N345: Voorst

De drukke N345 loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast, barrièrewerking en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Een westelijke omleiding moet de leefbaarheid in Voorst verbeteren.

Actueel juli 2016

De aanbestedingsprocedure is bijna gereed, deze is openbaar en aannemers kunnen hierop inschrijven. Eind 2016 kan de geselecteerde aannemer aan de slag.

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorst is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Deze westelijke variant zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid zullen verbeteren. Om ervoor te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, nemen we een aantal maatregelen. Zo komt er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg. Verder zorgen we voor een goede inpassing van de rondweg in het landschap: de N345 komt ter hoogte van de kruisende Enkweg verlaagd te liggen. Zo kan het geplande viaduct in de Enkweg ook lager blijven en verstoort daardoor het landschap minder.

Planning

  • 2010: Start verkenning N345 Voorst
  • 2012: GS-besluit voorkeursoplossing
  • 2013: PS-besluit inpassingsplan
  • 2014: Inpassingsplan onherroepelijk en start (voorbereiding) uitvoering
  • 2016/2017: Aanbestedingsprocedure aannemer en start uitvoering werkzaamheden
  • 2018: Openstelling tracé.

Documenten

Documenten over het vastgestelde inpassingsplan N345 Rondweg Voorst staan op ruimtelijkeplannen.

Raadpleeg de overige documenten van N345 Rondweg Voorst.

Contact

Jan van de Wouw
Telefoon: (026) 359 84 91
E-mail: j.vande.wouw@gelderland.nl

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over het project? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.