Leefbaarheid Babberich en Zevenaar

Samen met de gemeente Zevenaar onderzochten we welke maatregelen de verkeersveiligheid verbeteren op de provinciale wegen (N811, N812 en N336) in en om Babberich.

Verkeersveiligheid verbeteren

We hebben samen met de gemeente Zevenaar een drietal locaties vastgesteld. Op deze locaties willen we de verkeersveiligheid voor (overstekende) fietsers en voetgangers verbeteren. Hiervoor hebben wij een ontwerp gemaakt en gepresenteerd aan bewoners.

De volgende maatregelen hebben we nader uitgewerkt:

  • verbreden bestaande middeneiland bij de Sint Franciscus-School
  • inrit Babborgaplein aanpassen
  • middeneiland aanbrengen op de N336 ter hoogte van Bettestraatje-Uiverseweg, zodat fietsers en voetgangers in twee keer kunnen oversteken

Resultaat

De werkzaamheden aan N336 Dorpsstraat en N812 Beekseweg (binnen de bebouwde kom) in Babberich zijn inmiddels uitgevoerd.

Het ontwerp voor een middeneiland op de N336 ter hoogte van Bettestraatje – Uiversweg is besproken met de direct omwonenden en grondeigenaren. Er is geen draagvlak bij de direct betrokkenen voor het uitvoeren van deze maatregel. We hebben daarom samen met de gemeente Zevenaar besloten deze maatregel niet uit te voeren.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.