N330: Zelhem - Varsseveld

Eind 2019 staat groot onderhoud gepland aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Er komt een nieuwe brug met gescheiden auto- en fietsverkeer. We combineren dit groot onderhoud met andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

Het grootste deel van de weg tussen Zelhem en Varsseveld (N330) krijgt nieuw asfalt. We passen een aantal kruisingen aan, bouwen een nieuwe brug voor zowel auto’s als fietsers. Om goed zicht op de weg te houden kappen we op enkele plekken bomen die te dicht op de weg staan en bomen die het zicht op de weg belemmeren.

  • Het grootste deel van de weg tussen Zelhem en Varsseveld krijgt nieuw asfalt.
  • De kruising in Halle-Heideweg wordt compacter en overzichtelijker gemaakt.
  • In de kom van Halle gaan we samen met de gemeente, en in samenspraak met de bewoners, de inrichting van de kom aanpassen. Ook wordt het hemelwater afgekoppeld.
  • Er komt 1 grote nieuwe brug voor gescheiden auto- en fietsverkeer. Deze vervangt de bestaande brug bij de N18 en de fietsbrug. Tijdens de bouw van de nieuwe brug kan het verkeer via een tijdelijke brug rijden.
  • We hebben tenslotte onderzocht of de snelheid tussen Zelhem en Halle omlaag kan, zodat we minder bomen hoeven te kappen dan wanneer de snelheid hetzelfde blijft.

Planning

Op 27 juni 2019 presenteren we de plannen tussen 19.00 en 21.00 uur tijdens een inloopbijeenkomst in Halle. De gunning van de werkzaamheden is gepland in het najaar van 2019.