N345: carpoolplaats de Kar – Sluinerweg

In 2022 willen we de inrichting veranderen van de N345 tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg. Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten al gevaarlijk om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat in 2030 tot 40% meer verkeersdeelnemers gebruik maken van deze weg. Daarom willen we de inrichting van de weg aanpassen, zodat deze ook voor de toekomst geschikt is.

Parallelwegen

We willen de veiligheid op de Zutphenseweg (N345) verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door parallelwegen te maken aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats de Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via een verkeerslicht. Bij de Sluinerweg doen we dit met een rotonde. We houden daarbij rekening met de huidige en toekomstige bereikbaarheid van de bedrijven, carpoolplaats de Kar en de parallelwegen.

Fietsers kunnen bij de rotonde en de verkeerslichten de weg veilig oversteken. De oversteek bij de Oude Apeldoornseweg heffen we dan op.

Definitief ontwerp en landschapsplan

We werkten samen met omwonenden, bedrijven, de gemeenten Apeldoorn en Voorst en de politie het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp.  In dit ontwerp laten we zien hoe we de weg willen aanpassen. Naast het ontwerp voor de weg maakten we ook een landschapsplan . In dit plan staat hoe we de weg willen inpassen.    

Provinciaal inpassingsplan

De aanpassingen aan de weg passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst. In overleg met de gemeenten maakten we daarom een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) . Dit is een provinciaal ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerp ligt ter inzage tussen 1 juli en 12 augustus 2021. Tijdens deze periode kunt u reageren op het ontwerp PIP. Dat kan schriftelijk, door een brief of e-mail te sturen gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. U kan ook een mondelinge zienswijze indienen, hiervoor vragen wij u een afspraak te maken via het provincieloket op 026 359 9999. Het PIP staat ook op de website over ruimtelijke plannen

Kijk voor meer informatie over provinciale inpassingsplannen op deze pagina.

Informatiebijeenkomsten

Op donderdag 8 juli 2021 organiseren wij 5 informatiebijeenkomsten tussen 14.00 en 21.00 uur. Voor deze bijeenkomsten hebben wij een ruimte gereserveerd in wegrestaurant de Kar, Zutphenseweg 17 in Klarenbeek. Elke bijeenkomst duurt 1 uur. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over het definitief ontwerp, landschapsplan en provinciaal inpassingsplan. Wij vragen u zich vooraf aan te melden via dit formulier. Geef op dit formulier ook een eerste en tweede voorkeur aan voor het tijdstip. Aanmelden kan tot 1 juli. Op maandag 5 juli 2021 informeren wij iedereen die zich aangemeld heeft over de indeling.

Planning

  • 1 juli – 12 augustus: ter inzagelegging ontwerp provinciaal inpassingsplan
  • September 2021: verwerken zienswijzen
  • Najaar 2021: definitief provinciaal inpassingsplan vaststellen
  • Najaar 2021 – begin 2022: aanvragen benodigde vergunningen en doorlopen procedures
  • Najaar 2021 – zomer 2022: voorbereiden werkzaamheden, waaronder aanvragen van vergunningen en selecteren aannemer
  • Zomer 2022: uitvoering werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.