N345: carpoolplaats de Kar – Sluinerweg

In 2019 en 2020 voeren wij een verkenning op de N345 tussen carpoolplaats de Kar en de Sluinerweg uit. Met het huidige verkeersaanbod is het op sommige momenten gevaarlijk om de weg op en af te rijden. Wij verwachten dat er in 2030 tot 40% meer verkeer gebruik maakt van de weg.

Parallelwegen

We willen de veiligheid op de Zutphenseweg (N345) verbeteren. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor parallelwegen aan de noord- en zuidzijde van de weg. Op deze parallelwegen kunnen we de opritten/uitritten van woningen en bedrijven veilig aansluiten.

Verkeerslichten en rotonde

De parallelwegen sluiten we aan op de kruisingen bij carpoolplaats de Kar en bij de Sluinerweg. Het verkeer op de kruising bij de carpoolplaats willen we regelen via een verkeerslicht. Bij de Sluinerweg onderzoeken we de mogelijkheden van een rotonde. We houden daarbij rekening met de bereikbaarheid van bedrijventerrein Bredenoord, carpoolplaats de Kar en de parallelwegen.  

Schetsontwerp

We hebben een schetsontwerp (5 MB) gemaakt waarin we de maatregelen verder hebben uitgewerkt. We vroegen de gemeentes Voorst en Apeldoorn, de politie, Rijkswaterstaat, Cumela, LTO en de belangrijkste bedrijven om de belangrijkste knelpunten te benoemen.

Inloopavond 7 november 2019

Op donderag 7 november 2019 organiseerden we een inloopavond. Tijdens deze avond toonden wij het schetsontwerp met de knelpunten en oplossingsmogelijkheden.

Planning

  • voorjaar 2020: afronden verkenning
  • 7 november 2019: inloopavond
  • Voorjaar 2020: bestuur besluit over gewenste oplossing

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.