N327: Leerdam - Geldermalsen - Est

In 2021 voeren we onderhoud uit aan de N327 tussen Leerdam en Est. De bovenste laag van het asfalt is op diverse delen van de weg aan vervanging toe. Dit combineren we met onderhoud aan bruggen, duikers en tunnels. We voeren tegelijk enkele aanpassingen door om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Asfaltwerkzaamheden

Op enkele delen van de N327 voeren we onderhoud uit aan het asfalt, omdat dit in minder goede staat is.

Verkeersveiligheid en doorstroming

Het accent voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ligt op het deel tussen Leerdam en Geldermalsen. Op basis van de resultaten van verschillende onderzoeken, willen we de volgende punten verbeteren:

 • parallelwegen tussen Leerdam en Geldermalsen openstellen voor alle verkeer
 • het kruispunt Boutensteinselaan aanpassen door de parallelweg uit te buigen, zodat landbouwverkeer en fietsers voldoende ruimte hebben tussen de parallelweg en de rijbaan
 • opstelstroken van de verkeerslichten bij de A2 aanpassen, zodat het verkeer beter doorstroomt
 • Kruispunt bij de McDonald's verbeteren voor fietsers. Aan de westzijde van het kruispunt komt een oversteek voor fietsers in 2 richtingen. De oversteek aan de oostzijde vervalt. Verder komt er een aparte rechtsaf strook vanuit Geldermalsen naar Enspijk
 • de weg in de bebouwde kom van Geldermalsen krijgt in het midden van de weg een overrijdbare verhoging. Het wegbeeld blijft er verder hetzelfde uitzien
 • voorrang voor fietsers op de rotonde Laageinde op autoverkeer
 • verkeerslichten plaatsen aan de zuidzijde bij de A15
 • vernieuwing verkeerslichten aan de noordkant van de A15.

Onderzoek naar maatregelen

In 2018 en 2019 onderzochten we samen met de gemeente West Betuwe, Cumela, LTO en de regiopolitie de doorstroming en de verkeersveiligheid van en langs de provinciale N327 tussen Leerdam en de aansluiting op de A15. Studenten van de HAN deden onderzoek naar het verbeteren van de routes voor Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV) richting de A15. Ook zijn, in overleg met de gemeente West Betuwe, de effecten van de uitbreiding van woonwijk de Plantage en het bedrijventerrein op de N327 onderzocht. Ook heeft de gemeente West Betuwe onderzoek gedaan naar de situatie ter hoogte van de rotonde Laageinde.

Daarnaast is onderzoek gedaan om de rotonde Randweg/Provincialeweg Oost aan te passen, zodat er LZV’s kunnen rijden over de spoorweg. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is het kruispunt zodanig aan te passen dat hier LZV’s mogen rijden.

De resultaten en aanbevelingen van de onderzoeken nemen we mee in onze verkenning. Het definitieve pakket aan maatregelen stellen we in juni 2019 vast.

Bomen

De bomenlanen langs de N327 zijn langzaam verdwenen, mede door de Essenziekte. Samen met gemeente West Betuwe onderzoeken we of de laanstructuren langs de weg terug kunnen komen. De gemeente West Betuwe heeft voorstellen gedaan voor het versterken van de laanstructuren langs de N327 en voor het aanbrengen van accenten langs de N327 bij diverse kruispunten. Deze versteviging van het openbaar groen werken we december 2019 tot en met mei 2020 verder uit. Via een inloopavond voor bewoners gaan we hierover met bewoners in gesprek.

Planning

 • 2020: Planvoorbereiding
 • Eerste kwartaal 2020: Bewonersavond over het maatregelenpakket en het groenplan
 • 2021: Uitvoeren werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.