N345/N348: rotonde Wapnumsestraat/ Cortenoeversebrug

We voeren een verkenning uit naar de rotonde N345 Wapnumsestraat/ N348 Cortenoeversebrug. Hierbij houden we rekening met de toekomstige aansluiting op rondweg De Hoven.

Verbindingen N345 en N348

De provinciale weg N345 verbindt Apeldoorn met Zutphen. De N348 verbindt Arnhem via Dieren en Zutphen naar de provinciegrens bij Deventer. De rotonde N345/N348 ligt op een knooppunt voor verkeer vanuit Dieren, Brummen en Lochem naar het centrum van Zutphen en doorgaand verkeer naar Deventer en Apeldoorn.

Onvoldoende capaciteit

De huidige rotonde heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer op een vlotte en verkeersveilige manier af te wikkelen. Er is geen soepele doorstroming voor verkeer dat vanaf De Hoven komt en via de Cortenoeversebrug de IJssel over wil steken. Dit verkeer moet eerst doorrijden naar de rotonde richting Brummen en vervolgens rechtsafslaan om weer terug te keren naar de brug.

Plangebied

Het plangebied voor het project ligt in de gemeenten Brummen en Zutphen. Aan de zuidzijde begrenst de rotonde N345/N348 het plangebied, aan de noordzijde de toekomstige aansluiting rondweg De Hoven en aan de oostzijde de Cortenoeversebrug.

Verbeteren verkeerssituatie

In 2015 hebben we een verkenning op hoofdlijnen uitgevoerd. In de uitwerking onderzoeken we de ecologische verbinding en mogelijkheden om het landbouwverkeer beter in te passen. We kijken daarbij naar de inrichting van de Wapnumsestraat (N345) en de Cortenoeversebrug (N348) en nemen aspecten als natuur, landschap en kosteneffectiviteit mee in het ontwerp.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.