N324: Nederasselt - Nijmegen

In 2020 en 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de Graafseweg (N324). Naast het vervangen van asfalt voeren we gelijk enkele aanpassingen uit ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden voorjaar 2020

We hebben de werkzaamheden aan de Graafseweg (N324) opgedeeld in twee delen. In het voorjaar van 2020 voeren we het onderhoud uit aan de Graafseweg tussen de kruising met de Streekweg in Nijmegen en de rotonde bij de Oosterweg in Wijchen. Naast het vervangen van het asfalt voeren we enkele kleine aanpassingen uit aan de bushaltes. Aannemer Van Gelder voert deze werkzaamheden uit tussen 16 en 30 maart. 

Nachtafsluitingen 23 tot 27 maart 2020

Tussen 23 en 27 maart is de weg afgesloten tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar via de ventweg van de Graafseweg. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A326.

Weekendafsluiting 27 tot 30 maart 2020

Tussen vrijdag 27 maart 19.00 uur en maandag 30 maart 06.00 uur is de weg afgesloten tussen de rotonde Oosterweg en de Streekweg, voor verkeer richting Nijmegen. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A326. Aanwonenden en bedrijven blijven bereikbaar.

Inloopavond

Samen met de aannemer organiseren wij een inloopavond op dinsdag 3 maart 2020 tussen 19.00 en 20.30 uur. Tijdens deze avond informeren wij u over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. We organiseren de avond in De Markies, Graafseweg 600 in Wijchen. Er is geen centrale presentatie, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

Werkzaamheden najaar 2020

In het najaar van 2020 starten we met de werkzaamheden tussen aansluiting Drutenseweg en de Graafsebrug. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Verleggen van kabels en leidingen
  • Vervangen asfalt tussen Drutenseweg en de Graafsebrug
  • Vervangen duiker ter hoogte van Waalzorg
  • Verkeerregelinstallatie plaatsen bij kruising N845 – N324
  • Aanpassen kruising N324 – Eindsestraat – Broekstraat en vervangen VRI
  • Verbreden fietspaden tussen rotonde Huurlingsedam en Lunen

Voor deze werkzaamheden hebben we een definitief ontwerp gemaakt. De komende tijd gebruiken we om een aannemer te selecteren en een planning op te stellen. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u daarover via deze pagina.

Werkzaamheden Graafsebrug

Rijkswaterstaat voert tussen 2021 en 2023 werkzaamheden uit aan de Graafsebrug. Wij stemmen de planning en de werkzaamheden af op elkaar, samen met de betrokken gemeenten. We proberen samen zo min mogelijk overlast voor omwonenden en weggebruikers te veroorzaken.

Fietsen in tegengestelde richting

Tussen de verkeerslichten bij Nederasselt en de aansluiting met de N845 fietsen de fietsers vaak aan de verkeerde kant van de weg. De nieuwe verkeerslichten bieden een betere doorstroming voor fietsers. We richten daarnaast de fietspaden opnieuw in. Hierdoor is ‘spookfietsen’ minder aantrekkelijk. Het fietspad aan de westzijde van de N324 gaat naar Grave toe. Het fietspad aan de oostzijde is voor fietsers naar Alverna.

Planning

We hebben de planning uitgewerkt in twee fasen. De werkzaamheden tussen Nijmen en Wijchen voeren we uit tussen 16 en 30 maart 2020.

Voor de werkzaamheden tussen buurtschap rotonde Huurlingsedam en de Graafsebrug geldt de volgende planning (najaar 2020 - voorjaar 2021):

  • Voorjaar 2021: onderhoudswerkzaamheden
  • Najaar 2020: voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen van kabels en leidingen
  • Voorjaar 2020: start bestemmingsplanwijziging
  • 2019 / 2020: doorlopen procedures (vergunningen, grondaankoop)

De planning is onder voorbehoud. De actuele werkzaamheden en omleidingsroutes staan op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.