N345: Apeldoorn (A1) – Zutphen (De Hoven)

In 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N345 tussen Apeldoorn (A1) en Zutphen (De Hoven). Wij combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het deel van de N345 in Voorst valt buiten dit project. Dit wegdeel maakt onderdeel uit van het project N345 Rondweg Voorst.  

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfalt, maar bijvoorbeeld ook verlichting en bewegwijzering langs de weg. Naast onderhoudswerkzaamheden kijken wij ook naar maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 voeren wij samen met de betrokken gemeenten een inventarisatie uit van knelpunten. Op
25 januari 2018 konden belangstellenden kennis nemen van deze inventarisatie. De presentatietekeningen daarvan kunt u onderaan deze pagina vinden.

Bomen

Omwille van verkeersveiligheid moeten bomen op voldoende afstand van de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat het aantal ernstige ongevallen aanzienlijk afneemt wanneer een 80 km/uur weg een zogenaamde obstakelvrije zone van minimaal 4,5 meter heeft. Daarom hebben wij liever geen bomen binnen deze obstakelvrije zone. De N345 heeft wel diverse bomen binnen deze zone.

Met een integrale aanpak willen we tot een duurzame oplossing komen voor dit probleem. Deze oplossing beschrijven we in het ‘Bomenplan N345’. Daarbij wegen we zoveel mogelijk aspecten zorgvuldig af. Bij de overweging om nieuwe bomen aan te planten en bestaande bomen te rooien houden wij rekening met de mate van verkeersonveiligheid, landschappelijke inpassing (eindbeeld), vitaliteit van bomen, aanwezige flora en fauna (zoals vleermuizen), kosten en draagvlak. 

Wilt u met ons meedenken over dit bomenplan, meldt u dan aan via het vragenformulier o.v.v. bomenplan N345. In de loop van 2018 wordt u dan 2 maal uitgenodigd om mee te denken over de aanpak van de bomen.

Bekijk actuele wegwerkzaamheden op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.