N324: Nederasselt - Nijmegen

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de Graafseweg (N324). Naast het vervangen van asfalt voeren we gelijk enkele aanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden

In het voorjaar van 2021 starten we met de werkzaamheden tussen aansluiting Drutenseweg en de John S. Thompsonbrug (Graafsebrug). Deze werkzaamheden bestaan uit:

 • Verleggen van kabels en leidingen
 • Vervangen asfalt tussen Drutenseweg en de John S. Thompsonbrug
 • Vervangen duiker ter hoogte van Waalzorg
 • Verkeerregelinstallatie plaatsen bij kruising N845 – N324
 • Aanpassen kruising N324 – Eindsestraat – Broekstraat en vervangen VRI
 • Verbreden fietspaden tussen rotonde Huurlingsedam en Lunen

Voor deze werkzaamheden hebben we een definitief ontwerp gemaakt. De komende tijd gebruiken we om de nodige procedures te doorlopen, een aannemer te selecteren en een planning op te stellen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u daarover via deze pagina.

Werkzaamheden John S. Thompsonbrug

Rijkswaterstaat voert tussen 2020 en 2023 werkzaamheden uit aan de John S. Thompsonbrug. Wij stemmen de planning en de werkzaamheden af op elkaar, samen met de betrokken gemeenten. We proberen samen zo min mogelijk overlast voor omwonenden en weggebruikers te veroorzaken. Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat.

Landschappelijk inrichtingsplan

We hebben een landschappelijk inrichtingsplan (ZIP 4,4 MB) gemaakt voor de N324. In dit plan zijn we uitgegaan van het behouden van zoveel mogelijk bomen langs de N324 en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten. Daarom schermen we verschillende bomen af met geleiderails en we hebben onderzocht hoe we zo min mogelijk hoeven te graven om bomen te beschermen. Bovendien gebruiken we beton in plaats van asfalt voor het fietspad tussen rotonde Huurlingsedam en buurtschap Lunen. Hierdoor kunnen we het fietspad verbreden zonder bomen te kappen. In totaal kappen we 10 bomen, 3 vanwege verkeersveiligheid en 7 omdat ze niet gezond genoeg zijn. We planten in totaal 67 nieuwe bomen aan. De gemeente Wijchen heeft ingestemd met het inrichtingsplan. Voorafgaand daaraan hebben we het plan voorgelegd aan belangenorganisaties. Zij hebben positief gereageerd en nog enkele suggesties aan ons gegeven. Wij hebben met de belangenorganisaties contact gehad over deze suggestie en waar het een verbetering betrof het inrichtingsplan aangepast.  

Fietsen in tegengestelde richting

Tussen de verkeerslichten bij Nederasselt en de aansluiting met de N845 fietsen de fietsers vaak aan de verkeerde kant van de weg. De nieuwe verkeerslichten bieden een betere doorstroming voor fietsers. We richten daarnaast de fietspaden opnieuw in. Hierdoor is ‘spookfietsen’ minder aantrekkelijk. Het fietspad aan de westzijde van de N324 gaat naar Grave toe. Het fietspad aan de oostzijde is voor fietsers naar Alverna.

Verkeersbesluit

Voor de volgende werkzaamheden hebben we een verkeersbesluit (ZIP 725 MB) genomen:

 • Het maken van een fietsstraat
 • De herinrichting van de kruising Graafseweg (N324) – Broeksraat / Eindsestraat (N846)
 • Het aanleggen of verleggen van middengeleiders.

Bestemmingsplan

Het aanpassen van de kruising Eindsestraat – Broekstraat past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente Heumen past daarom het bestemmingsplan aan. Het ontwerp-bestemmingsplan lag ter inzage tot 1 juni 2020. Naar verwachting wordt het definitieve bestemmingsplan in september 2020 vastgesteld door de gemeente.

Definitief Ontwerp N324 in onderdelen

Planning

De planologische procedures en het aanvragen van de nodige vergunningen kost meer tijd dan wij vooraf hadden verwacht. Ook de Covid-19 maatregelen zorgen voor enige vertraging. Wij hebben onze planning hierop aangepast:

 • April – oktober 2021: uitvoering werkzaamheden
 • Februari – maart 2021: voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen
 • November/december 2020: start aanbestedingsprocedure
 • Najaar 2020: doorlopen procedures (waaronder aanvragen vergunningen en grondaankoop)
 • 24 september 2020: vaststelling bestemmingsplan

De planning is onder voorbehoud. De actuele werkzaamheden en omleidingsroutes staan op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.