N319: Zutphen - Ruurlo

Voor 2020 staat groot onderhoud gepland op de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg (N319 in Ruurlo). Naast het onderhoud kijken we naar aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderzoek naar knelpunten

In 2017 is er onderzoek gedaan naar de knelpunten. Er is in het kader van de trajectaanpak besloten om de volgende knelpunten mee te nemen met het groot onderhoud.

 • Groot onderhoud van de rijbaan tussen de oostelijke kom van Kranenburg tot en met de aansluiting met de Groenloseweg (N319). Ter hoogte van Medler komt er een geluidsreducerende toplaag.
 • Onderhoud brug over de Baaksebeek en de tunnel onder het spoor.
 • Verwijderen van parkeerplaatsen langs de N319 tussen Warnsveld - Vorden en Vorden - Ruurlo
 • Verbeteren zichtbaarheid kruispunt Dennendijk.
 • Aanpassing situatie 60 km/uur zone in Vorden, bromfietsers van de rijbaan op het fietspad.
 • Aanbrengen infiltratiesysteem langs fietspad tussen de spoorlijn en de Hamelandweg.
 • Verbetering zichtbaarheid buurtschap Medler.
 • Aanpassen rotonde Vordenseweg/Rondweg Zuid in Ruurlo.
 • Verplaatsen aansluiting Rondweg Zuid en de Stapeldijk.
 • Aanplant bomen langs de N319 op diverse plaatsen.

Planning

 • 2018 - 2019: maatregelen uitwerken tot een definitief plan
 • mei 2020: aanbesteding, gunning aannemer
 • eind juni – medio september 2020: uitvoeren werkzaamheden

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Documenten

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.