N339: Laren - Harfsen - Epse

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren en Epse. Dit onderhoud bestaat uit asfalteringswerkzaamheden en het vervangen van verouderde bebording en verlichting. Daarnaast voeren we maatregelen uit ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Planning

Wij bekijken samen met de gemeente Lochem en de politie welke knelpunten er op dit traject zijn en hoe we deze kunnen oplossen. Deze oplossingen worden in een verkenningsrapport aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Medio 2019 besluit Gedeputeerde Staten welke maatregelen verder uitgewerkt worden. In de 2e helft van 2019 en in 2020 werken we deze maatregelen verder uit en selecteren een aannemer. De uitvoering van het groot onderhoud hebben wij gepland in de loop van 2021. Begin 2021 informeren wij u over de afsluitingen en omleidingsroutes.

Mogelijk vinden er in de tussentijd onderhoudswerkzaamheden plaats. Een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland.