N320 Zoelmond (N834) – Kesteren (N233)

Gedeputeerde Staten zijn van plan een verkeersbesluit te nemen voor de nieuwe aansluiting van Fruit NL op de provinciale weg N320 bij kilometer 25,12 in Ommeren, in de gemeente Buren. Als wegbeheerder van de N320 is provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locatie een verkeersbesluit te nemen. Tot en met donderdag 29 augustus 2019 ligt het ontwerp verkeersbesluit ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode reageren op het ontwerp verkeersbesluit door een zienswijze in te dienen.

Fruit NL

Fruit NL verhandelt fruit en fruitproducten en is gevestigd aan de Dr. Guepinlaan in Ommeren. Door autonome groei van het bedrijf en door veranderende eisen van afnemers, meer leveringen en 24/7 levering, knellen de venstertijden waarbinnen de transportbewegingen van en naar Fruit NL plaatsvinden.

Alternatieve ontsluitingen zijn onderzocht. Andere ontsluitingen op lokale wegen bieden geen toekomstbestendige oplossing. Provincie Gelderland, gemeente Buren en bedrijf Fruit NL treffen voorbereidingen voor de nieuwe ontsluiting van het bedrijf op de N320.

Ontwerp verkeersbesluit ter inzage

Van donderdag 18 juli tot en met donderdag 29 augustus 2019 ligt het ontwerp verkeersbesluit ter inzage. Via een zienswijze kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerp verkeersbesluit.  

Waar kunt u het ontwerp verkeersbesluit inzien?

  • Onderaan deze pagina bij Documenten
  • In het Provinciaal Blad
  • Bij de gemeente Buren, Gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Per post

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen
T.a.v. mevrouw M.M.C. van der Zandt
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Op de envelop dient u duidelijk ‘Zienswijze N320 aansluiting Fruit NL, zaaknummer 2019-005521’ te vermelden.

Vergeet niet om uw huisadres, emailadres en telefoonnummer te vermelden in uw zienswijze.

Mondeling

U kunt uw zienswijze eventueel mondeling indienen. Maak hiervoor een afspraak met: Maud van der Zandt. Maak hiervoor uiterlijk 22 augustus 2019 een afspraak met haar via het Provincieloket (026-359 9999). Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij haar terecht.

Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.