N330: Zelhem - Varsseveld

In het voorjaar van 2020 staat groot onderhoud gepland aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Er komt een nieuwe brug met gescheiden auto- en fietsverkeer. We combineren dit groot onderhoud met andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

Een deel van de weg tussen Zelhem en Varsseveld (N330) krijgt nieuw asfalt. We passen een aantal kruisingen aan en bouwen een nieuwe brug voor zowel auto’s als fietsers. Om goed zicht op de weg te houden kappen we op enkele plekken bomen die het zicht op de weg belemmeren.

  • Een deel van de weg tussen Zelhem en Varsseveld krijgt nieuw asfalt.
  • De kruising in Halle-Heideweg wordt compacter en overzichtelijker gemaakt.
  • In de kom van Halle gaan we samen met de gemeente en in samenspraak met de bewoners, de inrichting van de kom aanpassen. Ook wordt het hemelwater afgekoppeld.
  • Er komt 1 grote nieuwe brug voor gescheiden auto- en fietsverkeer. Deze vervangt de bestaande brug bij de N18 en de fietsbrug. Tijdens de bouw van de nieuwe brug kan het verkeer via een tijdelijke brug rijden.
  • We hebben tenslotte onderzocht of de snelheid tussen Zelhem en Halle omlaag kan, zodat we minder bomen hoeven te kappen dan wanneer de snelheid hetzelfde blijft.

Planning

Op 27 juni 2019 hebben we de plannen gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Halle. De uitvoering starten we in het voorjaar van 2020.

Documenten