N345: Sluinerweg (de Kar) – Zutphen (De Hoven)

Tussen maandag 29 maart en maandag 30 april 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N345 tussen de Sluinerweg (bij wegrestaurant de Kar) en Voorst. Tijdens het groot onderhoud reconstrueren we de weg in Gietelo en we voeren een aantal maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het deel van de N345 in Voorst valt buiten dit project. Dit wegdeel maakt onderdeel uit van het project N345 Rondweg Voorst. Ook Rondweg de Hoven  valt buiten dit project.  

Actueel

We hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen. In de 1e fase werken we tussen de rotonde Zutphenseweg (N345)/Hoofdweg (N789) en de rotonde N345/Deventerweg (N790). Deze fase start op 29 maart en duurt naar verwachting tot 30 april 2021. Op 29 maart starten we ook met de werkzaamheden aan de weg tussen de rotonde N345/Deventerweg (N790) en Voorst. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting 1 april afgerond. Tussen 6 april en 16 april werken we tussen de Kar en de rotonde Zutphenseweg/Hoofdweg. De rotonde Zutphenseweg/Hoofdweg onderhouden we tussen 19 april en 25 april 2021.

Kaartje met de verschillende fasen

Tijdens de werkzaamheden is de N345 afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Apeldoorn en Zutphen. We leiden doorgaand verkeer om via de A1, N348 en N345:

Fietsers en bestemmingsverkeer leiden we lokaal om via borden langs de weg.

Werkzaamheden

Tussen 29 maart en 30 april 2021 voeren we de 2e fase van het groot onderhoud uit.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Vervangen asfalt (met uitzondering van het deel tussen Empe en de Hoven, dit hebben we in het najaar van 2020 al vervangen)
  • Onderhouden rotonde Zutphenseweg (N345) Withagenweg (richting Bussloo)
  • Onderhoud rotonde Zutphenseweg (N345)/Hoofdweg (N789)
  • Reconstructie Gietelo
  • Onderhoud fietspaden op diverse plaatsen
  • Vervangen verlichting
  • Vervangen bewegwijzering

Snelheidsverlaging Gietelo

De N345 loopt door Gietelo. Weggebruikers mogen hier nu 80 km/u rijden. Samen met de gemeente Voorst hebben we besloten de maximum snelheid te verlagen naar 50 km/u om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren voor nu en de komende jaren. Dit doen we tussen de Appense Enkweg en de rotonde Deventerweg (N790). Daarnaast willen we graag meer groen aanbrengen tussen de fietspaden en de weg. De nieuwe groenvakken komen op plekken waar nu nog parkeerplaatsen zijn, niet alle parkeervakken worden opgeheven.

Groenplan

In mei 2018 hebben we een eerste werksessie gehouden voor het maken van een groenplan. Samen met bewoners spraken we over een integraal groenplan voor de N345. In een groenplan staat hoe we de bermen van de weg in willen richten. Wij hebben het maken van het groenplan voor de hele N345 uitgesteld tot de volgende trajectaanpak. In Gietelo verlagen we de snelheid, daardoor is hier het knelpunt bij de bomen opgelost. Voor de N345 tussen de Sluinerweg en Bussloo willen we een integrale afweging maken. We letten daarbij op de hele inrichting van de weg en berm. Hierbij houden we natuurlijk rekening met ons nieuwe beleid voor bomen en bos en de herijking van het beleid voor verkeersveiligheid.

Documenten

Planning

  • 29 maart – 30 april 2021: uitvoer groot onderhoud

Contact

Bekijk actuele wegwerkzaamheden op Bereikbaar Gelderland.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.