N345: carpoolplaats de Kar – Sluinerweg

In 2022 willen we de inrichting veranderen van de N345 tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg. Wij verwachten dat in 2030 tot 40% meer verkeersdeelnemers gebruik maken van deze weg. Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten al gevaarlijk om de weg op en af te rijden.

Parallelwegen

We willen de veiligheid op de Zutphenseweg (N345) verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door parallelwegen te maken aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats de Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via een verkeerslicht. Bij de Sluinerweg doen we dit met een rotonde. We houden daarbij rekening met de huidige en toekomstige bereikbaarheid van de bedrijven, carpoolplaats de Kar en de parallelwegen.

Fietsers kunnen bij de rotonde en de verkeerslichten de weg veilig oversteken. De oversteek bij de Oude Apeldoornseweg heffen we dan op.

Definitief ontwerp

We hebben een schetsontwerp (5 MB) gemaakt waarin we de maatregelen verder hebben uitgewerkt. Dit ontwerp hebben we gemaakt aan de hand van de belangrijkste kenlpunten die genoemd zijn door de gemeentes Voorst en Apeldoorn, de politie, Rijkswaterstaat, Cumela, LTO, aanwonenden en de belangrijkste bedrijven.  Samen met deze partijen werken we nu aan een definitief ontwerp. Naar verwachting ronden we dit ontwerp af in het najaar van 2020. Zodra het ontwerp af is presenteren wij dat aan belangstellenden.

Planning

  • zomer 2022: uitvoering
  • zomer 2021 – zomer 2022: voorbereiden uitvoering, waaronder selecteren van een aannemer
  • zomer 2020 – zomer 2021: grondverwerving, vergunningen en procedures
  • zomer 2020 – najaar 2020: Uitvoeren diverse onderzoeken (zoals archeologie, geluid, luchtkwaliteit, bodem en natuuronderzoek) en afronden definitief ontwerp

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.