N324: Nederasselt - Nijmegen

In 2020 en 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de Graafseweg (N324). Naast het vervangen van asfalt voeren we gelijk enkele aanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden

In het najaar van 2020 starten we met de werkzaamheden tussen aansluiting Drutenseweg en de Graafsebrug. Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Verleggen van kabels en leidingen
 • Vervangen asfalt tussen Drutenseweg en de Graafsebrug
 • Vervangen duiker ter hoogte van Waalzorg
 • Verkeerregelinstallatie plaatsen bij kruising N845 – N324
 • Aanpassen kruising N324 – Eindsestraat – Broekstraat en vervangen VRI
 • Verbreden fietspaden tussen rotonde Huurlingsedam en Lunen

Voor deze werkzaamheden hebben we een definitief ontwerp gemaakt. De komende tijd gebruiken we om een aannemer te selecteren en een planning op te stellen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u daarover via deze pagina.

Werkzaamheden Graafsebrug

Rijkswaterstaat voert tussen 2021 en 2023 werkzaamheden uit aan de Graafsebrug. Wij stemmen de planning en de werkzaamheden af op elkaar, samen met de betrokken gemeenten. We proberen samen zo min mogelijk overlast voor omwonenden en weggebruikers te veroorzaken.

Fietsen in tegengestelde richting

Tussen de verkeerslichten bij Nederasselt en de aansluiting met de N845 fietsen de fietsers vaak aan de verkeerde kant van de weg. De nieuwe verkeerslichten bieden een betere doorstroming voor fietsers. We richten daarnaast de fietspaden opnieuw in. Hierdoor is ‘spookfietsen’ minder aantrekkelijk. Het fietspad aan de westzijde van de N324 gaat naar Grave toe. Het fietspad aan de oostzijde is voor fietsers naar Alverna.

Ontwerp verkeersbesluit

Voor de volgende werkzaamheden moeten we een verkeersbesluit nemen:

 • Het maken van een fietsstraat
 • De herinrichting van de kruising Graafseweg (N324) – Broeksraat / Eindsestraat (N846)
 • Het aanleggen of verleggen van middengeleiders.

Voorafgaand aan het verkeersbesluit hebben we een ontwerpbesluit gepbuliceerd. Dit ontwerpbesluit lag ter inzage tot 28 mei 2020.

Ontwerp bestemmingsplan

Het aanpassen van de kruising Eindsestraat – Broekstraat past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente Heumen past daarom het bestemmingsplan aan. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage tot 1 juni 2020. Naar verwachting wordt het definitieve bestemmingsplan in oktober 2020 vastgesteld door de gemeente. Kijk voor meer informatie over het proces en het ontwerp-bestemmingsplan op de website van de gemeente Heumen. Het ontwerp-bestemmingplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Kerkplein 6 in Malden. Het gemeentehuis is beperkt toegankelijk vanwege de Covid-19 maatregelen.

Definitief Ontwerp N324 in onderdelen

Planning

Voor de werkzaamheden tussen rotonde Huurlingsedam en de Graafsebrug geldt de volgende planning (najaar 2020 - najaar 2021):

 • Voorjaar 2021 - najaar 2021: uitvoering werkzaamheden
 • Najaar 2020: voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen
 • Voorjaar 2020: start bestemmingsplanwijziging
 • 2019 / 2020: doorlopen procedures (vergunningen, grondaankoop)

De planning is onder voorbehoud. De actuele werkzaamheden en omleidingsroutes staan op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.