N319: Zutphen - Ruurlo

Van 6 juli tot en met 21 september 2020 voeren we groot onderhoud uit op de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg (N319 in Ruurlo). Naast het onderhoud kijken we naar aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderzoek naar knelpunten

In 2017 is er onderzoek gedaan naar de knelpunten. We nemen de volgende knelpunten mee met het groot onderhoud:

 • Groot onderhoud van de rijbaan tussen de oostelijke kom van Kranenburg tot en met de aansluiting met de Groenloseweg (N319). Ter hoogte van Medler komt er een geluidsreducerende toplaag.
 • Onderhoud brug over de Baaksebeek en de tunnel onder het spoor.
 • Verwijderen van parkeerplaatsen langs de N319 tussen Warnsveld - Vorden en Vorden - Ruurlo
 • Verbeteren zichtbaarheid kruispunt Dennendijk.
 • Aanpassing situatie 60 km/uur zone in Vorden, bromfietsers van de rijbaan op het fietspad.
 • Aanbrengen infiltratiesysteem langs fietspad tussen de spoorlijn en de Hamelandweg.
 • Verbetering zichtbaarheid buurtschap Medler.
 • Aanpassen rotonde Vordenseweg/Rondweg Zuid in Ruurlo.
 • Verplaatsen aansluiting Rondweg Zuid en de Stapeldijk.
 • Aanplant bomen langs de N319 op diverse plaatsen.

Planning werkzaamheden 6 juli tot en met 21 september 2020

We verdelen de werkzaamheden in fases. Onder deze planning lichten we de fases toe die we nog uit moeten voeren. Onder andere waar we aan het werk zijn en welke afsluitingen en omleidingen daarbij horen.

 • Tussen de rotonde N314/N319 (Zutphen) en de rotonde N319/N316 (Vorden): gereed
 • Tussen Kranenburg tot de rotonde N315/N319 bij Ruurlo: gereed
 • Rotonde N315/N319 Zelhemseweg: gereed
 • Onderhoud fietspad tussen de Schuttestraat (Vorden) tot net na de kruising met de Banenkamp: gereed 
 • Tussen de rotonde N315/N319 Zelhemseweg tot de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink: gereed
 • Naar verwachting tot 18 september: werkzaamheden aan de inritten van de parallelweg in Kranenburg. Verkeer ondervindt hiervan nauwelijks hinder. 
 • 18 september 20.00 uur tot en met 21 september 05.00 uur: Tussen de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink en de rotonde N319 Groenloseweg

Weekendafsluiting 18 september tot en met 21 september 2020

We voeren onderhoud uit aan de rijbaan van de N319 tussen de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink en de rotonde N319 Groenloseweg. Ook vernieuwen we de rotonde N319 Slootsdijk/Wissink. We sluiten dit gedeelte van de weg af van vrijdagavond 18 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 21 september 05.00 uur. 

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.