N330: Zelhem - Varsseveld

Tussen 31 augustus 2020 en eind september 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Er komt een nieuwe brug met gescheiden auto- en fietsverkeer. We combineren dit groot onderhoud met andere maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan eerder gecommuniceerd. Dit komt doordat we de werkzaamheden in kleinere fases hebben opgedeeld om bewoners en ondernemers in Halle beter bereikbaar te houden.

Brug over de Boven Slinge

We vervangen de brug over de Boven Slinge tussen Halle en Varsseveld. Op de nieuwe brug wordt autoverkeer gescheiden van fietsers. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021. Voor het eind van 2021 is de brug klaar.

Reconstructie kom Halle

Door de vorst van de afgelopen weken starten we twee weken later met de werkzaamheden aan de kom van Halle. Tussen 22 februari en eind september 2021 vervangen we het asfalt en we leggen een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool aan. Om de reconstructie uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk de weg volledig af te sluiten. We leiden verkeer om via de N18/A18 en de N315. Halle is tot de kom voor aanwonenden en bestemmingsverkeer bereikbaar vanaf beide kanten (Zelhem en Varsseveld). Parkeren kan buiten het werkvak. Woningen blijven wel te voet via het trottoir bereikbaar. Kijk voor de actuele afsluitingen en omleidingen op Bereikbaar Gelderland.

In de kom van Halle werken we in 3 fasen aan de weg. Aannemer KWS verspreidt per fase huis aan huis brieven om aanwonenden te informeren over bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

  • Fase 1: afsluiting westelijke kom-entree – Kerkstraat
  • Fase 2: afsluiting Kerkstraat – Abbinkstraat
  • Fase 3: afsluiting Abbinkstraat – oostelijke kom-entree

Snelheidsverlaging

We hebben onderzocht of we de snelheid tussen Zelhem en Halle kunnen verlagen naar 60 kilometer per uur. Door een snelheidsverlaging kunnen we alle bestaande bomen laten staan. Het verlagen van de snelheid is mogelijk als we de inrichting van de weg aanpassen. We wachten nog een paar jaar met het aanpassen van de weg omdat het asfalt tussen Zelhem en Halle nog niet aan vervanging toe is. We stellen in de tussentijd wel vast een adviessnelheid in van 60 kilometer per uur.

Bomen

Tussen Zelhem en Varsseveld staan 2 bomen op een gevaarlijke locatie. Deze bomen beperken het zicht voor verkeer. Daarnaast moeten we 5 bomen kappen om ruimte te maken voor de nieuwe brug. We hebben voor deze bomen een kapvergunning. We kappen de bomen voor half maart 2021. We compenseren de bomen op een later moment. Hoeveel bomen, welke soort en op welke locatie is nog niet bekend.

Planning 2021

  • 22 februari – eind september 2021: werkzaamheden kom Halle