N345: Sluinerweg (de Kar) – Zutphen (De Hoven)

In 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N345 tussen de Sluinerweg (de Kar) en De Hoven (Zutphen). Wij combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het deel van de N345 in Voorst valt buiten dit project. Dit wegdeel maakt onderdeel uit van het project N345 Rondweg Voorst.  

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Vervangen asfalt
  • Onderhouden rotonde richting Bussloo
  • Onderhoud fietspaden in Gietelo en tussen Empe en de Hoven
  • Vervangen verlichting
  • Vervangen bewegwijzering

Daarnaast voeren we enkele maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 voerden wij samen met de betrokken gemeenten een inventarisatie uit van de knelpunten. Op 25 januari 2018 organiseerden wij een inloopavond. De presentatietekeningen van deze avond staan onder het kopje ‘Documenten’.

Snelheidsverlaging Gietelo

De N345 loopt door het dorp Gietelo. Weggebruikers mogen hier nu 80 km/u rijden. Na overleg met de gemeente Voorst hebben we een plan uitgewerkt om de snelheid te verlagen naar 50km/u tussen de Appense Enkweg en de rotonde bij de Deventerweg (N790). Wij hebben daarom een nieuw ontwerp gemaakt voor het wegdeel van de N345 tussen de Appsense Enkweg en de rotonde. In dit ontwerp zijn snelheidsremmende maatregelen opgenomen. Daarnaast willen we graag meer groen aanbrengen tussen de fietspaden en de weg. De nieuwe groenvakken komen op plekken waar nu nog parkeerplaatsen zijn, niet alle parkeervakken worden opgeheven.

Inloopavond 28 november 2019

Op donderdag 28 november 2019 organiseerden we een inloopavond. Tijdens deze avond presenteerden we het definitieve ontwerp voor Gietelo en de planning van de werkzaamheden. We hebben op deze avond een aantal reacties ontvangen op het ontwerp. Deze reacties hebben we gebundeld en voorzien van antwoord in een reactienota (PDF 140 kB).

Groenplan

In mei 2018 hebben we een eerste werksessie gehouden. Samen met bewoners spraken we over een integraal groenplan voor de N345. In een groenplan staat hoe we de bermen van de weg in willen richten. De opmerkingen van de aanwezigen verwerken wij hierin. De uitwerking van het groenplan hebben we voorlopig uitgesteld. Wij werken aan een nieuw beleid voor bomen en bos, met een herijking van het beleid voor verkeersveiligheid. Uitgangspunten voor ons beleid zijn de ambities uit onze omgevingsvisie en het behoud van gezonde bomen. We verwachten het nieuwe beleid in het voorjaar van 2020 gereed te hebben, daarna werken we het groenplan voor de N345 uit.

Documenten

Planning

  • zomer 2020: uitvoering werkzaamheden
  • voorjaar 2020: selecteren aannemer
  • 2019: uitwerken voorlopig ontwerp
  • 2018: uitwerken voorlopig ontwerp
  • 2017: inventarisatie knelpunten

Contact

Bekijk actuele wegwerkzaamheden op Bereikbaar Gelderland.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.