N339: Fietsverbinding Harfsen – Epse

In 2019 en 2020 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren. In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N339 tussen Laren, Harfsen en Epse. We combineren het eventueel aanpassen van de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse zoveel mogelijk met het groot onderhoud.

Variantenonderzoek

In mei 2019 organiseerde wij een inloopavond over het groot onderhoud aan de N339. Tijdens deze inloopavond kregen we veel opmerkingen over de veiligheid voor fietsers op de N339. De meerderheid van de aanwezigen gaf aan een vrijliggend fietspad of een alternatieve fietsroute via de Oude Larenseweg te willen. Op basis van deze reacties onderzoeken wij nu welke mogelijkheden er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te veranderen.

We houden daarbij rekening met verschillende aspecten zoals:

  • huidig en toekomstig gebruik
  • impact op de omgeving
  • haalbaarheid
  • mate van draagvlak en de kosten.

Wij bespreken de opzet en de uitkomsten van het onderzoek met u.

Inloopavond voorjaar 2020

In voorjaar 2020 organiseren wij een inloopavond. Tijdens deze avond geven we meer informatie over het proces en de manier waarop wij u willen betrekken tijdens de verkenning. We werken nu aan de voorbereiding van deze inloopavond. Zodra bekend is waar en wanneer wij deze avond organiseren informeren we u hierover via deze pagina.

Oude situatie niet mogelijk

In de reacties is een aantal keren verwezen naar de 'oude situatie' met een fietsstrook aan 1 kant waarop fietsers in 2 richtingen fietsten. In deze situatie zijn de fietsers niet veilig gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. Er rijdt meer verkeer op deze weg en de voertuigen worden steeds groter. Ook door de huidige normen en richtlijnen is het niet mogelijk de ‘oude situatie’ opnieuw te maken.

Planning

Wij starten in het najaar van 2019 aan de verkenning en willen een zorgvuldig participatietraject doorlopen. Daar nemen we de tijd voor. Wij verwachten medio 2020 de uitkomsten van het onderzoek te hebben. Aansluitend neemt het bestuur een besluit over de wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid van de verschillende varianten.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.