N339: Laren - Harfsen - Epse

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. Tussen Epse en Harfsen vervangen we het asfalt en de verlichting. Daarnaast voeren we maatregelen uit ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Maatregelen

Wij onderzochten samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er op dit traject zijn en hoe we deze kunnen oplossen. Tussen Epse en Laren staan bij een aantal kruisingen bomen in het zicht. Wij kappen deze bomen zodat verkeer uit de zijwegen goed zicht heeft op de N339 en andersom. Er worden nieuwe bomen aangeplant, op een veilige afstand van de weg, waar ze het zicht niet blokkeren. Voor het kappen van de zogenaamde zichtbomen vragen wij een kapvergunning aan bij de gemeente Lochem. In deze kapvergunning staat ook hoeveel bomen we terug moeten planten. Wij gebruiken deze informatie voor het maken van een beplantingsplan. Als we het beplantingsplan af hebben plaatsen we het op deze webpagina.

Tussen Harfsen en Epse wordt vaak te hard gereden. We verhogen de verkeersplateaus zodat ze beter passen bij de maximum snelheid van 60 kilometer per uur. Daarnaast verbreden we de rode fietsstroken. De breedte tussen de fietsstroken versmald hierdoor. Op twee locaties brengen we wegversmallingen aan en we plaatsen meer borden met de snelheidslimiet. Dit pakket van maatregelen moet ervoor zorgen dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt.

Vrijliggend fietspad

Op dinsdag 21 mei 2019 organiseerden wij een inloopavond. Wij hebben alle reacties verzameld en verwerkt in een reactienota (PDF 131 kB). Aanwezigen gaven deze avond aan graag een vrijliggend fietspad te willen tussen Laren en Harfsen. Wij zijn daarom gestart met een verkenning naar de oplossingsmogelijkheden voor een veilige fietsroute. Op de pagina over de fietsverbinding vindt u meer informatie over deze verkenning.

Planning

  • Tweede helft 2021: start uitvoering werkzaamheden
  • 2020 en voorjaar 2021: Bestek voorbereiden en aannemer selecteren en aanvragen kapvergunning.


Op Bereikbaar Gelderland staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.