N339: Fietsverbinding Harfsen – Epse

Samen met de Cleantech regio, gemeente Lochem en gemeente Deventer onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om de fietsverbinding tussen Harfsen en Epse te verbeteren.

Actueel

We hebben de verkenning afgerond en gekozen voor het aanpassen van de N339. Hier verbreden we de rode fietsstroken, leggen we meer verkeersplateaus aan op een betere hoogte en we veranderen de voorrangsweg in een weg met voorrangskruisingen. De voorrangssituatie wijzigt hierdoor niet. Deze aanpassingen leiden tot het verlagen van de snelheid op de weg. Gelet op de het aantal fietsers op deze weg zorgt dit ook voor een veiligere fietsverbinding. We voeren daarmee een verbeterde variant (ontwerptekening 1 PDF 15,8 MB & ontwerptekening 2 PDF 17,2 MB) uit van het maatregelenpakket uit van het groot onderhoud aan de N339. Deze uitkomst hebben we ook afgestemd met de Cleantech regio en de gemeente Deventer.

We onderzochten 5 varianten, een aanpassing aan de huidige inrichting van de N339, het aanleggen van vrijliggend fietspaden aan één of beide zijden van de N339 en alternatieve fietsroutes over de Bathmenseweg en de Oude Larenseweg. De 5 varianten scoren erg verschillend op ruimtelijke gevolgen, bomenkap, draagvlak en kosten versus baten. Er is geen variant die op alle thema's als beste scoort. De varianten met vrijliggende fietspaden vragen veel extra ruimte en zijn de kosten zijn hoog in verhouding tot het aantal gebruikers.  De varianten over de Bathmenseweg en Oude Larenseweg leiden niet tot meer verkeersveiligheid voor aanwonenden langs de N339 en stuiten op grote weerstand bij een deel van de omgeving. De discussie ging vooral over de historische waarde van de zandwegen en de invloed op het landschap en de natuur.

Planning

Uitvoering maatregelenpakket tijdens groot onderhoud aan de N339. Kijk voor meer informatie over de planning op deze pagina.

Variantenonderzoek

In mei 2019 organiseerden wij een inloopavond over het groot onderhoud aan de N339. Tijdens deze inloopavond kregen we veel opmerkingen over de fietsveiligheid op de N339. De meerderheid van de aanwezigen gaf aan een vrijliggend fietspad langs de N339 of een alternatieve fietsroute via de Oude Larenseweg te willen. Bovendien maakt de fietsroute tussen Lochem en Deventer deel uit van het hoofdfietsnetwerk in de regio. Hierin is het een zogenaamde overige fietsroute. Dit zijn fietsroutes met lage aantallen fietsers per dag (tot 500)

Landschappelijke waarde en ontwerp

In de categorie overige fietsroute hebben we veel vrijheid in het ontwerp. We kunnen onder andere verschillende verhardingen toepassen, de breedte beperkt houden en alleen de kruispunten op de route verlichten.

 

Klankbordgroep

Wij stelden een klankbordgroep samen om kritisch met ons mee te denken over de verschillende varianten. Samen met de klankbordgroep hebben we de 5 varianten, de uitwerking van de schetsontwerpen en de effectenbeoordeling besproken.

Documenten

Alle informatie over de verkenning vindt u in de volgende documenten:

Fietsroute F348

Samen met de Cleantechregio werken we aan een beter fietsnetwerk in de regio Deventer-Zutphen. Tussen Deventer, Gorssel en Zutphen werken we aan een verbeterde fietsverbinding, de F348. In Epse sluit de N339 aan op deze fietsroute. Kijk voor meer informatie over dit project op de website vlotveiligfietsen.nl/deventerzutphen.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.