N320: Zoelmond (N834) – Kesteren (N233)

Gedeputeerde Staten nemen een verkeersbesluit voor de nieuwe aansluiting van Fruit NL op de provinciale weg N320 bij kilometer 25,12 in Ommeren, in de gemeente Buren. Als wegbeheerder van de N320 is provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locatie een verkeersbesluit te nemen. Het definitieve verkeersbesluit ligt van 26 september tot en met 7 november 2019 ter inzage.

Fruit NL

Fruit NL verhandelt fruit en fruitproducten en is gevestigd aan de Dr. Guepinlaan in Ommeren. Door autonome groei van het bedrijf en door veranderende eisen van afnemers, meer leveringen en 24/7 levering, knellen de venstertijden waarbinnen de transportbewegingen van en naar Fruit NL plaatsvinden.

Alternatieve ontsluitingen zijn onderzocht. Andere ontsluitingen op lokale wegen bieden geen toekomstbestendige oplossing. Provincie Gelderland, gemeente Buren en bedrijf Fruit NL treffen voorbereidingen voor de nieuwe ontsluiting van het bedrijf op de N320.

Definitief verkeersbesluit ter inzage

Van 26 september tot en met 7 november 2019 ligt het definitief verkeersbesluit ter inzage. Binnen deze periode van 6 weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Of u daarvoor in aanmerking komt, leest u in het definitief verkeersbesluit.

Waar kunt u het ontwerp verkeersbesluit inzien?

  • Onderaan deze pagina bij Documenten
  • In het Provinciaal Blad
  • Bij de gemeente Buren, Gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik.

 Documenten

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.