N345: carpoolplaats de Kar – Sluinerweg

In 2019 voeren wij een verkenning op de N345 tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg. Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten lastig om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat er in 2030 tot 40% meer verkeer gebruik maakt van de weg.

Parallelwegen

We willen de doorstroming en veiligheid op de Zutphenseweg (N345) verbeteren. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor parallelwegen aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats de Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via een verkeerslicht. Bij de Sluinerweg onderzoeken we de mogelijkheden van een rotonde. We houden daarbij rekening met de bereikbaarheid van bedrijventerrein Bredenoord, carpoolplaats de Kar en de parallelwegen.  

Voorlopig ontwerp

We maken nu een voorlopig ontwerp waarin de maatregelen verder worden uitgewerkt. We werken hiervoor samen met de gemeentes Voorst en Apeldoorn, de politie, Rijkswaterstaat, Cumela, LTO en de belangrijkste bedrijven.

Inloopavond

In september of oktober organiseren we een inloopavond waar we het voorlopig ontwerp presenteren. Wij geven dan ook meer informatie over de knelpunten en oplossingsmogelijkheden en horen graag uw reactie hierop.

Planning

Najaar 2019: afronden verkenning
Voorjaar 2020: bestuur besluit over gewenste oplossing

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.