N324: Nederasselt - Nijmegen

In 2020 voert de provincie groot onderhoud uit aan de N324. We voeren gelijktijdig enkele aanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Asfaltwerkzaamheden

De Graafseweg is verdeeld in verschillende wegvakken. Wij vervangen het asfalt op de volgende wegvakken (planning onder voorbehoud):

 • Tussen Nijmegen en de rotonde bij de Oosterweg in Wijchen (km 3,084 – 6,55).
 • Tussen de Drutenseweg (aansluiting met de N845) en de Graafsebrug (km 9,0 – 10,0). We brengen hier stil asfalt aan.

Het asfalt tussen de Drutenseweg en Alverna (km 6,55 – 9,0) is nog niet toe aan vervanging.

Verkeersveiligheid verbeteren

Het accent voor het verbeteren van de verkeersveiligheid ligt op het deel tussen buurtschap Lunen en de Graafse Brug (Luitenant Thomsonbrug) bij Nederasselt. Op basis van de resultaten van het onderzoek dat we deden met de gemeente Nijmegen, gemeente Wijchen en gemeente Heumen, werken we de volgende plannen uit:

 • verkeerslichten plaatsen bij de aansluiting van de N845 op de N324
 • inrichting van het kruispunt N324/Eindsestraat/Broekstraat aanpassen (inclusief fiets- en voetgangersoversteek)
 • bestaande verkeerslichten vervangen en wegindeling aanpassen, inclusief bushaltes bij de kruising N324/Eindsestraat/Broekstraat
 • bewegwijzering aanpassen op rotonde Nieuweweg
 • obstakels aan beide zijden van de weg verwijderen of afschermen
 • aanpassen van enkele bushaltes
 • diverse kleinschalige aanpassingen, waaronder het rood maken van de fietsoversteekplaatsen op de parallelweg.

Onderzoek naar maatregelen N324

In 2016 en 2017 onderzochten we samen met de gemeenten Nijmegen, Wijchen en Heumen welke maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. We vroegen u op 16 november 2016 om ideeën en mogelijke oplossingen. Deze input hebben we meegenomen in onze verkenning.

Bekijk de ontwerptekening N324 blad 1 (PDF 2 MB), de ontwerptekening N324 blad 2 (PDF 2 MB) en de reactienota (PDF 140 kB).

Fietsen in tegengestelde richting

Tussen de verkeerslichten bij Nederasselt en de aansluiting met de N845 fietsen de fietsers vaak aan de verkeerde kant van de weg. De nieuwe verkeerslichten bieden een betere doorstroming voor fietsers. We richten daarnaast de fietspaden opnieuw in. Hierdoor is ‘spookfietsen’ minder aantrekkelijk. Het fietspad aan de westzijde van de N324 gaat naar Grave toe. Het fietspad aan de oostzijde is voor fietsers naar Alverna. We onderzoeken op dit moment wat de mogelijkheden zijn voor een fietsoversteek bij de Woordsestraat. Een fietsoversteek met middenberm kan bijdragen aan de verkeersveiligheid. 

Inloopavond

Op 30 oktober 2018 was een inloopavond in Ons Huis in Nederasselt. Wij gaven uitleg over de maatregelen tussen buurtschap Lunen en de Graafse Brug (Luitenant Thomsonbrug) bij Nederasselt. Bovendien konden aanwezigen vragen stellen.

Planning

 • Najaar 2020: Start werkzaamheden Lunen - Graafsebrug
 • Voorjaar 2020: werkzaamheden Nijmegen - buurtschap Lunen
 • 2019 / 2020: doorlopen procedures (vergunningen, grondaankoop)
 • 2019: plannen Lunen - Graafsebrug uitwerken tot definitief ontwerp
 • 2018: plannen Nijmegen - buurtschap Lunen uitwerken tot definitief ontwerp

De planning is onder voorbehoud.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.