N324: Nederasselt - Nijmegen

In 2020 en 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de Graafseweg (N324). Naast het vervangen van asfalt voeren we gelijk enkele aanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 vervangen we het asfalt tussen de rotonde bij de Oosterweg en de kruising met de Streekweg. De nachttemperaturen zijn te laag om te asfalteren. We voeren deze werkzaamheden daarom overdag uit. Voor het asfalteren moeten we de weg afsluiten voor verkeer.
Dat doen we in 3 fasen:

 • Fase 1 voeren we uit op 24 en 25 maart 2020. Tijdens deze fase werken we aan de N324 tussen de rotonde Oosterweg en de Havenstraat.
 • Fase 2 loopt van de Havenweg tot de rotonde Nieuweweg. Deze fase voeren we uit tussen 25 en 27 maart 2020.
 • Fase 3 is tussen de rotonde Nieuweweg en de kruising Streekweg. We werken op dit deel tussen 30 maart en 1 april 2020.

Tijdens alle fasen is de weg overdag afgesloten tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Doorgaand verkeer leiden we om via de Drutenseweg en de A326. Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar via de parallelwegen. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de werkzaamheden.

Naast het vervangen van het asfalt voeren we enkele kleine aanpassingen uit aan de bushaltes. Aannemer Van Gelder voert deze werkzaamheden uit tussen 16 en 30 maart 2020 in opdracht van provincie Gelderland.

Werkzaamheden najaar 2020

In het najaar van 2020 starten we met de werkzaamheden tussen aansluiting Drutenseweg en de Graafsebrug. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Verleggen van kabels en leidingen
 • Vervangen asfalt tussen Drutenseweg en de Graafsebrug
 • Vervangen duiker ter hoogte van Waalzorg
 • Verkeerregelinstallatie plaatsen bij kruising N845 – N324
 • Aanpassen kruising N324 – Eindsestraat – Broekstraat en vervangen VRI
 • Verbreden fietspaden tussen rotonde Huurlingsedam en Lunen

Voor deze werkzaamheden hebben we een definitief ontwerp gemaakt. De komende tijd gebruiken we om een aannemer te selecteren en een planning op te stellen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u daarover via deze pagina.

Werkzaamheden Graafsebrug

Rijkswaterstaat voert tussen 2021 en 2023 werkzaamheden uit aan de Graafsebrug. Wij stemmen de planning en de werkzaamheden af op elkaar, samen met de betrokken gemeenten. We proberen samen zo min mogelijk overlast voor omwonenden en weggebruikers te veroorzaken.

Fietsen in tegengestelde richting

Tussen de verkeerslichten bij Nederasselt en de aansluiting met de N845 fietsen de fietsers vaak aan de verkeerde kant van de weg. De nieuwe verkeerslichten bieden een betere doorstroming voor fietsers. We richten daarnaast de fietspaden opnieuw in. Hierdoor is ‘spookfietsen’ minder aantrekkelijk. Het fietspad aan de westzijde van de N324 gaat naar Grave toe. Het fietspad aan de oostzijde is voor fietsers naar Alverna.

Planning

We hebben de planning uitgewerkt in twee fasen. De werkzaamheden tussen Nijmen en Wijchen voeren we uit tussen 16 en 30 maart 2020.

Voor de werkzaamheden tussen buurtschap rotonde Huurlingsedam en de Graafsebrug geldt de volgende planning (najaar 2020 - najaar 2021):

 • Voorjaar 2021 - najaar 2021: onderhoudswerkzaamheden
 • Najaar 2020: voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen
 • Voorjaar 2020: start bestemmingsplanwijziging
 • 2019 / 2020: doorlopen procedures (vergunningen, grondaankoop)

De planning is onder voorbehoud. De actuele werkzaamheden en omleidingsroutes staan op Bereikbaar Gelderland.

Inloopavond

Samen met de aannemer organiseerden wij een inloopavond op dinsdag 3 maart 2020 tussen 19.00 en 20.30 uur. Aanwezigen kregen meer informatie over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.