N319: Zutphen - Ruurlo

Van 6 juli tot en met 21 september 2020 voeren we groot onderhoud uit op de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg (N319 in Ruurlo). Naast het onderhoud kijken we naar aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderzoek naar knelpunten

In 2017 is er onderzoek gedaan naar de knelpunten. Er is in het kader van de trajectaanpak besloten om de volgende knelpunten mee te nemen met het groot onderhoud.

 • Groot onderhoud van de rijbaan tussen de oostelijke kom van Kranenburg tot en met de aansluiting met de Groenloseweg (N319). Ter hoogte van Medler komt er een geluidsreducerende toplaag.
 • Onderhoud brug over de Baaksebeek en de tunnel onder het spoor.
 • Verwijderen van parkeerplaatsen langs de N319 tussen Warnsveld - Vorden en Vorden - Ruurlo
 • Verbeteren zichtbaarheid kruispunt Dennendijk.
 • Aanpassing situatie 60 km/uur zone in Vorden, bromfietsers van de rijbaan op het fietspad.
 • Aanbrengen infiltratiesysteem langs fietspad tussen de spoorlijn en de Hamelandweg.
 • Verbetering zichtbaarheid buurtschap Medler.
 • Aanpassen rotonde Vordenseweg/Rondweg Zuid in Ruurlo.
 • Verplaatsen aansluiting Rondweg Zuid en de Stapeldijk.
 • Aanplant bomen langs de N319 op diverse plaatsen.

Planning werkzaamheden 6 juli tot en met 21 september 2020

We verdelen de werkzaamheden in fases. Onder deze planning lichten we de fases toe die we nog uit moeten voeren. Onder andere waar we aan het werk zijn en welke afsluitingen en omleidingen daarbij horen.

 • Tussen de rotonde N314/N319 (Zutphen) en de rotonde N319/N316 (Vorden): gereed
 • Tussen Kranenburg tot de rotonde N315/N319 bij Ruurlo: gereed
 • Rotonde N315/N319 Zelhemseweg: gereed
 • 24 augustus tot en met 11 september: Tussen de Schuttestraat (Vorden) tot net voor de kruising met de Banenkamp.
 • 11 september 20.00 uur tot en met 14 september 05.00 uur: Tussen de rotonde N315/N319 Zelhemseweg tot de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink
 • 18 september 20.00 uur tot en met 21 september 05.00 uur: Tussen de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink en de rotonde N319 Groenloseweg

Onderhoud fietspad en fietsbrug

Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 11 september 2020 werken we aan het fietspad en de fietsbrug tussen de Schuttestraat (Vorden) tot net voor de kruising met de Banenkamp. Bij het plaatsen van een middengeleider sluiten we 1 rijbaan af. Verkeer op de hoofdrijbaan ondervindt hiervan nauwelijks hinder. We plaatsen verkeerslichten om het verkeer te regelen. Fietsers leiden we om. 

Weekendafsluiting 11 september tot en met 14 september 2020

We sluiten de N319 tussen de rotonde N315/N319 Zelhemseweg en de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink af van vrijdagavond 11 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 14 september 05.00 uur. We voeren onderhoud uit aan de rijbaan en aan de rotonde N319/N312 Vordenseweg/ Rondweg Zuid (bij museum More).

Weekendafsluiting 18 september tot en met 21 september 2020

We voeren onderhoud uit aan de rijbaan van de N319 tussen de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink en de rotonde N319 Groenloseweg. Ook vernieuwen we de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink. We sluiten dit gedeelte van de weg af van vrijdagavond 18 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 21 september 05.00 uur. 

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Overlap met werkzaamheden N319 Ruurlo – Groenlo

In dezelfde periode werkt de provincie aan een ander deel van de N319. Provincie Gelderland stemt de omleidingsroutes op elkaar af. Deze overlap is noodzakelijk omdat het najaar de onderhoudswerkzaamheden aan de N315 starten. Deze weg maakt onderdeel uit van de omleidingsroute voor de N319. Kijk voor informatie over de andere werkzaamheden op de pagina van de N319 Ruurlo - Groenlo.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.