N320: Zoelmond (N834) – Kesteren (N233)

Gedeputeerde Staten namen in 2019 een verkeersbesluit voor de nieuwe aansluiting van Fruit NL op de provinciale weg N320 bij kilometer 25,12 in Ommeren, in de gemeente Buren.

Fruit NL

Fruit NL verhandelt fruit en fruitproducten en is gevestigd aan de Dr. Guepinlaan in Ommeren. Door autonome groei van het bedrijf en door veranderende eisen van afnemers, meer leveringen en 24/7 levering, knellen de venstertijden waarbinnen de transportbewegingen van en naar Fruit NL plaatsvinden. Het gaat hier om de vaste tijden waarop het bedrijf toestemming heeft gekregen voor goederen aan- of afvoer.

Alternatieve ontsluitingen zijn onderzocht. Andere ontsluitingen op lokale wegen bieden geen toekomstbestendige oplossing. Provincie Gelderland, gemeente Buren en bedrijf Fruit NL treffen voorbereidingen voor de nieuwe ontsluiting van het bedrijf op de N320.

Planning

Op dit moment is er nog geen planning beschikbaar. Op het moment dat de aannemer een planning voor de werkzaamheden heeft, leest u deze hier.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.