N345: Sluinerweg (de Kar) – Zutphen (De Hoven)

In 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N345 tussen de Sluinerweg (de Kar) en De Hoven (Zutphen). Wij combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het deel van de N345 in Voorst valt buiten dit project. Dit wegdeel maakt onderdeel uit van het project N345 Rondweg Voorst.  

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Vervangen asfalt
  • Onderhouden rotonde richting Bussloo
  • Onderhoud fietspaden in Gietelo en tussen Empe en de Hoven
  • Vervangen verlichting
  • Vervangen bewegwijzering

Daarnaast voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 voerden wij samen met de betrokken gemeenten een inventarisatie uit van de knelpunten. Op 25 januari 2018 organiseerden wij een inloopavond. De presentatietekeningen van deze avond staan onder het kopje ‘Documenten’.

Inloopavond november 2019

In november 2019 organiseren wij een nieuwe inloopavond. Op deze avond presenteren wij het definitieve ontwerp. Meer informatie over deze inloopavond volgt zo spoedig mogelijk op deze webpagina.

Documenten

Planning

  • Zomer 2020: uitvoering werkzaamheden
  • Voorjaar 2020: selecteren aannemer
  • 2019: uitwerken voorlopig ontwerp
  • 2018: uitwerken voorlopig ontwerp
  • 2017: inventarisatie knelpunten

Contact

Bekijk actuele wegwerkzaamheden op Bereikbaar Gelderland.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.