N339: Laren - Harfsen - Epse

In oktober en november 2021 voerden we groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. Naast asfaltonderhoud voerden we maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Samen met de gemeente Lochem en de politie onderzochten we welke knelpunten er op dit traject zijn en hoe we deze op konden lossen. De werkzaamheden zijn afgerond.

Werkzaamheden Epse – Harfsen

We vervingen het asfalt en maakten daarbij de grijze strook voor het autoverkeer smaller en de rode fietsstroken breder. Ook verhoogden we de bestaande drempels, zodat ze beter passen bij de maximumsnelheid van 60 km/uur. En we legden 9 nieuwe drempels aan. Daarnaast kregen de Huzarenlaan en de Heideweg een haakse aansluiting op de N339. Zo hebben weggebruikers beter zicht op het kruisend verkeer. Ook veranderden we de voorrangsweg in een weg met voorrangskruisingen. De voorrangssituatie wijzigt hierdoor niet, maar zorgt er wel voor dat verkeersdeelnemers langzamer rijden. Deze maatregelen volgden uit de verkenning naar fietsveiligheid op de N339.

Werkzaamheden Harfsen – Laren

We verbeterden de aansluitingen van de zijwegen op de N339 en brachten bermbeton aan langs de kant van het asfalt om de bermen te verstevigen. Ook verlengden we de bushaltes bij de Bieldersteeg. Zo heeft de bus meer ruimte om veilig te stoppen.

Tussen Epse en Laren stond er 1 boom bij de bocht N339/ Eikenboomlaan die we hebben gekapt. Dat deden we om ruimte te maken voor het verbreden van de bocht. Na de werkzaamheden compenseren wij deze boom binnen de grenzen van het werkgebied.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.