijk zicht op de horizon. Het maakt daarbij niet uit van welke kant je komt aan rijden.

De spooronderdoorgang is in 2018 gebouwd en in december 2018 ingeschoven. Najaar 2021 sluiten we de tunnel naar verwachting aan op de rondweg.

Rotonde Kanonsdijk

Op de N345 komt ter hoogte van kilometerpaal 19.1 een turborotonde. Deze rotonde is een speciaal vormgegeven 2-strooksrotonde. Het verkeer moet al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook kiezen. Hierdoor worden op de rotonde weef- en snijconflicten voorkomen. Daarmee stroomt het verkeer beter door en gaat de verkeersveiligheid omhoog. Onder de rotonde komt een fietstunnel.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Fietstunnels

In het tracé van de nieuwe rondweg komen 2 fietstunnels, namelijk bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk. Bij de ontwerpen van Ontwerpbureau ‘Ipv Delft’, is rekening gehouden met de landelijke omgeving, sociale veiligheid en verkeersveiligheid. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het bestaande agrarische landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

Schetsontwerp fietstunnel Baankstraat

De fietser daalt tussen groene taluds af de tunnel in. Zodoende gaat deze tunnel zoveel mogelijk op in het landschap.

Schetsontwerp fietstunnel Kanonsdijk

Deze fietstunnel gaat onder de (turbo)rotonde door. Het midden van de rotonde is open, zodat er daglicht naar binnen komt. Zo blijft de fietstunnel overzichtelijk voor fietsers.

Zonnewijzer

Op de rotonde Kanonsdijk komt een zonnewijzer. In het beton worden cijfers van de klok aangebracht. De schaduw van de zonnewijzer verschuift daaroverheen en geeft de tijd aan. Het bijbehorende ontwerp van IPV Delft heeft Tauw uit Deventer verder uitgewerkt. Van de ontwerpschets heeft Tauw een animatie gemaakt. Deze animatie is op basis van werkelijke zonnestanden op 21 juni 2018, dat is de langste dag. Door deze werkwijze hebben we zekerheid over de locatie waar de zonnewijzer en de klokcijfers in het beton moeten komen.

schets zonnewijzer rotonde Kanonsdijk 

Planning

  • Janari/februari 2021: aanbesteding overig werk van de rondweg, namelijk de fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf.
  • April 2021: start werkzaamheden fietstunnels Baankstraat en Kanonsdijk. Ook bouwen we dan de turborotonde aan de Kanonsdijk en leggen we de rondweg aan. De rondweg sluiten we aan op de turborotonde Kanonsdijk en rotonde Weg naar Voorst. De bouw van de 2 fietstunnels en de turborotonde is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 maanden.
  • Eind 2021: openstelling nieuwe rondweg

Documenten

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief N345 Rondweg De Hoven/Zutphen.

Contact

Wilma Middelkoop
Telefoon: (026) 359 93 65
E-mail: w.middelkoop@gelderland.nl