N330: Zelhem - Varsseveld

In de zomer van 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Er komt een nieuwe brug met gescheiden auto- en fietsverkeer. We combineren dit groot onderhoud met andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

Tussen Halle en Varsseveld (N330) voeren we diverse werkzaamheden uit. We vervangen een deel van het asfalt en reconstrueren de kom van Halle. Bovendien bouwen we een nieuwe brug voor auto’s en fietsers.

  • De kruising N330 - Halle-Heideweg wordt compacter en overzichtelijker gemaakt.
  • Samen met de gemeente en in samenspraak met de bewoners passen we de inrichting van de kom van Halle aan en we koppelen het hemelwater af. We leggen een nieuw hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool aan.
  • We maken één grote nieuwe brug waarbij auto- en fietsverkeer van elkaar gescheiden zijn. De nieuwe brug vervangt de bestaande brug bij de N18 en de fietsbrug.
  • We vernieuwen een aantal kruispunten.

Snelheidsverlaging

We hebben onderzocht of we de snelheid tussen Zelhem en Halle kunnen verlagen naar 60km/u. Door een snelheidsverlaging kunnen we alle bestaande bomen laten staan. Het verlagen van de snelheid is mogelijk als we de inrichting van de weg aanpassen. We wachten nog een paar jaar met het aanpassen van de weg omdat het asfalt tussen Zelhem en Halle nog niet aan vervanging toe is. We stellen in de tussentijd wel vast een adviessnelheid in van 60 km/u.

Ontwerp-verkeersbesluit

Voor een aantal verkeerskundige maatregelen op de N330 moeten we een verkeersbesluit nemen. Voordat we een verkeersbesluit kunnen nemen publiceren we eerst een ontwerp-verkeersbesluit. Dit ontwerp lag ter inzage tussen donderdag 23 april en donderdag 4 juni 2020.

N330; ontwerp-verkeersbesluit groot onderhoud traject 124 Zelhem-Varsseveld, in de gemeenten Bronckhorst en Oude IJsselstreek

Er zijn geen zienswijzen ingediend op dit ontwerp-verkeersbesluit. Wij werken het ontwerp-besluit nu uit tot een definitief besluit. Naar verwachting publiceren we het definitieve verkeersbesluit medio juni 2020.

Bomenkap

Tussen Zelhem en Varsseveld staan 2 bomen op een gevaarlijke locatie. Deze bomen beperken het zicht voor verkeer. Daarnaast moeten we 5 bomen kappen om ruimte te maken voor de nieuwe brug. Deze bomen kappen we daarom na het broedseizoen, waarschijnlijk eind juli. We compenseren de bomen op een later moment. Hoeveel bomen, welke soort en op welke locatie is nog niet bekend.

Planning

  • Zomer 2020 – voorjaar 2021: uitvoer werkzaamheden
  • Voorjaar 2020: selecteren aannemer

Documenten