N339: Laren - Harfsen - Epse

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. Tussen Epse en Harfsen vervangen we het asfalt en de verlichting. Daarnaast voeren we maatregelen uit ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Maatregelen

Wij onderzochten samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er op dit traject zijn en hoe we deze kunnen oplossen. Tussen Epse en Laren staan bij een aantal kruisingen bomen in het zicht. Wij kappen deze bomen zodat verkeer uit de zijwegen goed zicht heeft op de N339 en andersom. Er worden nieuwe bomen aangeplant, op een veilige afstand van de weg. Wij werken hiervoor een beplantingsplan uit. Het definitieve plan vindt u te zijner tijd op deze website. 

Tussen Harfsen en Epse wordt vaak te hard gereden. We passen de verkeersplateaus hier aan, zodat ze passen bij de maximum snelheid van 60km/u. Daarnaast versmallen we de rijbaan en verbreden we de rode fietsstroken. Op twee locaties brengen we wegversmallingen aan en we plaatsen meer borden met de snelheidslimiet. Dit pakket van maatregelen moet ervoor zorgen dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt.

Inloopavond

Op dinsdag 21 mei 2019 tussen 18.30 en 20.00 uur organiseren wij een inloopavond in Dorpshuus Hoeflo, Hulstweg 4-6 in Harfsen. Tijdens deze inloopavond presenteren wij het voorlopig ontwerp. Medewerkers van de provincie en gemeente geven uitleg over de gemaakte keuzes en lichten het ontwerp toe. U kunt hier ook terecht voor het stellen van uw vragen.

Planning

De voorgestelde oplossingen leggen we voor aan Gedeputeerde Staten in een verkenningsrapport. Medio 2019 besluit Gedeputeerde Staten welke maatregelen verder uitgewerkt worden. In de 2e helft van 2019 en in 2020 werken we deze maatregelen verder uit en selecteren een aannemer. De uitvoering van het groot onderhoud hebben wij gepland in de loop van 2021. Begin 2021 informeren wij u over de afsluitingen en omleidingsroutes.

Op Bereikbaar Gelderland staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.