N345: Sluinerweg (de Kar) – Zutphen (De Hoven)

Het groot onderhoud aan de N345 tussen de Sluinerweg (de Kar) en De Hoven (Zutphen) (uitgezonderd Rondweg Voorst) is uitgesteld tot het voorjaar van 2021. Dit heeft te maken met de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A1 tussen Apeldoorn en Deventer. Tijdens het groot onderhoud voeren we ook een aantal maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het deel van de N345 in Voorst valt buiten dit project. Dit wegdeel maakt onderdeel uit van het project N345 Rondweg Voorst.  

Asfaltonderhoud Empe – de Hoven

Het asfalt tussen Empe en de Hoven (Zutphen) is in slechte staat, daarom stellen we dit onderhoud niet langer uit. Tussen 19 en 30 oktober 2020 vervangen we het asfalt van de weg en de fietspaden. Tijdens deze werkzaamheden sluiten we de weg af. We leiden doorgaand verkeer om via de A1 en de N348. Tussen vrijdag 23 oktober 18.00 uur en maandag 26 oktober 06.00 uur voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op de A1 bij Deventer. Tijdens deze werkzaamheden is de weg tijdelijk wel open. Zo zorgen we ervoor dat verkeer zo vlot mogelijk kan doorrijden, ondanks de werkzaamheden aan de A1.

Voorjaar 2021

Voor het uitvoeren van het groot onderhoud moeten we de N345 op verschillende plekken afsluiten. Als we dit doen tijdens de werkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat er grote verkeershinder. Daarom voeren we het groot onderhoud uit tussen 29 maart en 30 april 2021. De aannemer werkt nu aan een planning. Zodra de gevolgen voor bereikbaarheid bekend zijn informeren wij u daarover via deze site.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Vervangen asfalt (met uitzondering van het deel tussen Empe en de Hoven)
  • Onderhouden rotonde richting Bussloo
  • Onderhoud fietspaden in Gietelo
  • Vervangen verlichting
  • Vervangen bewegwijzering

Snelheidsverlaging Gietelo

De N345 loopt door Gietelo. Weggebruikers mogen hier nu 80 km/u rijden. Samen met de gemeente Voorst hebben we besloten de maximum snelheid te verlagen naar 50 km/u om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren voor nu en de komende jaren. Dit doen we tussen de Appense Enkweg en de rotonde Deventerweg (N790). Daarnaast willen we graag meer groen aanbrengen tussen de fietspaden en de weg. De nieuwe groenvakken komen op plekken waar nu nog parkeerplaatsen zijn, niet alle parkeervakken worden opgeheven.

Groenplan

In mei 2018 hebben we een eerste werksessie gehouden voor het maken van een groenplan. Samen met bewoners spraken we over een integraal groenplan voor de N345. In een groenplan staat hoe we de bermen van de weg in willen richten. Wij hebben het maken van het groenplan voor de hele N345 uitgesteld tot de volgende trajectaanpak. In Gietelo verlagen we de snelheid, daardoor is hier het knelpunt bij de bomen opgelost. Voor de N345 tussen de Sluinerweg en Bussloo willen we een integrale afweging maken. We letten daarbij op de hele inrichting van de weg en berm. Hierbij houden we natuurlijk rekening met ons nieuwe beleid voor bomen en bos en de herijking van het beleid voor verkeersveiligheid.

Documenten

Planning

  • 29 maart – 30 april 2021: uitvoer groot onderhoud
  • 19 – 30 oktober 2020: asfaltonderhoud Empe – de Hoven (Zutphen). Tussen 23 oktober 18.00 uur en 26 oktober 06.00 uur is de weg opengesteld

Contact

Bekijk actuele wegwerkzaamheden op Bereikbaar Gelderland.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.