N339: Fietsverbinding Harfsen – Epse

Samen met de Cleantech regio, gemeente Lochem en gemeente Deventer onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren.

Actueel

We onderzochten en vergeleken 5 varianten met elkaar. De uitkomsten hiervan delen we graag met u. Belangstellenden konden tot 19 februari 2021 hun voorkeursvariant en aandachtspunten bij de varianten doorgeven. Wij kregen ruim 200 reacties van belangstellenden. Het verwerken van deze reacties kostte meer tijd dan wij vooraf hadden verwacht. Wij maakten een reactienota (PDF 175 kB) waarin we antwoord geven op vragen die nog gesteld zijn in de reactieformulieren. Op basis van de reacties hebben we ook de effectenbeoordeling aangevuld en een definitief verkenningenrapport gemaakt. De komende maanden kiest Gedeputeerde Staten de voorkeursvariant. Zodra bekend is welke variant we uitvoeren kunnen we ook een inschatting maken van de benodigde tijd tot en met realisatie.   

Variantenonderzoek

In mei 2019 organiseerden wij een inloopavond over het groot onderhoud aan de N339. Tijdens deze inloopavond kregen we veel opmerkingen over de fietsveiligheid op de N339. De meerderheid van de aanwezigen gaf aan een vrijliggend fietspad langs de N339 of een alternatieve fietsroute via de Oude Larenseweg te willen. Bovendien maakt de fietsroute tussen Lochem en Deventer deel uit van het hoofdfietsnetwerk in de regio. Daarom onderzoeken we nu welke mogelijkheden en routes er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren.

Landschappelijke waarde en ontwerp

De fietsroute tussen Harfsen en Epse maakt onderdeel uit van het regionaal hoofdfietsroutenetwerk. Deze route heeft hierin de laagste categorie, omdat er relatief weinig gebruikers zijn. Daardoor hebben we veel vrijheid in het ontwerp van de fietsroute. We kunnen onder andere verschillende verhardingen toepassen, de breedte beperkt houden en alleen de kruispunten op de route verlichten.

Mogelijke varianten fietsroute Harfsen-Epse

In deze variantenstudie worden de volgende varianten (willekeurige volgorde) onderzocht:

Klankbordgroep

Wij stelden een klankbordgroep samen om kritisch met ons mee te denken over de verschillende varianten. Samen met de klankbordgroep hebben we de 5 varianten, de uitwerking van de schetsontwerpen en de effectenbeoordeling besproken.

Documenten

Alle informatie over de verkenning vindt u in de volgende documenten:

Hoe leest u deze documenten

De schetsontwerpen en effectenbeoordeling zijn grote documenten. Bovendien bevatten de documenten technische informatie. In de volgende presentatie leggen wij uit hoe u de documenten kunt lezen.

Uitgeschreven tekst

Wat betekent de variantenstudie voor de uitvoering van de N339?

Naar verwachting ronden we de variantenstudie begin 2021 af. Aansluitend wordt een bestuurlijk besluit genomen over de voorkeursvariant. Als er een andere variant dan het maatregelenpakket uit het groot onderhoud komt werken we die variant eerst verder uit. Een fietsroute over de Oude Larenseweg of Bathmenseweg heeft een doorlooptijd van ongeveer 2 jaar. Het realiseren van een vrijliggend fietspad kost meer tijd, hiervoor moeten we bijvoorbeeld grond aankopen, het bestemmingsplan wijzigen en vergunningen aanvragen. Bovendien is veel afstemming met de gemeente Lochem en aanwonenden nodig. Als er voor een vrijliggend fietspad wordt gekozen dan nemen we dit naar verwachting mee in het volgend groot onderhoud aan de N339. Dit onderhoud voeren we naar verwachting in 2030 uit.

Als er een andere variant wordt gekozen dan het maatregelenpakket is een overgangssituatie nodig. Daarom voeren we in 2021 in ieder geval de maatregelen uit die in het groot onderhoud aan de N339 zijn gepland.

Oude situatie niet mogelijk

In de reacties tijdens de inloopavond van mei 2019 is een aantal keren verwezen naar de 'oude situatie' met een fietsstrook aan één kant van de N339 waarop fietsers in 2 richtingen rijden. Deze situatie is ongewenst. Door de beperkte ruimte tussen de fietsers en het wegverkeer was het niet veilig genoeg. Er rijdt nu meer verkeer op de weg en de voertuigen worden steeds groter. Ook door de huidige normen en richtlijnen is het niet mogelijk de ‘oude situatie’ opnieuw te maken bij de aanpak van de N339.

Fietsroute F348

Samen met de Cleantechregio werken we aan een beter fietsnetwerk in de regio Deventer-Zutphen. Tussen Deventer, Gorssel en Zutphen werken we aan een verbeterde fietsverbinding, de F348. In Epse sluit de N339 aan op deze fietsroute. Kijk voor meer informatie over dit project op de website vlotveiligfietsen.nl/deventerzutphen.

Planning

  • zomer 2021: besluit voorkeursvariant door Gedeputeerde Staten
  • maart 2020 – februari 2021: variantenstudie inclusief participatie
  • augustus tot december 2019: voorbereiding variantenstudie fietsroute –Epse-Harfsen

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.