N327: Leerdam - Geldermalsen - Est

In 2022 voeren we onderhoud uit aan de N327 tussen Leerdam en Est. De bovenste laag van het asfalt is op diverse delen van de weg aan vervanging toe. Dit combineren we met onderhoud aan bruggen, duikers en tunnels. We passen de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Onderhoudswerkzaamheden

  • Op enkele delen van de N327 voeren we onderhoud uit aan het asfalt, omdat dit in minder goede staat is;
  • We voeren onderhoud uit aan de bruggen, tunnels en duikers op de N327 tussen Leerdam en Geldermalsen. Met de gemeente en de omgeving kijken we hoe we kunnen zorgen dat de wanden van de tunnels ter hoogte van basisschool de Bloeiende Betuwe en de McDonald’s passen bij de omgeving;
  • We vervangen de verkeerslichten bij de A2, Enspijk en bij de A15.

Maatregelen verkeersveiligheid en doorstroming

Het accent voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ligt op het deel tussen Leerdam en Geldermalsen. Op basis van de resultaten van verschillende onderzoeken, willen we de volgende punten verbeteren:

Parallelwegen

Tussen Leerdam en Geldermalsen mag gemotoriseerd verkeer niet overal over de parallelweg rijden. Landbouwverkeer mag dit wel. We heffen deze beperkingen op: gemotoriseerd verkeer mag nu wel over de hele parallelweg rijden. Zo hoeft bestemmingsverkeer (bewoners en bedrijven aan de parallelweg), (brom)fietsverkeer en het langzame verkeer niet meer over de hoofdrijbaan. Daarom verwijderen we overbodige doorsteken in de tussenberm van de weg en parallelweg. Om deze aanpassingen mogelijk te maken, nemen we een verkeersbesluit.

Kruispunten

Om te zorgen dat de doorstroming van het verkeer de komende 9 jaar goed blijft, nemen we maatregelen ter hoogte van de aansluitingen bij de A2 en A15 en ter hoogte van McDonalds. We vervangen de huidige verkeerslichten en er komen verkeerslichten ter hoogte van de oprit bij de A15 richting Tiel.

Daarnaast passen we op het kruispunt bij de McDonald’s de fietspadenstructuur aan. Fietsers kunnen in de toekomst alleen nog oversteken aan de kant van de snelweg en natuurlijk via de fietstunnel. De oversteek aan de kant van Geldermalsen heffen we op. Alle verkeer mag straks gebruikmaken van de parallelwegen tussen Leerdam en Geldermalsen.

Laageinde en bebouwde kom van Geldermalsen

Provincie Gelderland en gemeente West Betuwe zijn in gesprek met de klankbordgroep over het inrichten van het gebied rondom de rotonde Laageinde. Het fietsverkeer krijgt in de toekomst voorrang op de rotonde. De Laan van Leeuwenstein wordt een eenrichtingsweg. Hiervoor komt een apart rechtsafvak op de N327 bij de brandweerkazerne vanuit de richting Laageinde.

Gemeente West Betuwe legt de plannen rondom Laageinde nog voor aan de bedrijven en direct betrokkenen.

Bomen

De bomenlanen langs de N327 zijn langzaam verdwenen, onder meer door de essenziekte. Samen met gemeente West Betuwe en Eelerwoude maakten we een inrichtingsplan om de ingang van de dorpen langs de provinciale weg herkenbaar te maken en de bomenlanen te herstellen.

Dit stemmen we nog af met Waterschap Rivierenland. We verwachten dat hierover in mei 2021 meer duidelijkheid komt.

Klimaatadaptatie

We hebben onderzoek gedaan naar het verminderen van het verharde oppervlak op en langs de N327. Op diverse locaties verwijderen we verharding om plaats te maken voor groene bermen. Water kan hierdoor beter wegzakken in de grond.

Communicatie

We overleggen met gemeente West Betuwe hoe we de voorgenomen maatregelen kunnen voorleggen aan de bewoners. In verband met de COVID-19-restricties is het op dit moment niet mogelijk om in Geldermalsen een bewonersavond te organiseren. We onderzoeken de mogelijkheden om de plannen op een andere manier aan de bewoners te tonen en met hen van gedachten te wisselen.

Planning

  • maart 2021 – december 2021: planvoorbereiding;
  • mei 2021: presentatie plannen aan de bewoners;
  • 2022: werkzaamheden uitvoeren.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.